EAST MAG
scratch match 2021

Súťaž Scratch Match 2021 zaznamenala nárast, dominovali jej edukatívne hry

Porota celoslovenskej súťaže Scratch Match 2021 už po piaty raz ocenila nádejné programátorky vo veku 8 – 15 rokov. Medzi ocenenými nechýbajú hry podporujúce finančnú gramotnosť, učenie sa strojopisu či s vesmírnou tematikou.

Do 5. ročníka súťaže sa zapojilo spolu 92 dievčat so 68 projektami, čo je o celú tretinu viac projektov aj dievčat viac ako minulý rok. Súťažiť mohli individuálne alebo v tímoch v staršej a mladšej kategórii. Pre pandemickú  situáciu porota posudzovala projekty online a rovnakou formou zverejnila aj výsledky.

REKLAMA

Scratch Match ako cesta k programovaniu

Hlavným cieľom súťaže Scratch Match je motivovať dievčatá na základných školách k objavovaniu sveta technológií. V súťaži môžu využit svoj talent a kreativitu pri tvorbe jednoduchej počítačovej hry, zábavnej animácii alebo príbehu. Pre dievčatá aj školy, ktoré sa dosiaľ so Scratchom nestretli, zároveň Aj Ty v IT ponúkli aj 18 kurzov Scratchu, v rámci ktorých tento rok vyškolili spolu 194 detí z celého Slovenska.

Schratch je skvelá cesta ako predstaviť dievčatám blokové programovanie. Je jednoducho ovládateľný a umožňuje osvojiť si základné príkazy. Je skvelé vidieť, ako z roka na rok narastá nielen počet prihlásených dievčat ale aj kvalita prihlásených projektov,“ dopĺňa riaditeľka Aj Ty v IT Petra Kotuliaková.

Súťaž Scratch Match organizuje občianske združenie Aj Ty v IT v spolupráci so spoločnosťou  Accenture od roku 2017. „V Accenture považujeme za veľmi dôležitú diverzitu z pohľadu zastúpenia pohlaví v sektore informačných technológií. Aby sme sa v dlhodobom horizonte priblížili k vyrovnanému zastúpeniu mužov a žien v tomto odvetví, je kľúčové ukázať už dievčatám na základných školách a v tínedžerskom veku, že svet informačných technológií je oblasťou, kde môžu naplno rozvinúť svoju kreativitu. Preto dlhodobo podporujeme aktivity organizácie Aj Ty v IT, akou je aj Scratch Match. Veríme, že aj vďaka aktuálnemu ročníku sa podarilo opäť nájsť medzi dievčatami talenty, ktoré bude účasť v súťaži motivovať pre štúdium a kariérne smerovanie do oblasti informačných technológií, ” vysvetľuje motívy podpory Alena Knabová zo spoločnosti Accenture. 

Oplatí sa skúsiť

 V tomto roku sa k Accenture pridal aj švajčiarsky partner, spoločnosť  Zurich Insurance, poisťujúci ľudí a majetok po celom svete. „S Aj Ty v IT sme nadviazali spoluprácu pred niekoľkými rokmi a okrem iného naši kolegovia vytvárajú programátorské kurzy pre dievčatá a ženy a tým im pomáhajú získať prácu v IT odvetví“, vysvetľuje Michal Fruček z Zurich Insurance.

Porota v zložení Nikoleta Fialová, Michal Fuček a Ivana Halpert na svojom zasadnutí ocenila nielen rastúcu kvantitu ale aj kvalitu súťažných projektov. Víťazkou prvej ceny v kategórii staršie dievčatá sa stala Martina Bublincová zo Zvolena a jej informačno-edukačná hrou Uč sa strojopis. Porota ocenila originálny dizajn hry, čistotu kódu aj využitie postavy Avy.

Šťastná víťazka by programovanie odporučila aj tým dievčatám: „ktoré sa na to necítia, aby to aspoň skúsili. Je to niečo, čo človeka naozaj chytí. Aj programovanie v Scratchi veľmi pomáha, som  teraz skúsila aj iné programovacie jazyky, a všetky veci sú tam tak v podstate nejak podobné a úplne mi to pomáha programátorsky myslieť a myslím si, že všetky dievčatá by to mali skúsiť.

Víťazky aj z Košíc

V kategórii staršie dievčatá tím si prvé miesto odnášajú Dneperské kočky v zložení Nataša Kovalčiková, Liliana Kolcunová a Esther Šiňanská z Košíc, ktoré vyvinuli edukačnú hru Piggy Bank o finančnej gramotnosti. Porota ocenila aktuálnosť a acharkater hry ako aj samotnú gamifikáciu nápadu a personalizáciu, kde si každý hráč môže vybrať vlastnú postavčku.

scratch match 2021

V kategórii mladších dievčat sa najlepšie umiestnila hra Cesta vesmírom Hanky Hvolkovej z Rohožníka, ktorá so Scratchom ešte len začína. Práve na jej príklade vidno aký zmysel skryté talenty v dievčatách driemu, pretože celý projekt vymyslela a naprogramovala sama za 2 týždne. Scratch sa naučila vďaka kurzu Aj Ty v IT, ďalšie návody a manuály si našla sama na internete.

Porota v jej hre ocenila vysvetlenie pokynov a návodu na začiatku hry, a tiež dramatickú hudbu umocňujúcu celú atmosféru, stúpajúca úroveň levelov a možnosť dokupovania si žvotov. V rovnakej vekovej kategórii v sekcii tímov však porota udelila len čestné uznanie.

scratch match 2021

Kompletné výsledky Scratch Match 2021

Mladšie dievčatá, jednotlivci                                                                               

1. miesto             Hvolková Hanka, ZŠ Rohožník
2. miesto             Haásová Timea, ZŠ Rajec
3. miesto             Stráňaiová Amélia, ZŠ Benkova, Nitra

Mladšie dievčatá, tím                                                                                                  

Čestné uznanie poroty: tím „IT_kamky”: Vajdová Olívia, Kolesarova Žofia, Bodnarová Tamara, 4 ZŠ Komenského, Michalovce; a tím „Dievčatá v akcii”: Kseničová Nina, Dányiová Bettina, Kecskemétiová Kristína, Základná škola Zlatá 2, Rožňava

Staršie dievčatá, tím                                                                                                    

1. miesto             „Dneperské kočky“: Kovalčiková Nataša, Kolcunová Liliana, Šiňanská Esther, Súkromné gymnázium Dneperská, Košice
2. miesto             „Redwing“ Výbošťoková Gréta, Vidholdová Soňa, Samolejová Lívia, Gymnázium Ľudovíta Štúra Zvolen         
3. miesto             „IT girls story“: Buznová Daniela, Otipková Nikola, Otipková Eliška, Gymnázium Varšavská cesta, Žilina

Staršie dievčatá, jednotlivci                                                                                                      

1. miesto             Bublincová Martina, Gymnázium Ľudovíta Štúra, Zvolen
2. miesto             Pupáková Viktória, Základná škola Gergelya Czuczora s vyučovacím jazykom maďarským, Nové Zámky                          
3. miesto             Klopčeková Timea, ZŠ Nováky

Prečítajte si o tom, ako v Aj Ty v IT žijú diverzitou alebo rozhovor s Petrou Kotuliakovou.

Aj Ty v IT

Aj Ty v IT vzniklo v roku 2012 s cieľom motivovať a podporovať dievčatá a ženy v oblasti informačných technológií. Zámerom združenia, vyjadrenom tiež mottom „Technology has no gender“, je budovať technologicky rovnú spoločnosť a dosiahnuť, aby ženy nezostali na okraji, ale stali sa priamou súčasťou technologickej budúcnosti. Združenie svojimi aktivitami búra spoločenské stereotypy o pôsobení žien v IT, venuje sa budovaniu komunity a vzdelávaniu dievčat od 8 rokov, cez stredoškoláčky až po špeciálne kariérne programy určené pre dospelé ženy. Spolupracuje tiež s IT fakultami vysokých škôl. Za necelých deväť rokov činnosti prešlo jeho workshopmi, kurzami a akadémia takmer 25 tisíc dievčat a žien vo viac ako 30 slovenských mestách. V roku 2020 združenie získalo nomináciu na prestížnu cenu UNESCO Prize for Girls’ and Women’s Education.

Pridajte komentár