EAST MAG
it valley v kocke

IT Valley v kocke #5

Májové aktivity klastra Košice IT Valley boli zamerané na vzdelávanie, ktoré reflektuje potreby trhu práce, nechýbala ani prezentácia na medzinárodnej úrovni. Okrem toho sa v máji podarilo rozbehnúť jednu sympatickú iniciatívu. Ak o nej chcete vedieť viac, prečítajte si aktuálne IT Valley v kocke.

Okrúhly stôl o udržateľnosti IT v regióne

V piatok 14. mája 2021 organizovalo Košice IT Valley stretnutie pri „okrúhlom stole”. Jeho témou bola úloha stredných odborných škôl pri vzdelávaní študentov v odboroch IKT.

REKLAMA

Keďže agendou klastra je aj hľadanie spoločných ciest a kompromisov, cieľom tohto „okrúhleho stola” bolo podporiť otvorenú diskusiu medzi kľúčovými stranami – štátom, krajom, školami aj firmami, a následne zadefinovať nasledujúce kroky s víziou udržateľnosti IT na východe Slovenska. Ako nevyhnutný krok je aktívne zapájanie IT firiem do príprav študentov na trh práce.

Stretnutia sa zúčastnil štátny tajomník Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR Marek Antal aj zástupcovia firiem a stredných odborných škôl spomedzi členov Košice IT Valley.

Otvorené dáta pre Košičanov

Košice IT Valley spolu s mestom Košice a ďalšími partnermi v súčasnosti aktívne pracuje na vytvorení Open data platformy v rámci projektu Košice 2.0. Dôležitým bodom v procese otvárania dát je aj informovanie verejnosti o ich existencii a prínosoch. Preto sa v stredu 19. mája 2021 realizoval online event Otvorené dáta pre Košičanov.

Event priniesol účastníkom zaujímavé informácie o tom, aké benefity ľuďom ponúkajú otvorené dáta a čo Košičania získajú sprístupnením mestských dát. Užitočnosť dát a ich využiteľnosť priblížili Iveta Ferčíková z OZ Alvaria, ktorého cieľom je zvyšovať povedomie úradníkov a verejnosti o význame a pridanej hodnote otvorených dát, a Matej Lukáč, UI/UX & process flow dizajnér, pracujúci na platforme MHDAPP.sk s cieľom digitalizácie a otvorenosti MHD ako takej.

Košice IT Valley na medzinárodnej konferencii Agritech

IT je potrebné naprieč všetkými sektormi. Túto myšlienku, zdôrazňuje aj klaster Košice IT Valley a potvrdila ju aj medzinárodná konferencia Agritech. Konala sa 19. mája 2021 vďaka organizácii spoločnosti C4DI a IT Valley na nej nechýbalo.

Tematicky bola konferencia zameraná na poľnohospodársky priemysel. Aj vďaka slovenským a českým spíkrom, ktorí prezentovali inovačné systémy a riešenia na Slovensku a v Česku, sa potvrdila potreba a dôležitosť IT v rôznych sektoroch.

it valley v kocke

HR Coffee & Cake #12

HR komunita si mohla štvrtok 20. mája užiť HR Coffee & Cake #12. Tentoraz sa stretnutie venovalo tipom a trikom, ako správne zaujať kandidáta inzerátom. S členmi komunity HRhub.sk mohli účastníci diskutovať, zdieľať svoje skúsenosti a načerpať inšpiráciu.

Prvý výbeh IT Girls 2021

Košice IT Valley nadväzuje na tradíciu podpory bežeckého štafetového tímu IT Girls. Táto iniciatíva prepája ženy z IT sektora, aby sa vzájomne podporovali a motivovali, ako minoritne zastúpená komunita v IT. Bežecký tím už má za sebou prvý výbeh v rámci prípravy na spoločný beh The Run z Košíc do Bratislavy.

IT Girls zároveň popularizuje prítomnosť žien v IT a aj prostredníctvom príbehov členiek chce Košice IT Valley ukázať, že ženy majú svoje miesto v IT a sú skutočným prínosom pre komunitu.

it girls

Tipy na čítanie

Prečítajte si článok Patrície Olšavskej o dôležitosti digitálnych zručností na trhu práce.

Spoznajte v rozhovoroch ďalších členov Košice IT Valley – Unique People a Fpt Slovakia.

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

Pridajte komentár