EAST MAG
unique people

Marek Bečaver, Unique People: Našou najväčšou hodnotou sú pre nás kolegovia

Predstavujeme vám ďalšieho člena klastra Košice IT Valley – firmu Unique People. Je alternatívou ku korporátnemu fungovaniu a dnes ju tvorí vyše 50 zamestnancov. Zameriava sa na IT outsourcing v oblasti softvérového vývoja a IT infraštruktúry. Unique People nám v rozhovore predstavil Marek Bečaver, ICT riaditeľ. 

Ako vznikla značka Unique People? 

Vznikli sme v roku 2012 ako malá firma, ktorá sa venovala predovšetkým webovým projektom a e-shopom. Míľnik prišiel na prelome rokov 2014/2015, kedy sme sa stretli viacerí bývalí kolegovia, dali sme dohromady projekt a následne sme v roku 2015 oficiálne začali robiť IT outsourcing. Vtedy firma narástla z jedného zamestnanca na piatich a špecializovala sa na typ služieb, ktoré poskytujeme aj dnes – IT outsourcing a softvérový vývoj.

Ak sa nemýlim, na softvérový vývoj ste sa začali zameriavať až neskôr…

Áno, softvérový vývoj sa najprv realizoval v našej sesterskej firme ProUp. Tento rok sme sa rozhodli zlúčiť Unique People a ProUp, aby sme vystupovali pod jednou značkou aj vzhľadom na presahy jednotlivých projektov, ktorým sa venujeme. V tomto smere je naším partnerom spoločnosť Promiseo, ktorá dodáva marketingové služby, pričom my dodávame tie technické. 

Kto tvorí klientov Unique People?  

Našimi klientmi sú predovšetkým väčšie firmy zo zahraničia. Množstvo z nich časom otvorilo svoju pobočku na Slovensku a my sme im ju pomáhali naštartovať. Ak by sme sa na to pozreli z hľadiska obratu, tak polovica klientov je zahraničných, štvrtina lokálni a zvyšok sú slovenské firmy, ktoré majú vedenie v zahraničí. Pracujeme napríklad pre Dôveru, Empiricu, Diebold Nixdorf, BigHub, VSE Holding, Denník Postoj a podobne.

Často pokrývame nárazové požiadavky na expertov pri rozbehnutých projektoch alebo pracujeme na nových projektoch, ktoré je potrebné nastaviť, rozbehnúť a vyškoliť interných zamestnancov.

marek becaver unique people

Takže sa venujete aj školeniam?

Nie tak úplne, pod školením si nepredstavujte týždenné školenie s flipchartom. My začíname kreovať projekt spolu s naším zákazníkom a jeho zamestnancami. Naštartujeme projekt tak, aby fungoval, a potom ho odovzdáme interným vyškoleným zamestnancom. Sme takým odborným garantom. A samozrejme, akonáhle naši partneri nemajú dostatok seniorných konzultantov, snažíme sa im pomôcť aj outsourcingom. 

Koľko ľudí tvorí Unique People?  

Počet sa hýbe aj podľa projektov, v súčasnosti je to okolo 50 kolegov. Z toho máme 2 personalistky, 4-členný manažment a zvyšok tvoria špecializovaní konzultanti. Snažíme sa vo firme držať tzv. plochú štruktúru. Je to naša firemná kultúra, v rámci ktorej sa so zamestnancami rozprávame ako s partnermi, a nie ako s podriadenými. Pri povahe našej činnosti majú pre nás najväčšiu hodnotu práve kolegovia. Majú vplyv na to, na akých projektoch a s akými partnermi firma spolupracuje. Sú špičkoví a zodpovední odborníci, ktorých nemusíme kontrolovať a vieme, že sa na nich môžeme spoľahnúť. Home office u nás nebol benefitom, ale pracovnou alternatívou. Aj keď približne 80 % ľudí pochádza z východu, máme kolegov, ktorí s nami pracujú na diaľku zo Žiliny, Liptovského Mikuláša či Bratislavy. 

V čom sa odlišuje vaše pracovné prostredie od iných? 

To je ťažšie hodnotiť, ale je to podľa mňa dané typom práce. Pracujeme skôr na projektoch, ktoré majú koniec a človek ich teda nevníma ako svoju víziu na najbližších 10 rokov. Zároveň je pre nás na konci projektu ľahšie vyhodnotiť výkon a výsledky. Podporujeme u našich kolegov „out of box“ myslenie – oboznámime ich s cieľom projektu a do veľkej miery si oni sami môžu manažovať spôsob práce, ako dôjsť do cieľa. Myslím, že ponúkame väčšiu mieru sebarealizácie a menšiu zviazanosť a uniformitu. Vieme tak reagovať rýchlejšie na zmeny a pokryť široké spektrum technológií a služieb aj ako menšia firma. Našou špecialitou je projektový manažment, pričom máme „projekťákov”, ktorí téme rozumejú aj po technickej stránke. To je veľká pridaná hodnota, ktorú si cenia aj naši klienti. 

Čo si najviac ceníte na svojich kolegoch? 

To, že držia slovo. Našou zásadou je dodržať to, čo sľúbime. Ak za nami príde klient s problémom alebo projektom a povieme mu, že je možné ho urobiť v takom časovom horizonte, tak to dodržíme. Nepestujeme kultúru výhovoriek, že sa niečo nedá. Každý môže prísť, povedať, čo nefunguje a priniesť riešenia. Je to podľa mňa aj dôvod, prečo nás naši klienti stále oslovujú. Ak je niečo nemožné, tak to povieme hneď na začiatku. 

Ktorý úspech Unique People si vážite najviac?

Že sme sa udržali na trhu a rovnako aj fakt, že sme sa rozrástli z 5 na 50 zamestnancov. Máme stabilný riadený rast a klientov, ktorí sa k nám vracajú. Prežili sme rôzne výkyvy na trhu či odchod niektorých klientov, ktorí sa rozhodli otvoriť pobočku v Košiciach a nakoniec sa z toho stala ďalšia spolupráca na partnerskej úrovni. Zároveň si vážim aj to, že stále vieme našou značkou osloviť dobrých ľudí

Darí sa vám ich oslovovať, aj keď je v IT dlhodobý nedostatok ľudí? 

Darí, aj keď je to výzva. Ako malá firma nie sme priamym konkurentom korporátov, nemáme unifikovaný a pevne nastavený systém benefitov. Našim zamestnancom sa prispôsobujeme a vychádzame im v ústrety v akejkoľvek miere. Čo zamestnanci chcú a má to zmysel, tak to aj dostanú. U nás je interná komunikácia iná. Viem, ako sa kolegovia cítia, čo robia, čo ich trápi. Myslím, že to je benefit, ktorý osloví. 

Od svojho vzniku pôsobíte v Košiciach, ako hodnotíte východoslovenský región? 

Sme lokálpatrioti a snažíme sa udržať pracovnú silu v kraji. Aj ja som som bol oslovený s možnosťou odísť do Prahy pred príchodom do Unique People. Košice ponúkajú zaujímavé príležitosti aj zahraničné projekty, človek pre ne nemusí cestovať. Máme v tíme ľudí, ktorí sa vrátili z iných miest a zapustili svoje korene späť v Košiciach, pretože je to dobré miesto na život aj prácu. 

unique people

Ste členom Košice IT Valley, čo je podľa Vás jeho víziou?  

Súčasťou združenia sme od roku 2015 a sme za jedno v snahe udržať šikovných ľudí a mozgy v regióne, aby sme sa nestali montážnou linkou či štartérom pre iné firmy. Ale aby ľudia, ktorí tu vyštudujú a získajú prvé pracovné skúsenosti, prinášali regiónu pridanú hodnotu a rástli v ňom. Podporujeme IT Valley v aktivitách a rovnako sa snažíme cez združenie budovať partnerské vzťahy aj s našou konkurenciou, pretože klaster vnímame ako platformu na vymieňanie skúseností.  

Ako vidíte budúcnosť Unique People z pohľadu biznisu?

V posledných rokoch sa kladie čoraz väčší dôraz na eHealth. Aj my sa od jedného projektu v tejto sfére dostávame k ďalším a už dnes väčšina našich projektov súvisí so zdravotníctvom. Samozrejme, venujeme sa aj klientom s menšími projektami, customizovaným CRM-kám či zložitým webovým aplikáciám. Ale práve zdravotníctvo čaká, podľa môjho odhadu, v najbližších 5 až 10 rokoch veľký prerod. 

Ďalšou témou je aj cloudifikácia – nielen premigrovať údaje do cloudu, ale vyťažiť z nej maximum. Aj pre menších zákazníkov pripravujeme produkt, ktorý im pomôže využiť cloudu a prispôsobiť tomu štýl práce, keďže to nie je len o presune služieb a výpočtového výkonu.

Prečítajte si aj ďalšie rozhovory s predstaviteľmi spoločností, ktoré tvoria Košice IT Valley.

Edita Fabian Hilgartová

komentáre 3