fbpx
EAST MAG
kybersikana

Kyberšikana bude od 1. júla trestným činom

Do Trestného zákona sa na základe schválenia Národnou radou SR SR 27. mája 2021 doplní nová skutková podstata trestného činu nebezpečného elektronického obťažovania. Kyberšikana sa tak stáva reálnym trestným činom, za ktorý môže byť páchateľ odsúdený aj na odňatie slobody.

Novela Trestného zákona definuje nebezpečné elektronické obťažovanie ako úmyselné zhoršovanie kvality života prostredníctvom elektronickej komunikačnej služby, počítačového systému alebo počítačovej siete. Môže ísť o ponižovanie, zastrašovanie, neoprávnené konanie v mene obete či iné obťažovanie.

Do tejto novely spadá aj neoprávnené zverejňovanie fotografií, zvukových záznamov či videí, ktoré môžu ohroziť vážnosť osoby. Je pritom jedno, či materiál páchateľovi obeť zaslala sama, alebo sa k nemu dostal sprostredkovane.

Kyberšikana bude trestaná aj odňatím slobody

Tresty pri kyberšikane sa líšia na základe tresných činov, maximálna výška je však odňatie slobody na 6 rokov. Tri roky môžu hroziť pri úmyselnom ponižovaní či zastrašovaní osoby v online prostresí. Ak trestný čin páchateľ urobí z osobitného motívu alebo ho spácha na chránenej osobe, hrozí mu 1 až 4 roky. Výška 2 až 6 rokov hrozí v prípade opakovaného trestného činu za posledných 24 mesiacov alebo pri spôsobení značnej škody.

Spoznajte obľúbené aplikácie rôznych osobností v našej rubrike Moje TOP aplikácie.

Pridajte komentár