EAST MAG
zelena transformacia

Ako sa IT podieľa na zelenej transformácii?

Obnoviteľné zdroje energie – renewables, sa využívajú čoraz viac v biznise, priemysle aj v osobnom sektore. Cieľom je znižovať emisie, predovšetkým oxidu uhličitého, a chrániť životné prostredie. Dnes už veterné turbíny nenájdete len v Holandsku, ale aj v iných európskych krajinách. Zelená transformácia je budúcnosťou.

Realistické scenáre pre podporu trvalo udržateľného rozvoja a energetickej bezpečnosti v Európe zahŕňajú využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Čoraz viac energetických spoločností prechádza zo štandardných zdrojov energie na využívanie obnoviteľných, v mnohých krajinách už tvoria pomerne významnú časť primárnych energetických zdrojov,” povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

Túto zmenu vidí na svojich projektoch aj Fpt Slovakia. Klient spoločnosti z oblasti energetiky v horizonte pár rokov odstaví jadrové elektrárne a nahradí ich obnoviteľnými zdrojmi energie. Rovnako sa upúšťa aj od uhoľných elektrární. Obnoviteľné zdroje sa využívajú aj súkromne – najlepším príkladom sú solárne panely na rodinných aj bytových domoch.

Renewables v IT

Téme renewables sa v Fpt Slovakia venujú približne 3 roky, s energetikou je firma spätá od svojho vzniku. Podieľa sa na životnom cykle elektrární obnoviteľných zdrojov od samotnej stavby až po vizualizovanie výsledkov.

Projekty z oblasti renewables nám priamo úmerne pribúdajú. Celý proces budovania veterných elektrární musí byť pre lepšiu manažovateľnosť digitalizovaný. Od identifikácie miesta až po všetky quality checky. Potom začína naša práca v oblasti vývoja aplikácií pre manažovanie prevádzky týchto veterných elektrární,” priblížil Tibor Gujdán, tímlíder Multiplatform and Cloud Solutions.

Zákazník Fpt Slovakia má lokácie veterných elektrární po celom svete. V Košiciach sa vyvíjajú aplikácie na zber a spracovanie dát, ktoré vďaka machine learning predikujú možné výpadky energie a aj manažujú správu turbín. Monitorovanie je automatizované a predchádza prípadným poruchám či opotrebovaniu turbín. Vďaka aplikáciám má klient zabezpečený chod veternej elektrárne a vizualizovaný prehľad o potrebnej údržbe, pri ktorej sú opäť nami vytvorené aplikácie. Zamestnanci elektrární ich využívajú priamo na mieste údržby na tabletoch s operačnými systémami iOS a Android.

veterne turbiny zelena transformacia

IT ako spúšťač zelenej transformácie

Kvantum dát energetickej produktivity z onshore aj offshore lokalít sa distribuuje do spoločnej siete. Na to potrebujeme silné prostredia, ktoré sú najčastejšie na cloude Azure. Ten poskytuje dobrú škálovateľnosť a efektívne reaguje na objem dát a ich spracovanie. Technológie v tomto projekte idú do šírky a zákazníka zaujímajú moderné technológie s dosahom vysokého výkonu. Okrem aplikácií v cloude vyvíjame aj riešenia, ktoré sú nainštalované priamo na zariadeniach,” vysvetlil Tibor Gujdán.

Na projekte pracujú s technológiami pre mobilné zariadenia (React Native,Ionic Framework), webové riešenia (React.JS, Angular), backend developujeme v Jave, Pythone, .Net Core. a na databázy využívajú v Fpt Slovakia Oracle, MSSQL, PostGreSQL.

Sme špecialisti v IT a energetike, v téme sa pohybujeme prakticky od založenia spoločnosti. Vďaka tomu máme množstvo skúseností a skvelý tím. Našou misiou je zelená transformácia. Veríme, že práve IT je jedným zo spúšťačov prechodu na efektívne využívanie zelených energií,” povedal Dodan Vojtko, vedúci Delivery Centra Fpt Slovakia.

Zelená transformácia je príležitosťou v regióne

Na riešeniach pre oblasť renewables aktuálne pracuje vyše 40 ľudí a vzhľadom na rýchly rast ponúka táto sféra nové pracovné príležitosti.

Výhodou práce v našom tíme je, že riešenia navrhujeme a vyvíjame v najnovších technológiách. Budeme inovovať a upgradovať staršie systémy, motivujúce môže byť prinášať nové myšlienky a zlepšovať systémy, ktoré musia byť ozaj škálovateľné pre oblasť Big data,” dodal na záver Tibor Gujdán.

Ak chcete spoznať Fpt Slovakia bližšie, prečítajte si náš rozhovor s Dodanom Vojtkom o vývoji firmy aj jej vízii. Odporúčame článok o tom, ako sa firma už 10 rokov podieľa na vývoji elektromobility.

Fpt Slovakia

Fpt Slovakia je spoľahlivým partnerom, ktorý už viac ako 18 rokov svojim zákazníkom umožňuje napĺňať ciele v oblasti informačných technológií. Firma pôsobí na trhu v Košiciach a medzi jej hlavné úlohy patrí návrh, vývoj a správa softvéru, implementácia a údržba SAP riešení a nezávislé testovanie v rámci energetického sektora. Zaoberá sa tiež inovatívnymi riešeniami na poli eMobilít, SmartHome a GreenEnergy. V súčasnosti zamestnáva v Košiciach približne 400 IT špecialistov.

Pridajte komentár