EAST MAG
Microsoft Office Specialist katkin park

Košickí gymnazisti získavajú k maturite certifikát Microsoft Office Specialist

Aj keď bol školský rok 2020/2021 pomerne náročný, na Súkromnom gymnáziu Katkin park v Košiciach sa podaril projekt, ktorý pomôže študentom k lepšej uplatniteľnosti na trhu práce. V spolupráci so spoločnosťou Microsoft Slovakia a iniciatívou TyPlusIT sa na škole zriadilo autorizované testovacie centrum. Prví 20 študenti už aj získali certifikát Microsoft Office Specialist.

Vďaka projektu majú študenti možnosť získať k maturitnému vysvedčeniu aj uznávaný priemyselný certifikát a najmä potrebné digitálne zručnosti. S certifikátom dokladujúcim po vykonaní skúšky v anglickom jazyku zvládnutie aplikácie Microsoft Office na profesionálnej úrovni, tak získajú väčšiu šancu uplatniť sa na trhu práce. Prípravu študentov na certifikácie zabezpečuje priamo súkromné gymnázium počas hodín informatiky aj dodatočnou prípravou. Prvých 20 študentov sa na zisk certifikátu pripravovalo približne 1 a pol mesiaca.

Doslova vhod nám prišla zrušená maturita, vďaka čomu sa mohli študenti naplno venovať príprave. V budúcom školskom roku určite plánujeme iný časový harmonogram – umiernenejšie tempo, aby bola príprava rozložená na dlhšie časové pásmo a možno ešte dôkladnejšia,” hodnotí Martina Miškovová, zriaďovateľka Súkromného gymnázia Katkin park.

Druhá najžiadanejšia zručnosť

Certifikácia Microsoft Office Specialist (MOS) sa orientuje na hlavné aplikácie Microsoft Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook a Access. Každá aplikácia má jednu certifikačnú skúšku, pre Word a Excel sú dve (základná a pokročilá).

„Teším sa, že môžeme študentom priniesť projekt, ktorý preverí nielen ich teoretické, ale hlavne praktické vedomosti z oblasti kancelárskeho balíka Microsoft Office. Už v roku 2019 spoločnosť Profesia identifikovala znalosť práce s kancelárskym balíkom Microsoft Office ako druhú najčastejšie žiadanú zručnosť v pracovných ponukách pre uchádzačov s vysokoškolským titulom. Preto podporujeme víziu gymnázia Katkin park prinášať už počas stredoškolského štúdia možnosti certifikácií, ktoré budú určite veľmi cennou súčasťou ich budúcich profesijných portfólií,” hovorí Zuzana Molčanová, manažérka oddelenia vzdelávania pre ZŠ a SŠ, Microsoft Česká republika a Slovensko.

Certifikácia má pre držiteľa silný rozmer, pretože preukázateľne dokladuje jeho digitálne zručnosti a tým zvyšuje jeho šance na trhu práce. V zahraničí sú tieto certifikácie medzi zamestnávateľmi známe a žiadané, na Slovensku ešte nemajú také vysoké povedomie. Pre študentov je preukázateľná znalosť Excelu veľkou konkurenčnou výhodou na pracovnom pohovore. Aj keď skúška z Microsoft Excelu patrí medzi tie ťažšie, vybrali sme ju cielene – chceli sme študentov naučiť, čo všetko vďaka Excelu dokážu,” dodáva Viliam Fedák za iniciatívu TyPlusIT.    

Microsoft Office Specialist katkin park
Odovzdávanie certifikátov MOS na slávnostnej akadémii.

Záujem študentov o certifikát Microsoft Office Specialist

Na gymnáziu Katkin park začali využívať notebooky namiesto zošitov a učebníc už pred 10 rokmi s cieľom využívať digitálne zručnosti v praxi každý deň. Novú ponuku v podobe certifikátu MOS využilo v pilotnom ročníku 20 študentov.

Keď nám zo strany školy bola ponúknutá možnosť absolvovať tento kurz, považovala som to za skvelú príležitosť, ktorú využijem či už na vysokej škole, alebo neskôr na trhu práce. Musím priznať, že Microsoft Excel bol pre mňa celkom neznámy. Spočiatku som mala obavy, či to zvládnem, no vďaka p. Karafovej, ktorá nás na skúšku skvele pripravovala, moje obavy opadli,” hovorí študentka Lívia.

Osobne hodnotím kurz veľmi pozitívne, naučila som sa v Exceli robiť veci, o ktorých som ani netušila. Je pravda, že v niečom som sa orientovala, ale nových vedomostí bolo určite viac. Keďže sa vidím v ekonomickom smere, práca s Excelom ma rozhodne neminie. Je veľkým pozitívom, že už teraz som ho dokázala využiť v rámci brigády a ani si neviem predstaviť, ako mi takáto zručnosť pomôže pri hľadaní si zamestnania v budúcnosti,” prezradila študentka Vivien. 

Potenciál v školskom prostredí

  Projekt by sa v našej škole nerealizoval bez spolupráce s iniciatívou TyplusIT a veľkej podpory zo strany Microsoft Slovensko. Často hovoríme, že partnerstvá, ktoré naša škola má, sú viac ako len pekné logo na webe. Sú to aktívne spolupráce, ktoré prinášajú výsledky a projekt MOS je toho príkladom,” uzatvára Martina Miškovová, zriaďovateľka gymnázia Katkin park. 

Súkromné gymnázium Katkin park chce v projekte pokračovať aj budúci rok a umožniť túto príležitosť pre ďalších maturantov. Autorizované testovacie centrum MOS má veľký potenciál pre školské prostredie v regióne – okrem získania certifikátu Microsoft Office Specialist a uľahčenia vstupu na trh práce môže násjť do budúcna svoje využitie aj pri rôznych formách školení pre učiteľov. 

Prečítajte si článok o 7 netechnických zručnostiach, ktoré sú potrebné pre uplatniteľnosť na trhu práce. Pre viac informácií zo školského prostredia navštívte našu rubriku Vzdelávanie.

Edita Fabian Hilgartová

Pridajte komentár