EAST MAG

7 netechnických zručností pre budúcnosť v IT odvetví

Je pravda, že vaše technické zručnosti vám vyhrajú pohovor. Každý, kto pracuje v oblasti informačných technológií, vie, že integrácia správnych programovacích jazykov a používanie agilného procesu vývoja sú nevyhnutné pre vydarené projekty. Mnohí si však neuvedomujú, že sú aj netechnické zručnosti, ktoré vám pomôžu nielen prácu získať, ale tiež si ju udržať a rásť v nej. Skutočný kľúč k úspechu v technologickom priestore má ľudský charakter.

1. Prozákaznícka komunikácia
Keď mal túto zimu v Košiciach Bradford Cross, zakladateľ firmy CEAI, prednášku so zameraním na umelú inteligenciu, priniesol trochu čerstvého závanu zo Silicon Valley. Hovoril aj o tom, ako začal klásť dôraz na to, aby všetci členovia jeho tímu dokázali prozákaznícky komunikovať i vystupovať a vraj ľutuje, že tak neurobil už oveľa skôr.

Nie každému programátorovi je po chuti vysvetľovať nezorientovaným zákazníkom postupy vývoja či zdôvodňovať svoje rozhodnutia. Spoločnosti, ktoré si objednávajú softvérové riešenia, však majú stále častejšie na svojej strane technicky zdatných zástupcov, ktorí na komunikáciu o projekte vyžadujú niekoho na minimálne rovnakej technickej úrovni. Zaujímajú sa o postupy, lebo im rozumejú a chcú byť súčasťou rozhodnutí, o ktorých zákazník predtým ani netušil, že sa pri vývoji robia.

Introverti to môžu mať o niečo ťažšie, ale vyhovárať sa na nedostatok komunikačných a sociálnych zručností sa už nedá. Éra šikovných, no technicky neznalých predajcov, ktorí si na svoje stretnutia so zákazníkmi nosia vývojára či architekta, sa pomaly končí.

2. Zdravá agilita
Agilné metódy pre riadenie vývoja softvéru sa udomácnili aj u nás a firiem, ktoré ich adoptujú, stále pribúda. Je to práve vývoj po častiach, ktorý umožňuje promptne reagovať na meniace sa požiadavky a prispôsobovať produkt tak, aby nakoniec nebol nepríjemným prekvapením, ale presne tým, čo zákazník potrebuje. I keď to na začiatku často ani nevie presne definovať.

Pravidelná frekvencia prírastku vyvíjaného produktu je najsilnejšia stránka Scrumu. Jeho lektori sa bijú do pŕs, že ak má Scrum fungovať, musí sa plniť na sto percent. V praxi sa Scrum dokonale nedodržiava takmer nikde a napriek tomu funguje. Niekto si urobí retrospektívu po každom treťom šprinte, niekde sa miesto story pointov používajú na odhady náročnosti človekohodiny.

Scrum, ako každá iná metodológia, nie je náboženstvo a netreba ho nasledovať dogmaticky. Nejde tu o dokonalosť Scrumu, ale softvéru, ktorý sa vyvíja. Princípy Scrumu zastrešujú len malé percento činnosti tímu. Nerieši problémy, ako je dokumentácia, plán releasov alebo code reviews, a jeho slepé nasledovanie sa môže ľahko minúť cieľa. Agilita spočíva aj v otvorenosti novým metódam a aj táto oblasť podlieha trendom. Scrum určite nie je posledná ani jediná metóda, ktorej prispôsobujeme svoju prácu.

3. Adaptabilita
Rovnakou chybou, akou je prílišná naviazanosť na metodológiu, je lipnúť v dnešnej dobe na určitom produkte, technológii, používanom frameworku či programovacom jazyku. Existuje totiž veľké riziko, že pri tempe súčasného pokroku čoskoro prestanú existovať a budú nahradené niečím iným.

Môže ísť o postupný nástup umelej inteligencie, niekedy je to len lepší produkt, ktorý predbehne ten starý. Digitálna transformácia, v rámci ktorej sa identifikujú a implementujú digitálne platformy na zefektívnenie fungovania spoločností, neustále otriasa doteraz pevnou pôdou, ktorú mali zamestnanci pod nohami. Au.

Nič tu nie je naveky a veľakrát napredovanie spomaľuje práve ľudský faktor reprezentovaný tými jedincami, ktorí majú problém sa rýchlym a častým zmenám prispôsobiť. V tomto ťažko predvídateľnom odvetví bude úspešný len ten, kto je ochotný sa neustále učiť a takpovediac bežať v uháňajúcom vlaku bez toho, aby sa pridržiaval.

4. Vidieť väčší celok
Ľudia pracujúci v odvetví informačných technológií, hlavne vo veľkých korporáciách, ľahko skĺznu k špecializácii len na svoj kúsok piesočka. Čiastočne sa to od nich aj očakáva, ale prestávajú tak vidieť komplexný obraz a rozumieť tomu, čo sa s produktom ich práce deje ďalej a ako môžu v procese jeho zlepšovania prispieť. To je nielen demotivačné, ale pre potreby budúceho trhu aj nežiaduce.

Je chybou, že v kontraste so zapálenými startupistami sa zamestnanci bežných firiem oveľa menej zaujímajú o širšie portfólio spoločnosti, v ktorej pracujú, alebo že nedokážu rozlišovať interné pojmy a skratky od tých všeobecne zaužívaných. Možno je snom mnohých firiem mať zamestnancov, ktorí im budú lojálni dekády, ale človek pracujúci dlho na jednom mieste stráca rozhľad a len ťažko vie priniesť nový vietor v podobe inovácie. Pritom nemusí často meniť zamestnanie, len sa viac zaujímať o firemné smerovanie a napredovať vo firemnej hierarchii nielen vertikálne, ale aj horizontálne.

5. Cudzí jazyk
Hlavne na našom lokálnom trhu je potreba cudzieho jazyka v oblasti informačných technológií nevyhnutnosťou. Ktokoľvek sa doteraz skrýval pred telefonátmi s výhovorkami na slabú angličtinu a spoliehal sa na emailovú komunikáciu, bude mať v budúcnosti problém. Komunikácia je totiž jednou z najdôležitejších zložiek vývoja softvéru a tá verbálna ju urýchľuje.

Narastá prienik medzi rôznymi pracovnými funkciami a efektívna komunikácia s rôznymi členmi organizácie je nevyhnutná. Projekty si vyžadujú spoluprácu medzi vývojármi, obchodníkmi a dizajnérmi. Tí sú nezriedka členmi medzinárodných tímov, v ktorých sa spoločným jazykom stala práve angličtina. No nestačí sa uspokojiť len s ňou. Uplatnenie u nás majú aj odborníci so znalosťou nemčiny či maďarčiny. Inšpirácie na to, ako sa naučiť cudzie jazyky systematicky a rýchlo, nájdete u jazykových polyglotov.

6. Digitálny marketing
Zamestnávatelia hľadajú ľudí s digitálnymi marketingovými zručnosťami, aby zlepšili svoju viditeľnosť pri vyhľadávaní z jasných dôvodov: viac návštev na webe znamená viac konverzií, viac zákazníkov a vyššie príjmy. Päť najlepších výsledkov organického vyhľadávania totiž získa viac ako 75 % kliknutí. Iba 22 % podnikov uvádza, že sú spokojní so svojimi súčasnými mierami konverzie.

Ak ste orientovaní na dáta, SEO (Search Engine Optimization) / SEM (Search Engine Marketing) môže byť veľmi vhodný smer, pretože zahŕňa neustále testovanie, meranie a experimentovanie s cieľom zistiť, čo funguje, a vykonávať zmeny na základe pozorovaní či metrík. Google v rámci svojej platformy Digitálna garáž ponúka komplexný kurz digitálneho marketingu pre začiatočníkov úplne zadarmo.

Digitálny marketing vám môže priniesť úžitok, ak sa rozhodnete založiť raz svoj vlastný podnik. SEO zručnosti sa zídu aj keď si hľadáte klientov ako freelancer, zakladáte vlastný blog alebo ste sa pustili do budovania vlastnej značky. Weboví vývojári, ktorí sa učia SEO / SEM, môžu ponúkať celý balík služieb – nielen budovanie webových stránok, ale aj ich optimalizáciu a marketing.

7. Zdieľať informácie
Inovácia nie je nápad, ale jeho realizácia. A cesta od jedného k druhému nie je vôbec jednoduchá. Úzkostlivo vysedávať na nových poznatkoch, pozorovaniach či nápadoch, aby ich niekto neokopíroval, je dávno out a v znalostnej ekonomike nemá miesto. Open source je in a nič to nevystihne krajšie ako anglická fráza sharing is loving.

Buďte ochotní zdieľať vedomosti, ktoré ste získali, so zvyškom komunity. Podporuje to inovácie a je to palivo, ktoré poháňa možno ešte ďalej, ako sami dovidíte. Zdieľaním svojich vedomostí a prispievaním k rastu komunity máte šancu zmeniť svet!

Lenka Hlinková Wirecard


Autorka článku: Lenka Hlinková

  • pracuje v IT už vyše jedenásť rokov, v súčasnosti ako biznis analytička v spoločnosti Wirecard
  • má titul Google Certified Trainer for Education, ktorý každý rok Google udelí len niekoľkým Slovákom
  • Aktívne motivuje dievčatá a ženy na vstup do IT sektora
  • Je autorkou prvej slovenskej motivačno-náučnej knihy pre súčasné i budúce ajťáčky – Ženský algoritmus

komentáre 4