EAST MAG
digitalna buducnost

Vytváraj lepšiu digitálnu budúcnosť !

Chceš akcelerovať svoje zručnosti v oblasti tvorby inovácií a pomôcť vytvoriť lepšiu digitálnu budúcnosť ? Prečítaj si o novovznikajúcom vzdelávacom programe Digital League, ktorý otvára svoje brány v Košiciach.

Samotné mesto Košice, aj okolitý región má potenciál k realizácii množstva inovácií s lokálnym, ale aj globálnym dopadom, čoho dôkazom sú úspešné spoločnosti pôsobiace v regióne. K využitiu daného potenciálu potrebujeme prepojiť know-how týchto spoločností s mladými a talentovanými ľuďmi.

Príležitosť stať sa inovátorom

Digital League vytvára priestor k prepojeniu inovatívnych myšlienok a multidisciplinárnych tímov, ktoré pod dohľadom profesionálnych mentorov a koučov preklápajú dané myšlienky v reálne digitálne produkty. Pre účastníka je Digital League príležitosťou stať sa inovátorom a podieľať sa na vytváraní digitálnej budúcnosti. Prepojenie šikovných účastníkov a spoločností zapojených do programu je jedným z cieľov programu, ktorý sa snažíme dosiahnuť,” hovorí Matúš Smoleň, člen tímu Digital League.

digital league

Program sa primárne zameriava na tvorbu mobilných ako aj webových aplikácií, účastníci programu sú rozdelení do multidisciplinárnych tímov na základe jednotlivých rolí. V priebehu 5 mesiacov tímy pracujú na reálnych zadaniach od spoločností pôsobiacich v rôznych odvetviach. Cieľom tímu je v spolupráci s mentormi a koučmi vytvoriť prototyp aplikácie, ktorá si vie získať reálnych užívateľov. Témy, na ktorých pracujú účastníci programu, sú navrhované tak, aby riešili skutočné výzvy a vytvorili nové koncepty služieb a produktov.

Limitovaný počet

V rámci programu sa popri technických zručnostiach rozvíjajú aj „mäkké”, tzv. soft skills využívaním koučov, ktorých majú tímy k dispozícii. Benefitom pre účastníka nie je len zlepšenie jeho zručností, ale aj rozsiahly networking, ktorý program ponúka.

digital league

Rovnako zapojeným spoločnostiam program umožňuje tvoriť a implementovať inovácie a tým efektívne sa prispôsobovať aktuálnym trendom.

Registrácia do programu práve prebieha a potrvá do 17. júla 2020. Počet účastníkov Digital League je limitovaný. Program začína 2. septembra v priestoroch Kulturparku.

tlačová správa

komentáre 2