EAST MAG
Empirica - člen Košice IT Valley

Peter Lamačka, Empirica: Náš softvér vytvára priestor pre digitálnu transformáciu spoločnosti

Po krátkej prestávke znova prichádzame s rozhovormi s predstaviteľmi spoločností, ktoré tvoria Košice IT Valley. Dnes vám predstavíme košickú spoločnosť Empirica, ktorej príbeh sa začal písať oveľa skôr, ako vznikla samotná firma. Jej vývoj, aktuálne projekty a ambície do budúcnosti nám priblížil Peter Lamačka – Managing Director Empirica.

Kedy vznikla spoločnosť Empirica a aký je jej príbeh?   

Empirica je pomerne mladou firmou. Jej príbeh sa začal písať oveľa skôr. Firma ako taká, teda značka Empirica bola založená v roku 2017. Vznikla ako spin-off dvoch košických etablovaných firiem- Tory Consulting a VSL Software. Do spoločnosti Empirica sme vložili know-how a všetky súvisiace práva na to, aby Empirica bola nositeľom tohto produktu. Chceli sme dostať na trh produkt, ktorý by dával zákazníkom tú najlepšiu hodnotu v konkrétnom segmente.

Čiže rozdeľujete život firmy do konkrétnych míľnikov…

Určite, za jeden z míľnikov považujeme rok 2008, kedy sme ešte nefungovali pod značkou Empirica. V tom roku sme vytvorili a nasadili zákaznícky systém pre zdravotnú poisťovňu Dôvera. Za druhý míľnik považujeme rok 2016, kedy sme s tímom začali vyvíjať univerzálny základ zákazníckeho systému a následne sme ho produktizovali pre odvetvie utilít. Posledný míľnik datujeme do roku 2018. Vtedy sme rozbehli prvý veľký projekt pre Východoslovenskú vodárenskú spoločnosť.

Na aké konkrétne produkty sa špecializujete?

Našou hlavnou zodpovednosťou a úlohou je vývoj a nasadzovanie vlastného softvérového produktu Empirica Stream. Tento produkt je určený len pre utilitné spoločnosti, čiže pre dodávateľov elektrickej energie, plynu a vody. Dalo by sa povedať, že je to zákaznícky systém, ktorý zabezpečuje funkcie zákazníckej obsluhy, správy meradiel a odpočtov, fakturácie a podobne. V tomto segmente sa tomuto procesu niekedy hovorí Meter-to-cash čiže od meradla až po výber pohľadávok.

Priblížte nám váš produkt

Softvér, ktorý sme vyvinuli slúži na to, aby utilitné spoločnosti mohli efektívnejšie obsluhovať svojich zákazníkov – spravovať meradlá, výsledky odpočtov, riadiť fakturáciu a efektívne manažovať pohľadávky. Prirodzenou súčasťou tohto softvéru sú aj aplikácie, ktoré používajú koncoví zákazníci – portálová webová aplikácia a mobilná aplikácia. Napriek tomu, že Empirica Stream je zákaznícky systém, tak veríme, že tento produkt vytvára priestor pre digitálnu transformáciu celej utilitnej spoločnosti.

Koľko ľudí tvorí firmu Empirica?

Sme spin-off dvoch firiem, ktoré majú dokopy približne 200 zamestnancov, z nich asi 30 pracuje výlučne na produkte a projektoch Empirica. Je to mix rolí – programátori, dátoví analytici, databázoví špecialisti, testeri, dizajnéri a podobne. Týchto 30 kolegov pracuje v dvoch streamoch. Jeden je vývojársky – ľudia v ňom majú silné technické zázemie, robia pôvodný výskum a venujú sa vysoko odborným témam vrátane strojového učenia. Druhý stream je konzultantský. V tomto streame sú predovšetkým ľudia, ktorí majú silné zázemie v segmente utilít, teda majú doménové know-how, poznajú problematiku dodávky energií a zároveň majú veľké skúsenosti s poradenstvom a s prácou so zákazníkom. Častokrát nie je totiž dôležité vymyslieť a vyvinúť riešenie podľa požiadaviek klienta, ale nájsť správne spôsoby využívania softvéru s jeho dostupnými funkciami. Som presvedčený, že spolupráca týchto dvoch streamov vytvára skvelú synergiu, ktorá motivuje kolegov robiť veci lepšie a originálnym spôsobom.

Spomínali ste výskum strojového učenia, o čo v tomto prípade ide?

Začal by som tým, aké úlohy sú v našej oblasti vhodné na aplikáciu strojového učenia. Venujeme sa rozpoznávaniu stavu meradla z fotografií, predikcii spotreby, rozpoznávaniu typov povrchov z leteckých fotografií. Každá takáto úloha je reprezentovaná algoritmom na rozpoznanie stavu meradla, algoritmus na predikciu spotreby a podobne. Tradičný spôsob tvorby algoritmov predpokladá, že analytik vymyslí a určí postup, ako to má fungovať a programátor to implementuje do formy zdrojového kódu. Pri strojovom učení však vzniká tento algoritmus inak. Ide o spôsob „učenia”, kedy učiaci sa systém dostane veľkú vzorku dát napr. fotografií a dostane k tomu samozrejme aj informáciu o správnom výsledku (číslo na meradle) a sám si určí postup, pravidlá a kritériá, ako z pixelov vyrobí číselnú informáciu o stave meradla.

Je to samozrejme veľmi zjednodušené vysvetlenie. Chcem len poukázať na to, že strojové učenie je najmä nový spôsob tvorby algoritmov, ktoré dokážu isté druhy úloh riešiť s významne lepšou presnosťou a na konci prinášajú business benefity vo forme menšieho počtu reklamácií či lepšieho cash flow.

Akú budúcnosť vidíte vo vašich službách/ produktoch?

Vo firme vnímame to, že naši klienti a potenciálni klienti potrebujú zmenu. Väčšina z nich je na prahu digitálnej transformácie alebo už vykročili na tú cestu a sme presvedčení o tom, že náš produkt prináša riešenia pre ich kľúčové problémy. Aj preto si myslíme, že máme priestor na rast v tejto oblasti, teda v oblasti zákazníckych informačných systémov, kde sa budeme snažiť zdokonaľovať a vylepšovať náš produkt.

Je podľa vás možné aplikovať váš produkt kamkoľvek?

Nie je to softvér, ktorý by bol určený pre akýkoľvek segment. Momentálne sa sústredíme predovšetkým na segment utilít, okrem nich máme odvetvové riešenia pre zdravotné poisťovne, pre výber daní a poplatkov (vrátane miestnych daní) a pre telekomunikačné spoločnosti. Dalo by sa povedať, že náš systém je vhodný všade tam, kde je potrebné efektívne manažovanie pravidelných poplatkov a platieb pre veľký počet zákazníkov.

Ste súčasťou združenia Košice IT Valley, aký v ňom vidíte význam?

Nie sme ešte veľká etablovaná firma no nie sme ani startup. Máme už fungujúce projekty, takže skôr sme vo fáze scale-up. Z toho vyplývajú asi aj naše očakávania zo spolupráce s Košice IT Valley. Je to pre nás hlavne priestor pre networking a platforma s prístupom k dôležitým informáciám. Som presvedčený, že je dôležité mať možnosť ovplyvňovať IT sektor a vzdelávací sektor v regióne. A toto IT Valley robí. Aj preto sme jeho súčasťou a snažíme sa byť aktívni.

Ako vnímate košický región prípadne Košický kraj čo sa týka IT oblasti?

IT služby v tomto regióne by som rozdelil do dvoch kategórií. Prvou kategóriou je dodávanie IT ľudských zdrojov do sveta väčšinou smerom na západ. Druhou kategóriou je vývoj a dodávanie softvérových alebo iných IT produktov a služieb, ktoré vznikajú v košickom regióne a sú poskytované domácim alebo zahraničným zákazníkom. Myslím si, že je dôležité, aby predovšetkým rástla táto druhá kategória služieb, ktorá by mala byť silnejšia a stabilnejšia. Zväčša ide o vysoko odborné služby, ktoré prinášajú dlhodobú udržateľnosť a majú vyššiu pridanú hodnotu.

Ďakujeme firme Empirica za predstavenie. Spoznajte aj ďalších členov Košice IT Valley v našich rozhovoroch.

Simona Ďurkovič

komentáre 3

  • […] Košická spoločnosť Empirica pôsobí v oblasti zákazníckych informačných systémov, kde plánuje konkurovať svetovým značkám ako SAP alebo Oracle. Prečo sú súčasťou klastra Košice IT Valley, aké sú ich aktuálne projekty, či ambície do budúcna, priblížil Peter Lamačka – Managing Director a spoluzakladateľ spin-offu Empirica v článku na INDEXMAG.SK […]

  • […] Empirica from Košice operates in the field of customer information systems, where they plan to compete with global brands such as SAP or Oracle.For a long time, they have been developing and implementing their own software product Empirica Stream, which is intended primarily for utility companies, which are able to serve their customers more efficiently thanks to it. Despite the fact that Empirica Stream is a customer system, it is a product that creates space for the digital transformation of the entire utility society, where the application of machine learning also plays a major role.Why they are part of the Košice IT Valley cluster, what are their current projects or ambitions for the future, Peter Lamačka – Managing Director and co-founder of spin-off Empirica – explained in the new article on INDEXMAG.SK […]