EAST MAG

IT Valley v kocke #10

Októbrové aktivity Košice IT Valley boli bohaté na svoju rôznorodosť. Tento mesiac sa niesol predovšetkým v znamení networkingu a aktivít na podporu vzdelávania. Ak chcete vedieť o aktivitách klastra viac, prečítajte si najnovšie IT Valley v kocke #10. 

Návšteva nemeckej veľvyslankyne v UVP Technicom

O príležitostiach a výzvach, ktorým naša krajina a región východného Slovenska čelí, sa 1. októbra zástupcovia  klastra Košice IT Valley rozprávali s veľvyslankyňou Spolkovej republiky Nemecko na Slovensku  H.E. Barbarou Wolf. K diskusii sa pripojili aj zástupcovia AHK Slowakei (Nemecko-slovenskej obchodnej komory), zástupcovia Slovensko-rakúskej obchodnej komory a organizácie na podporu zahraničného obchodu rakúskej ekonomiky ADVANTAGE AUSTRIA Slovakia. 

Na stretnutí diskutujúci predstavili strategické ciele klastra, ako aj víziu budovania funkčného ekosystému na východnom Slovensku. Košický región je známy svojou otvorenosťou k spolupráci, čo dáva vhodný predpoklad pre jeho ďalší rozvoj. Súčasťou podnikateľskej misie bola aj návšteva dvoch startupov, Ceelabs a HRIIS, ktoré sa nachádzajú v UVP TECHNICOM.

Pracovné skupiny Košice IT Valley

Košice IT Valley má 3 hlavné piliere: inovácie, školstvo a región. Práve preto sa v klastri rozhodli založiť niekoľko pracovných skupín na podporu IKT ekosystému. Skupiny budú zamerané na ženy v IT, inovácie a školstvo. Táto aktivita nadväzuje na fungovanie pracovných skupín klastra v predpandemickom období. 

Pracovná skupina zameraná na oblasť školstva bude mať svoje prvé stretnutie už tento november. Okrem zástupcov klastra Košice IT Valley ju budú tvoriť aj zástupcovia zo súkromného sektora, regiónu a samozrejme školstva. Cieľom bude aktívne podieľanie sa a vytváranie príležitostí pre rast IT na stredných školách, čím sa podporí vzdelávanie pedagógov a študentov vo všetkých smeroch informačných a komunikačných technológií.  

Košická digitálna jeseň

Pod záštitou klastra Košice IT Valley aktuálne prebieha projekt Digitálna jeseň. Jej cieľom je združiť aktivity rôznych aktérov, ktorí sa podieľajú na rozvoji košického regiónu, pod jednou značkou. Projekt prezentuje silu digitálnych technológií a sektorov, ktoré sú s ním úzko späté. Myšlienkou projektu je, že Košice sú významnou destináciou pre kreatívnych, talentovaných ľudí, medzinárodné firmy a sú tiež relevantným partnerom pre inovácie, rozvoj a budúcnosť.

Ak je vaša predstava a potreba jednotnej komunikácie Košíc, ako globálnej digitálnej destinácie a organizujete aktivitu, ktorá spadá do tejto oblasti, prináša posun a zapadá do profilu Digitálnej jesene, neváhajte a pridajte sa. 

Virtuálna PM Konferencia a workshopy

Košice IT Valley sa aj tento rok a teda už tretí raz stalo partnerom a spoluorganizátorom najväčšej konferencie, ktorá je venovaná projektovému manažmentu. Aj tento rok sa PM konferencia konala virtuálne, no ponúkla rôznorodosť spíkrov a zaujímavé témy workshopov. 

Klastri Kosice IT Valley mimoriadne záleží na budovaní, či podpore už existujúcich komunít naprieč IT sektorom- podporujú ženy pracujúce, či uvažujúce o práci v IT, študentov, UX/UI komunitu, či komunitu projektového manažmentu. Aj práve preto sa klaster spolu s Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, PMI Slovakia Chapter, 2BCognitus stal  spolupartnerom konferencie.

Učebnica Internet vecí nielen pre študentov 

Kolektív vysokoškolských a stredoškolských učiteľov v úzkej spolupráci s expertami z praxe vytvorili učebnicu Internet vecí. Z iniciatívy klastra Košice IT Valley a Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM Technickej univerzity v Košiciach sa skupina firiem, ktoré pôsobia v oblasti informačných a komunikačných technológií rozhodla prispieť k problému nedostatku kvalitných učebníc. Nová učebnica prináša súčasný a perspektívny pohľad na Internet vecí v kontexte digitálnej transformácie spoločnosti. Pôvodne elektronický dokument dostal vďaka IT firmám fyzickú podobu. Viac ako tisícka kusov učebníc tak putuje do pätnástich slovenských stredných škôl.

Klastrové doobedie v SIEA

Dňa 21. októbra 2021 sa v Bratislave uskutočnilo Klastrové doobedie v SIEA, organizované pod hlavičkou pracovnej skupiny „Cluster Stakeholder Group“, ktorej práce sa aktívne zúčastňujú  slovenské priemyselné klastre,  Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA), Slovak Business Agency (SBA), Únia klastrov Slovenska (UKS) a Ministerstvo hospodárstva SR.  Košice IT Valley na tomto významnom stretnutí mimo iného predstavilo aj novú učebnicu Internet vecí, na vydaní ktorej sa podieľalo.  

Paving Europe’s Digital Future 

Košice IT Valley je už niekoľko rokov súčasťou Interreg Europe projektu – #Cyber, ktorého cieľom je zvýšiť konkurencieschopnosť MSP v oblasti kybernetickej bezpečnosti vytváraním synergií medzi takzvanými „inteligentnými regiónmi kybernetickej bezpečnosti“.

Partneri projektu pripravili celodenný online event s názvom Paving Europe´s Digital Future, ktorého sa za Košice IT Valley zúčastnili aj Vit Hanus a Viktor Mitruk

Jedinečný formát novej konferencie – ITMA Industry Summit 

Ako jeden z partnerov sa klaster Košice IT Valley zúčastnil konferencie ITMA Industry Summit, ktorá sa 21. októbra konala prvýkrát. Cieľom konferencie bolo pripraviť priemysel na transformáciu, vytvoriť komunitu odborníkov a naštartovať biznis. Konferencia dala možnosť stať sa súčasťou komunity IT špecialistov a odborníkov vo výrobnom priemysle, ktorí spoločne zadefinujú budúcnosť výroby. 

Výnimočné podujatie plné IT odborníkov s témami o industrializácii a možnostiach digitalizácie výrobných procesov spojilo všetkých nadšencov IT revolúcie. Budúci rok by ste na tejto konferencii určite nemali chýbať. 

Tip na čítanie: 

Spoznajte v rozhovoroch ďalších členov Košice IT Valley. V októbri sme sa porozprávali so zástupcom spoločnosti Empirica, Petrom Lamačkom. V rozhovore prezradil, aké boli začiatky a aké sú najväčšie úspechy firmy Empirica. 

Košice IT Valley

Klaster Košice IT Valley zohráva dôležitú úlohu vo vývoji IT odvetvia v košickom regióne. Združenie bolo založené v roku 2007 ako spoločná iniciatíva vzdelávacích inštitúcií, štátnej správy a popredných IT spoločností. V roku 2012 sa združenie pretransformovalo na klaster. V roku 2015 bol klaster certifikovaný na “Cluster Management Excellence Label GOLD” ako prvý v strednej Európe a je jedným z troch certifikovaných klastrov v oblasti informačných a komunikačných technológií. V súčasnosti má 83 členov.

Pridajte komentár