EAST MAG

Súťaž TOP študentská práca pozná svojich víťazov

Mať nápad, ktorý dokáže pomôcť spoločnosti a aspoň trošku zlepšiť tento svet, je v dnešnej dobe veľmi cenné. Vedia to aj v UVP Technicom, ktorý v spolupráci s Innovlab StartUp Centrom vyhlásil na jar tohto roku súťaž o najlepšiu záverečnú študentskú prácu, ktorá bola vyhlásená 1. mája 2021. 

Študenti sa mohli prostredníctvom svojho konzultanta prihlásiť do troch súťažných kategórií: SMART CITY, HEALTH a INDUSTRY. Víťazné práce študentov dokazujú, že majú inovatívne zmýšľanie, ktoré môže ovplyvniť chod nášho regiónu či krajiny. 

„Niektorí sa domnievajú, že Slovensko zaostáva v digitalizácii, nie je to ale tak. Myslím si však, že je našou zodpovednosťou podporovať univerzity a študentov v tejto oblasti. Priemysel musí spolupracovať s univerzitami, školstvom a vládou pri podpore digitalizácie, aby bolo Slovensko konkurencieschopné. A práve preto podporujeme mladých ľudí. V DT ITSO SK neustále prijímame nových ľudí a každému z výhercov veľmi rád ponúknem prácu, pretože to boli skvelé výstupy, skvelé diplomové práce, témy a výskumné otázky, na ktorých skutočne záleží,“ hovorí Andreas Truls, Managing director Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia.

Podpora v náročných začiatkoch 

Podpora mladých ľudí je dôležitá. Ako pri zhmotňovaní ich nápadov, tak aj v poskytnutí pomocnej ruky pri zakladaní StartUpov. Vedia to aj v Innovlab StartUp Centre, ktoré podporuje študentov v rozvoji. „Snažíme sa študentom pomôcť a nasmerovať ich tak, aby ich budúce podnikanie malo zmysel a ich produkty boli použiteľné v priemyselnom odvetví. V rámci nášho centra im vieme pomôcť aj pri prepojení s biznisom a priemyslom. Študenti sa okrem tejto súťaže môžu zapojiť aj do iných aktivít, ktoré ich posunú vpred ako sú: Inovačný deň, Hackathon v spolupráci s Technickou univerzitou Košice, Cassini Hackathon v spolupráci Slovak Space Office (SARIO)  alebo sa môžu so svojim inovatívnym projektom zapojiť do Inkubátora v spolupráci s UVP Technicom,” vysvetľuje Milan Varga, Lead of Innovlab StartUp Center DT ITSO SK. 

Inovácie, ktoré zmenia svet 

Víťazné projekty troch študentov Technickej univerzity v Košiciach si skutočne zaslúžili ocenenie. Ich inovatívne myslenie prinieslo zaujímavé výsledné práce, ktoré môžu ovplyvniť tento svet. 

Kategória SMART CITY

Víťaz: Stanislav Gnatkovskyi 
Víťazná práca Stanislava Gnatkovského bola na tému integrácie elektromobility do elektrických sietí využitím technológie V2G (Vehicle-to-grid), ktorá funguje na princípe dopĺňania energie pri zvýšenom zaťažení. Podľa tohto projektu bude technológia fungovať tak, že elektromobil v čase zvýšenej ceny za elektrinu, počas dňa, vráti elektrinu naspäť generátoru. Počas noci, keď je elektrina lacnejšia, si ju vezme späť. Takýmto spôsobom môže aj elektromobil zarábať. 

Kategória HEALTH 

Víťaz: Maroš Stredanský 
Výherná práca v tejto kategórii má názov Inteligentná kontrola biomechanického systému. V praxi to znamená, že Maroš zostrojil model myoelektrickej protézy, ktorá sa nasadí na pahýľ amputovanej končatiny. Model je ovládaný prostredníctvom akčného potenciálu získaného zo svalov. Je možné ho umiestniť pacientovi na amputovaný pahýľ a pomocou jeho akčného potenciálu dokáže ovládať motory na ruke.

Kategória INDUSTRY 

Víťaz: Vladimír Marcinov 
Poslednou kategóriou je INDUSTRY, v tejto kategórii získal cenu študent Vladimír Marcinov, ktorý študoval na fakulte Materiálov, metalurgie a recyklácie, konkrétne na Ústave recyklačných technológií. Jeho práca sa zameriavala na spracovanie elektroodpadu na vodnom splave. Vodný splav je prístroj, ktorý separuje rôzne materiály na základe rozdielu ich hustôt. Proces separácie prebieha tak, že sa rozmerovo upravený materiál, čiže po drvení a mletí, privádza na vodný splav, ktorý následne kmitavým pohybom a prúdom vody separuje jednotlivé zložky.

Veľmi oceňujem takéto súťaže. Motivujú študentov premýšľať inak, nútia ich zamyslieť sa nad svojimi silnými stránkami a vyťažiť z toho čo najviac. Aj táto súťaž o TOP študentskú prácu ukázala, čoho sú naši študenti schopní. Verím, že táto súťaž sa rozšíri medzi študentmi, ktorí sa prihlásia a budú prezentovať svoje práce, dodáva Dr.H.c. prof. Ing. Anton Čižmár, CSc., prorektor pre inovácie a transfer technológií TUKE. 

Biznis potenciál projektov očami poroty 

Víťazné práce majú podľa odbornej poroty, ktorá bola zložená zo zástupcov akademickej i podnikateľskej sféry, biznis potenciál. Výhra im prinesie rôzne benefity, akými sú napríklad podpora pre praktické využitie práce, získajú priestor v motivačnom prostredí Startup centra a Inkubátora UVP Technicom.

Vďaka účasti v tejto súťaži získajú výhercovia dôležité kontakty, možnosť ľahšie sa presadiť na medzinárodnej úrovni a možnosť priviesť svoj projekt do praxe. Súťaž nie je určená len pre študentov. Na svoje si prišli aj firmy a investori, ktorí vyhľadávajú a podporujú mladé talenty a ich inovatívne nápady. 

Simona Ďurkovič

Pridajte komentár