EAST MAG
GlobalLogic na Malej farme

To dobré prichádza zvnútra

Každá zmena, ktorú robíte, musí v prvom rade vychádzať z vás. Ak túto potrebu sami necítite, len ťažko dosiahnete to, o čo sa usilujete. Môže sa dokonca stať, že vám to nikto neuverí. Ak máte zápal a nadšenie pre to, čo robíte a čo je vaším cieľom, dostaví sa aj vytúžený pocit naplnenia. Práve ten, bez ktorého by ste neboli schopní pokračovať v tom, čo vás napĺňa a kam smerujú vaše dobré úmysly.

Ľudia v centre diania so zanietením pre svoju prácu dokážu aj hory prenášať  

Niekedy sa to ľahšie hovorí, ako robí. Ale ak to robíte správne, začnú sa diať úžasné veci – a to neplatí len o jednotlivcoch. 

Čoraz viac firiem cíti zodpovednosť za prostredie, v ktorom vykonáva svoju činnosť. Snažia sa byť dobrým susedom, vracať miestnej komunite to, čo od nej dostávajú, snažia sa správať ekologicky, znižovať množstvo vyprodukovaného odpadu, podporovať ľudí z chudobnejších pomerov… a takto by sme mohli pokračovať ešte veľmi dlho.

Firmy si zväčša vyberú konkrétnu oblasť, prípadne ich kombináciu, alebo si vytvoria vlastný, na mieru šitý program. Ako ale zabezpečiť životnosť a úspech takýchto firemných programov? 

Roky skúseností ma naučili, že ak program nevychádza z nápadov alebo potrieb zamestnancov firmy, zvyčajne neprežije viac než rok – to platí bez ohľadu na to, ako si firma zadefinuje svoju stratégiu spoločenskej zodpovednosti (CSR). 

Ak sa však v rámci firemnej kultúry stretnú zábava a pomoc, a ak firma pustí „ku kormidlu“ svojich zanietených zamestnancov, jej program CSR je predurčený na úspech. Ako to teda spraviť tak, aby to fungovalo? 

Počúvajte, čo hovoria

Inšpiráciu máte často takpovediac „rovno pod nosom“. Nájdite si čas na rozhovory so svojimi zamestnancami, s partnermi z lokálnych mimovládnych organizácií či so svojimi obchodnými partnermi. Oni sú tí, ktorí stoja v prvej línii, žijú v miestnych komunitách a poznajú ich potreby.

Hovorte s nimi a počúvajte, čo sa vám pokúšajú povedať. Snažte sa ich pochopiť a všímajte si súvislosti.

Angažujte sa

Zmysluplné veci ľudí zbližujú. Inými slovami, ak má CSR aktivita zmysluplný dopad na prostredie, v ktorom angažovaná firma pôsobí, nebude jej nič brániť v tom, aby ju podporila. Navyše ruku k dielu radi priložia aj jej zamestnanci. Ľudia ochotne spoja svoje sily, budú sa predbiehať v tom, kto sa zapojí prvý, kto niečo vytvorí či s niečím pomôže. Zamestnanci budú aktívni, budú sa angažovať všemožnými spôsobmi. Prijmú svoj kúsok zodpovednosti a radi sa stretnú s tými, ktorým pomáhajú, či uvidia výsledky svojej práce. Budú hrdí na to, čo robia, a budú o tom radi hovoriť. 

A najlepšie je na tomto prístupe  to, že ak ľudia cítia, že ich niekto naozaj vníma a počúva, určite sa do podobných aktivít zapoja znovu a znovu. Pravdepodobne pritiahnu aj ďalších kolegov a presne to je ten pravý recept na úspech.  

Ako na to?

Jednou z našich srdcoviek v GlobalLogic Slovakia je Stromček prianí. Hlavnou myšlienkou tejto aktivity je splniť vianočné priania deťom z detských domovov či rodín zo znevýhodneného prostredia. Vďaka tejto iniciatíve sa podarilo za 4 roky splniť 189 jedinečných detských prianí a dožičiť tak pocit Vianoc tým najmenším, ktorí by oň nemali prichádzať. 

Zapájajú sa celé tímy kolegov, jednotlivci, ale aj menšie skupinky. Obdobie pred Vianocami, kedy sa nám zapĺňa darčekmi priestor pod vianočným stromčekom, je fascinujúce. Sama som prekvapená, ako si naši kolegovia dajú záležať nielen na výbere darčeka, ale aj na jeho samotnom zabalení. Mnohí do tejto aktivity zapájajú aj svojich rodinných príslušníkov a deťom, ktorým plnia ich priania, nechávajú odkazy a listy s úprimným venovaním. Všetko to prebieha prirodzene. Ide to zvnútra našich kolegov, ktorí si uvedomujú, že možnosť pomáhať je skvelou príležitosťou uvedomiť si, ako sa máme dobre. 

Ak poznáte svojich zamestnancov a viete, že okrem toho, že makajú v práci, vedú aj aktívne životy a sú poväčšine nadšení športovci, využite to. My sme dokázali prepojiť tieto dva aspekty a zapojili sme sa do aktivít Charity Run Tour. Ide o bežecké podujatia, ktoré sú organizované v spolupráci s bežeckou komunitou. A dá sa to realizovať aj virtuálne a zapojiť viac ľudí z mnohých miest a pomôcť tak väčšou troškou. Celý výťažok z registrácie putuje vybranej neziskovej organizácii na dobrú vec. Pomohli sme už deťom z detskej onkológie či deťom z detských domovov pri nástupe do školy. 

Okrem pomoci deťom u nás v GlobalLogic Slovakia prebiehajú ďalšie nemenej významné aktivity, kde sme pomohli psíkom z útulkov, sadili stromčeky, alebo skrášľovali okolie našich miest.

Zosúlaďte svoje aktivity s reálnymi potrebami

To, že niečo funguje dobre v určitom prostredí alebo kontexte, ešte nemusí znamenať, že to tak bude aj v inom prostredí, odvetví alebo v inej cieľovej skupine. 

Z pohľadu firmy je dôležité, aby všetky navrhované aktivity a programy boli v súlade s jej smerovaním, alebo ak chcete, jej misiou a stratégiou. Zároveň však stále platí, že netreba zabúdať na to, že CSR aktivity majú prichádzať zvnútra, od zamestnancov, z ich prostredia. 

Ak chceme, aby boli naše CSR aktivity skutočne úspešné a najmä dlhodobo prospešné, je potrebné zohľadniť mnohé veci a potreby. 

Majte preto, prosím, na pamäti, že firmu tvoria ľudia. Sú to ľudia s väzbami na komunity, v ktorých žijú, a ktorí si aktívne budujú vzťahy s inými ľuďmi. Nebojte sa skočiť do toho rovnými nohami a počúvajte ich. Ak totiž chcete vytvoriť niečo s trvalou hodnotou, práve oni vám s tým môžu pomôcť. 

A bez ohľadu na to, na akej priečke CSR rebríka stojíte, nezabúdajte byť láskaví, štedrí a najmä zodpovední.

autorka: Kristína Kertészová, Head of Marketing, GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic Slovakia

GlobalLogic, líder v oblasti digitálneho inžinierstva a súčasť a Hitachi Group Company, pomáha zákazníkom na celom svete navrhovať a prinášať inovatívne produkty, platformy a najnovšie digitálne vymoženosti. Na Slovensku má GlobalLogic centrálu v Košiciach a pôsobí aj v Banskej Bystrici a v Žiline.

Pridajte komentár