fbpx
EAST MAG
Testovanie počítačovej hry Mobilodronom po Slovensku počas odovzdávania vynálezu na pôde UNIZA
Foto: Dávid Hanko

Program MyMachine Slovakia pod záštitou Karpatskej nadácie nadobudol celoslovenský rozmer

Prednedávnom sme vám predstavili projekt MyMachine z pohľadu spoluzakladateľa Pieta Grymonpreza. V dnešnom článku si môžete prečítať, ako vníma projekt Laura Dittel, riaditeľka Karpatskej nadácie, ktorá ako prvá na Slovensku tento vzdelávací program spustila v Košiciach a v Prešove. Dnes už je vďaka Karpatskej nadácií vo všetkých regiónoch Slovenska. 

Karpatská nadácia pôsobí v Košickom a Prešovskom regióne už 28 rokov. Okrem iného sa venuje aj rozvoju občianskej spoločnosti, komunitnému rozvoju a v posledných rokoch sa nadácia zaoberá aj témami, ktoré rezonujú v spoločnosti. 

 „Vnímame všeobecné potreby a témy, ktoré trápia ľudí. Sme v kontakte s regiónom a vzdelanie a vzdelávanie sú témami, ktoré sa v posledných rokoch skloňujú veľmi často. Vieme, že Slovensko nemalo reformu vzdelávacieho systému už niekoľko rokov a na školách sa učí starým systémom. Deti veľmi veľa informácií memorujú a to vzdelávanie a systém nezodpovedá potrebám 21. storočia. Je jedno, či sa bavíme o základnom, stredoškolskom či vysokoškolskom vzdelávaní, tie nedostatky sú čím ďalej, tým viac evidentné,“ vysvetľuje riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel.

Piet Grymonprez, spoluzakladateľ projektu MyMachine s Laurou Dittel, riaditeľkou Karpatskej nadácie a Žofiou Teplickou (vľavo), projektovou manažérkou MyMachine Slovensko. Zdroj: Ivana Mikuličková

Neformálnosť, inovácie a kreativita 

Pred samotným rozhodnutím zapojiť sa do projektu MyMachine, Karpatská nadácia zrealizovala vlastný prieskum vzdelávacieho systému na základnom stupni, počas ktorého získala množstvo informácií a dát od detí, rodičov, ale aj samotných učiteľov.

 „Zistili sme, že je potrebné upraviť vzdelávanie tak, aby bolo pre deti zaujímavejšie, aby si školu užívali a chápali prepojenia a zmysel toho, prečo sa dané veci v škole učia.“  

Vtedy prišla príležitosť zapojiť sa do programu MyMachine. So získanými poznatkami Karpatská nadácia nezaváhala a zapojila sa. 

 „V tomto programe vidíme hlboký význam, pretože prináša do vzdelávania neformálnosť, inovácie, vzdelávanie technických zručností a kreativitu. Deti, ktoré sú zapojené do programu, môžu vidieť, ako produkt vzniká a ako sa mení – posúva od prvotnej myšlienky až po výsledný produkt. Práve program MyMachine učí deti vnímať nuansy, ktoré vedia využiť aj v živote či svojom budúcom zamestnaní,“ hovorí Dittel.  

laura dittel
Riaditeľka Karpatskej nadácie Laura Dittel
Zdroj: Karpatská nadácia

Program však prináša benefity aj vysokoškolákom či stredoškolákom. Študenti vysokých škôl pracujú so žiakmi základných škôl a navrhujú dizajn ich vysnívaného produktu. Študenti sa musia vysporiadať so všetkými pripomienkami, čo ich pripravuje na ich prácu. Najťažšiu no najzaujímavejšiu rolu v tomto projekte zohrávajú študenti stredných škôl, ktorí majú za úlohu vyrobiť daný produkt tak, aby spĺňal požiadavky zadávateľa. 

Expandovanie do celého Slovenska

Do projektu MyMachine sa na začiatku zapojilo len pár škôl z Košíc a z Prešova. No v posledných rokoch sa Karpatskej nadácii podarilo tento projekt rozšíriť do celého Slovenska.

„Veľmi sa tešíme, že sa nám to podarilo dostať do celej republiky. Ide o jeden z mála programov, ktorý nevznikol v Bratislave ale v Košiciach a sme nesmierne hrdí na to, že sme tomu dopomohli práve my. Veríme, že budeme v budúcnosti schopní získať dostatok zdrojov a podporovateľov na to, aby sme dokázali zapojiť viac škôl. Projekt má totiž určite potenciál byť úplne na každej škole,“ dodáva na záver.

Projekt okrem univerzít, stredných a základných škôl podporujú aj košická a banskobystrická samospráva. No dôležitým prvkom v projekte sú partneri zo súkromného sektora, ktorí projekt podporujú finančnou alebo materiálnou pomocou. Ide o spoločnosti ako Magna Kechnec, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia či Lear Corporation Seating Slovakia, s.r.o.

mymachine
Z programu MyMachine Slovakia 2020
Zdroj foto: MyMachine Slovakia

Viac o projekte MyMachine Slovakia si môžete prečítať v našom rozhovore so spoluzakladateľom projektu v našom magazíne TU.

Simona Ďurkovič

Pridajte komentár