EAST MAG
frekvenčný menič
Zdroj: adobestock

Čo je to menič / frekvenčný menič?

Menič je zariadenie, ktoré mení jednosmerný prúd na striedavý. Meniče sa používajú v domácnostiach, kanceláriách a továrňach. Menič je zariadenie, ktoré premieňa jednosmerný prúd (DC) na striedavý prúd (AC). Umožňuje pripojenie elektronických zariadení k stene bez toho, aby ste k nim museli kupovať batérie alebo káble.

Menič je v podstate jednotka motor-generátor, v ktorej motor beží na striedavý prúd a generátor je rotačný transformátor.

Menič je v podstate jednotka motor-generátor, v ktorej motor beží na striedavý prúd a generátor je rotačný transformátor.

Meniče sa používajú v mnohých strojoch na premenu jednosmerného prúdu (DC) na striedavý (AC), napríklad v domácich spotrebičoch a priemyselných strojoch.

Menič je elektronické zariadenie alebo obvod, ktorý mení jednosmerný prúd (DC) na striedavý prúd (AC).

Menič je elektronické zariadenie alebo obvod, ktorý mení jednosmerný prúd (DC) na striedavý prúd (AC).

Meniče menia polaritu jednosmerného napätia a/alebo jeho frekvenciu https://www.tme.eu/sk/katalog/trojfazove-frekvencne-menice_100123/. Slovo “invertor” pochádza z latinského slova “inversus”, čo znamená “opačný”.

Keďže sa smer toku energie mení sínusoidálne, hovorí sa, že obvod striedavého prúdu je jednofázový.

Keďže prúdový tok mení smer sínusoidálne, hovorí sa, že obvod striedavého prúdu je jednofázový. Napätie a prúd sú počas tohto cyklu vo vzájomnej fáze, takže na analýzu možno použiť Ohmov zákon:

Stojí za to pochopiť, čo invertor robí.

Menič je elektronické zariadenie, ktoré premieňa jednosmerný prúd na striedavý. Inými slovami, mení smer toku energie z kladného na záporný, a to sínusoidálne. To umožňuje napájať zariadenia na striedavý prúd zo zdrojov jednosmerného prúdu, ako sú solárne panely alebo veterné turbíny, ak nie sú priamo pripojené k sieti (čo sa často nazýva “ostrov”).

Stojí za to pochopiť, čo invertor robí, pretože zohráva dôležitú úlohu v modernej spoločnosti a má veľký vplyv na náš dnešný život.

Pridajte komentár