EAST MAG
Zdroj foto: Filozofická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika Košice

Maturanti si môžu vyskúšať štúdium na Filozofickej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Dekanka O. Orosová: „Dobre sa orientovať vo svete informácií a príležitostí je veľkou výzvou. Sme fakulta, ktorá spája kvalitu vzdelávania s praxou.

Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (FF UPJŠ) opätovne otvorí – a to doslovne – svoje brány pre maturantov a ďalších záujemcov o univerzitné štúdium: po dvoch pandemických rokoch, počas ktorých sa mohli oboznámiť s možnosťami štúdia len vo virtuálnej podobe, fakulta pripravuje opäť „klasický“, teda prezenčný deň otvorených dverí. Uskutoční sa v tradičnom termíne, posledný piatok pred začiatkom letného semestra, teda 10. februára 2023 od 9.00 hod. v priestoroch fakultného kampusu na Moyzesovej 9 v historickom centre Košíc.

Srdečne pozývame maturantov, ale aj ich rodičov a učiteľov, teší sa na stretnutie dekanka FF UPJŠ prof. PhDr. Oľga Orosová, CSc. S hrdosťou dodáva, že aj tohtoročný Deň otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach sa koná pod záštitou Generálneho riaditeľstva pre preklad Európskej komisie.

Záujem o štúdium našich študijných programov je vysoký a potvrdzuje, že profesionálna dráha prekladateľov, tlmočníkov, psychológov, sociálnych pracovníkov, historikov, politológov, filozofov, učiteľov či budúcich odborníkov v mediálnej oblasti je pre mladých ľudí veľmi príťažlivá. Dobre sa orientovať vo svete informácií a príležitostí je veľkou výzvou. Ak prijmete naše pozvanie, ocitnete sa v nádherných historických, ale moderne vybavených výučbových priestoroch našej fakulty, stretnete sa našimi učiteľmi a študentmi a nepochybne získate informácie a skúsenosti cenné pre váš proces rozhodovania, kam ďalej po skončení gymnázia alebo strednej školy. Sme fakulta, ktorá spája kvalitu vzdelávania s praxou, fakulta, ktorej záleží na tom, aby vám otvorila cestu do sveta, na zahraničné univerzity.

Filozofická fakulta je najmladšou fakultou UPJŠ v Košiciach. Ponúka bezmála sto študijných programov bakalárskeho a magisterského stupňa štúdia a sedem programov doktorandského stupňa štúdia. Podporuje zahraničné mobility študentov a učiteľov, má podpísané zmluvy s viac ako 100 univerzitami z 27 krajín. Fakultu tvorí 11 katedier a centrum jazykovej prípravy. Výučba prebieha v zrekonštruovanom, technicky kvalitne vybavenom areáli v historickom centre Košíc, ktorý tvorí komplex budov pomenovaných po starogréckych filozofoch Sokratovi, Platónovi a Aristotelovi. Časť praktickej výučby sa realizuje v špecializovaných laboratóriách (vo fonetickom, tlmočníckom a jazykovom laboratóriu, vo filmovom a televíznom štúdiu a v psychologickom a pedagogickom laboratóriu). Na voľnočasové aktivity študentov slúži budova Minerva.

Záujemcom o štúdium je popri oficiálnej webovej stránke k dispozícii aj špeciálna webstránka, na ktorej nájdu všetky podstatné informácie.

Pre návštevníkov Dňa otvorených dverí Filozofickej fakulty UPJŠ 2023 je pripravený bohatý program. Príďte a zažijete atmosféru našej fakulty, spoznáte naše priestory a dozviete sa všetko dôležité o štúdiu na našej fakulte, pozýva dekanka FF UPJŠ profesorka Oľga Orosová.

tlačová správa

Pridajte komentár