EAST MAG
Svetový deň hygieny rúk: Viete, ktoré zlozvyky znižujú účinnosť ich umývania?
ilustračné foto: Unsplash.com

Svetový deň hygieny rúk: Viete, ktoré zlozvyky znižujú účinnosť ich umývania?

Prostredníctvom Svetového dňa hygieny rúk (5. 5.) si pravidelne pripomíname význam hygieny rúk v prevencii infekcií. Infekcie spojené s poskytovaním zdravotnej starostlivosti komplikujú každý rok uzdravenie stovkám miliónov pacientov na celom svete. Hygiena rúk je základným a efektívnym  opatrením za predpokladu, že je vykonávaná  správne. Zdá sa,  že ide o veľmi jednoduchú činnosť, ale nedostatky v dodržiavaní správnych postupov v hygiene rúk u poskytovateľov zdravotnej starostlivosti sú celosvetovým problémom. Bezpečná starostlivosť je nielen znakom úcty k pacientom, ale aj základným právom pacienta. Význam hygieny rúk je potrebné pripomínať nielen zdravotníkom, ale tiež širokej laickej verejnosti. S hygieničkou Nemocnice AGEL Košice-Šaca MVDr. Ľubomírou Bodnárovou sme sa preto na hygienu rúk zamerali detailne. V nasledujúcich riadkoch podrobne vysvetľuje, kedy a ako často je potrebné umývať si ruky, ktorý spôsob hygieny je správny a akých zlozvykov sa pri umývaní rúk dopúšťame najčastejšie.

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je teraz rozhodujúci čas, keď krajiny na celom svete potrebujú urýchliť implementáciu poznatkov z pandémie COVID-19 a nastaviť opatrenia na odstránenie nedostatkov v prevencii a kontrole infekcií (IPC), vrátane hygieny rúk. Mnohé krajiny zaviedli prísne opatrenia na dodržiavanie hygieny rúk, ale globálne je pokrok pomalý. Musíme mať stále na pamäti, že kontaminovanými rukami sa môžu prenášať rôzne kožné, respiračné a črevné ochorenia. „V súvislosti s epidemickým výskytom akútnej formy žltačky typu A v meste Moldava nad Bodvou sme sa opäť presvedčili o význame hygieny rúk v prevencii šírenia infekcie. Stretávame sa v práci, v dopravných prostriedkoch, nemocniciach, obchodných domoch, inštitúciách či reštauráciách, dotýkame sa rôznych povrchov a predmetov. Pri stretnutí si podávame ruky, často sa dotýkame svojej tváre. Sú to podvedomé automatické činnosti, pri ktorých môžeme prostredníctvom kontaminovaných rúk ohroziť seba aj okolie. Tomuto riziku predídeme dôslednou hygienou rúk v správnom čase,“ uvádza hygienička Nemocnice AGEL Košice-Šaca MVDr. Ľubomíra Bodnárová. Kedy si, teda, ruky umývať?

 • Po každom  príchode na pracovisko a pri návrate domov z vonkajšieho prostredia,
 • pred a po návšteve nemocnice, lekára,
 • po ceste v prostriedkoch hromadnej dopravy,
 • pred, počas a po príprave jedla, pred konzumáciou jedla,
 • po každom použití toalety,
 • pred manipuláciou s bábätkom a po výmene znečistenej plienky,
 • po manipulácii so zvieratami a ich krmivom,
 • po manipulácii s odpadom a odpadkovým košom,
 • po vyčistení nosa, kašľaní a kýchaní – pri kašli a kýchaní dodržiavajte respiračnú hygienu, ústa nezakrývajte dlaňou, používajte jednorazové papierové vreckovky, ktoré po použití zahodíte do odpadkového koša,
 • počas choroby,
 • pri akomkoľvek pocite nečistých rúk.

A akým spôsobom by sa mali ruky správne umývať? „Ideálne je, aby na rukách neboli prstene a náramky, ktoré znižujú účinnosť umývania a dezinfekcie rúk. Pod prsteňmi a šperkami môžu mikroorganizmy prežívať, nachádzajú tu ochranu a dokonca živnú pôdu pre množenie. Preto je nosenie šperkov na rukách pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti zakázané.

Grafika: Nemocnica AGEL Košice -Šaca

Po zložení šperkov si ruky navlhčite teplou vodou, naneste dostatočné množstvo tekutého mydla a napeňte. Dávkovač stlačte určite dvakrát, aby bolo množstvo tekutého mydla dostatočné.  Po napenení si ruky umývajte správnou technikou najmenej 30 sekúnd. Najprv dlane, potom chrbty rúk, spojte prsty v medziprstovom priestore a premývajte. Potom prsty zakliesnite oproti sebe v takzvanom zámku. Pokračujte premývaním oboch palcov krúživým pohybom. Sústreďte sa najmä na priestor medzi prstami a pod nechtami, kde sa mikroorganizmy hromadia najviac. Dôslednosť pri vykonávaní jednotlivých krokov a čas, ktorý na to vynaložíte, sa určite vyplatí. Na vysušenie rúk sú ideálne jednorazové papierové utierky, ktorými zároveň uzavriete vodovodný kohútik,“ priblížila hygienička.

Doma je nevyhnutné používať čistý uterák a ten pravidelne a často vymieňať. Najbežnejšími chybami pri umývaní rúk je krátke oplachovanie pod tečúcou vodou bez použitia mydla, nedostatočné množstvo mydla alebo jeho aplikácia na suché ruky, prípadne nedodržanie správnej techniky a času, ktorý si tento úkon vyžaduje. Takisto dôležité je udržiavať pokožku rúk zdravú a v dobrej kondícii, preto netreba zabúdať ani na pravidelné ošetrovanie rúk krémom alebo emulziou. Na otázku, či je účinnejšie umývať si ruky mydlom alebo ich dezinfikovať, odpovedala jasne. „Je rozdiel vo vykonávaní hygieny rúk pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti pacientom a v bežnom živote. Pravidlá pre postupy v hygiene rúk pre zamestnancov zdravotníckych zariadení sú dané vyhláškou vydanou Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky. V rámci prevencie šírenia infekcií sa používajú alkoholové dezinfekčné prostriedky stanoveným postupom a v stanovených indikáciách. Zamestnanci zdravotníckych zariadení sú pravidelne školení v postupoch v hygiene rúk. V bežnom živote platí, že správne umývanie rúk tekutým mydlom a vodou je postačujúce. Platí však, že použitie alkoholových dezinfekčných prípravkov je alternatívou tam, kde nie je dostupné zariadenie na umývanie rúk, mydlo a voda,“ dodala odborníčka na záver.

tlačová správa

Pridajte komentár