fbpx
EAST MAG
Vizualizácia dažďovej záhrady na Ťahanovciach. Foto: Mesto Košice

V obci a na sídlisku Ťahanovce sa chystajú dva zelené projekty

Mesto Košice plánuje v obci a na sídlisku Ťahanovce v spolupráci s oboma mestskými časťami zrealizovať dva zelené projekty. Na námestí v obci by mohla vzniknúť vodná záhrada, na sídlisku nad Aténskou ulicou je v pláne nová oddychová zóna. 

Oba projekty odobrila v závere augusta Mestská rada. Poslanci košického mestského zastupiteľstva budú o nich rokovať na svojom najbližšom zasadnutí, ktoré začína v utorok 12. septembra. Mesto má spracovanú projektovú dokumentáciu na Ťahanovskú vodnú záhradu s odhadovaným rozpočtom 714 453 eur. O financie sa chce uchádzať z eurofondov prostredníctvom programu cezhraničnej spolupráce INTERREG Maďarsko – Slovensko. 

Metropola východu sa o eurofondy uchádza spolu s Nyíregyházou

Hlavným cieľom projektu je podporiť udržateľné hospodárenie s dažďovou vodou, zachytávanie vody a zlepšenie biodiverzity v mestskom prostredí s cieľom prispôsobiť sa zmene klímy. Metropola východu sa do nej zapojí projektom „AquaUrban – Inovatívne riešenia zadržiavania vody pre zlepšenie kvality života v mestách Košice a Nyíregyháza”. Celkový rozpočet projektu by sa spolu s ďalšími súvisiacimi aktivitami týkajúcimi sa realizácie protipovodňových a adaptačných opatrení mal pohybovať do výšky 900 000 eur.

Spolufinancovanie mesta Košice by malo predstavovať 8 percent z celkových výdavkov vo výške 72 000 eur. Samospráva v Nyíregyháze chce získať financie na protipovodňové a odvodňovacie opatrenia. V rámci nich sa napríklad v centre mesta osadia nádrže na zachytávanie a odvádzanie dažďovej vody. Na celom projekte budú svojou výskumnou a odbornou činnosťou participovať aj univerzity v oboch partnerských mestách. Uzávierka žiadostí o finančný príspevok je 15. septembra. O tom, či obe partnerské mestá získajú eurofondy, by mal riadiaci orgán rozhodnúť do konca tohto roka.

Vizualizácia dažďovej záhrady na Ťahanovciach. Foto: Mesto Košice
Vizualizácia dažďovej záhrady na Ťahanovciach. Foto: Mesto Košice

Starosta Nigut: Našich obyvateľov viac nebude vytápať dažďová voda zo sídliska

Ťahanovský starosta Ján Nigut (KDH) hovorí, že prvotná myšlienka takéhoto projektu vznikla už asi pred 15 rokmi. Náročné bolo podľa neho splniť najmä požiadavky rôznych orgánov štátnej a verejnej správy. Ak bude žiadosť o získanie eurofondov úspešná, v zelenom páse námestia medzi kostolom a obecnou studňou na Ťahanovskej ulici by v nasledujúcom roku mohla na ploche 843 metrov štvorcových vzniknúť dažďová záhrada. V súčasnosti je stredný zelený pás zbernou plochou pre zrážky a je tam vybudovaný betónový rigol.

“Chceli sme skrášliť naše centrum, a tak sme navrhli udržateľný projekt, ktorým sme reagovali najmä na otázky zmeny klímy. Takisto sme chceli vyjsť v ústrety aj našim obyvateľom, ktorých dvory sú po prietrži mračien pravidelne zaplavované množstvom dažďovej vody z blízkeho sídliska. Po realizácii projektu sa okrem toho výrazne zníži aj množstvo vody na priľahlých miestnych komunikáciách. Ochránime tým nielen vodičov pred aquaplaningom, ale aj chodcov pre pravidelnými nedobrovoľnými spŕškami vody spod kolies automobilov.”

Primátor hovorí o ďalšom kvalitnom zelenom projekte

Košický primátor Jaroslav Polaček dopĺňa, že dažďová záhrada by pomohla zlepšiť mikroklímu v letných horúčavách, pozitívny vplyv by mala aj na biodiverzitu a zvýšený pohyb vtákov, včiel alebo motýľov.

„Aj vďaka takýmto typom projektov dokážeme chrániť prírodu, vytvárať nové zelené plochy v našom meste a zvyšovať využitie dažďovej vody. Ďakujem pánovi starostovi Nigutovi a jeho tímu za spoluprácu. Vďaka tomu mohli odborní zamestnanci magistrátu z oddelenia strategického rozvoja magistrátu pripraviť ďalší kvalitný zelený projekt. Verím, že s ním budeme úspešní rovnako ako napr. s predchádzajúcimi revitalizáciami, získame eurofondy a Ťahanovčanom z obce alebo sídliska pribudne ďalšie príjemné miesto na oddych.“

Poslanci mestského zastupiteľstva budú po nedávnom odsúhlasení Mestskou radou rokovať aj o prenájme 2 982 metrov štvorcových pozemkov (vrátane spoluvlastníckych podielov) z dôvodu osobitného zreteľa pre mestskú časť (MČ) Sídlisko Ťahanovce.

Mesto Košice plánuje v obci a na sídlisku Ťahanovce v spolupráci s oboma mestskými časťami zrealizovať dva zelené projekty. Vizualizácia dažďovej záhrady na Ťahanovciach. Foto: Mesto Košice
Vizualizácia dažďovej záhrady na Ťahanovciach. Foto: Mesto Košice

Nad Aténskou ulicou sa chystá Europark

Mestská časť by ich po schválení zastupiteľstvom získala do nájmu za 1 euro na rok na dobu neurčitú. V lokalite nad Aténskou ulicou – medzi Európskou triedou, Helsinskou ulicou a budovou základnej umeleckej školy, má už MČ prenajatú časť pozemku o výmere 5 214 metrov štvorcových. Aktuálne sa na danom území nachádza tráva, kroviny a výbeh pre psov. V spolupráci s mestom tam chcú podľa spracovanej architektonicko-krajinárskej štúdie vybudovať oddychovú zónu Europark. Cieľom projektu je zlepšiť životné prostredie obyvateľom mestskej časti, doplniť zeleň a vybudovať nové plochy na oddych a šport.

Súčasťou Europarku má byť mini amfiteáter, fontána, komunitná kaviareň, predsunutá vyhliadka, detské a multifunkčné ihrisko či výbeh pre psov. Prevažnú časť územia bude tvoriť zeleň – herná lúka, vysoká zeleň, dažďové záhrady, rôzne sadové úpravy s vhodným mobiliárom. Jednotlivé časti parku bude poprepájané chodníkmi. Výstavba bude financovaná z rozpočtu mestskej časti a externých finančných prostriedkov. V súčasnosti mestská časť zabezpečuje verejné obstarávanie pre vypracovanie projektovej dokumentácie pre územné rozhodnutie.

Ihnát sa teší na oázu pre aktívny oddych

Starosta Miloš Ihnát (nezávislý) zdôrazňuje, že ich mestská časť je najhustejšie osídleným sídliskom na Slovensku. Z tohto dôvodu sa snažia každý kúsok voľnej plochy využiť na vytváranie zón so zeleňou na oddych a pre aktívne trávenie voľného času.

„Projekt Europark sme z minulosti oprášili a nechali ho úplne prerobiť z pôvodného zámeru na zónu, ktorá bude plná zelene, obohatená modernou fontánou, art zónou, kynologickou časťou a malou kaviarničkou najmä na vonkajšie sedenie. V spolupráci s mestom Košice, Správou mestskej zelene, víťazným projektantom sa snažíme zo súčasnej neupravenej a nezáživnej zóny v strede sídliska vytvoriť moderný park pre našich obyvateľov a návštevníkov. V meste Košice by tak mohla v panelovej džungli vzniknúť oáza na aktívny oddych, ale aj relax a príjemné trávenie voľných chvíľ,“ dodal. 

Zdroj: Mesto Košice

tlačová správa

Pridajte komentár