EAST MAG
LitPark interiér
Foto: archív KMK

LitPark oslavuje 10. narodeniny

Je rok 2013 a v rámci projektov EHMK (Európske hlavné mesto kultúry) Košice idú do rekonštrukcie opustené vojenské kasárne. Následne sú sprístupnené verejnosti v podobe moderného kultúrno-spoločenského areálu Kasárne/Kulturpark, v ktorom si nájde svoje nové sídlo tiež Knižnica pre mládež mesta Košice ako dôležitá súčasť kultúrnej a vzdelávacej infraštruktúry mesta. Dostáva meno LitPark.

„Naskytla sa nám možnosť a my sme ani na chvíľu nezaváhali,“ vracia sa v spomienkach do doby spred desiatich rokov súčasná riaditeľka knižnice Kamila Prextová, ktorá v tom čase zastávala funkciu zástupkyne. „A z nového pôsobiska sa tešíme dodnes. Vznikla tu nová, moderná pobočka, ktorá má pre verejnosť dvere otvorené až sedem dní v týždni, čo je stále pri knižniciach celoslovenskou raritou. A v areáli Kulturparku majú odvtedy sídlo tiež kancelárie s administratívou a odbornými oddeleniami.“

REKLAMA

Páska sa strihala 24. októbra 2013 a pobočka získala nové meno

Ešte predtým sa však v knižnici zrodila myšlienka, vybrať pre novú centrálnu požičovňu dôstojné meno. „O pomoc pri hľadaní výstižného mena sme požiadali čitateľov. Za týmto účelom sme vypísali výzvu Hľadá sa…, aby sme cez anketové formuláre získali tipy verejnosti. Dostali sme ich viac ako 300. Kto by si myslel, že rozhodovanie nebude jednoduché, mýlil sa. Porota sa v krátkom čase a jednomyseľne zhodla na názve LitPark, ktorý sa k existujúcim názvom Kulturpark a Steelpark, akosi hodil. Autorkou víťazného názvu bola naša kolegyňa Viera Ristvejová, ktorá v súčasnosti u nás pôsobí ako komunikačná a marketingová pracovníčka.“  

knižnica pohľad na interiér
Foto: archív KMK

Knižničný systém Clavius riaditeľka považuje za rozhodujúci míľnik vo fungovaní

 „Máme za sebou krásnych desať rokov. Nebudem klamať, že uplynuli akosi prirýchlo a z môjho pohľadu v akomsi víre množstva podujatí a činností. Asi za najväčší míľnik tohto desaťročia určite považujem zavedenie nového knižnično-výpožičného systému Clavius (2014), ktorý sme oživovali tu v LitParku a ktorý nám konečne v jeden deň prepojil všetky naše pobočky. Tie dovtedy stále pracovali formou kartoték a výpožičky boli ručne vypisované na výpožičné lístky. Na modernizácii som trvala už od svojho nástupu do knižnice. Vzhľadom na zastarané, resp. neexistujúce technické vybavenie a absenciou internetu to ale vôbec nebolo jednoduché. Viem o čom hovorím, celý prechod som vtedy ako vedúca akvizície, katalogizácie a ochrany knižničného fondu a zástupkyňa riaditeľky aj koordinovala,“ spomína Kamila Prextová a s úsmevom dodáva, že knižnica po desiatich rokoch opäť mení knižničný program, tentokrát za Tritius. „Dobu a pokrok jednoducho nezastavíme. A aj keď zmeny prichádzajú niekedy akosi prirýchlo, musíme držať krok.“  

Narodeninová oslava so zaujímavým programom 

„V narodeninový deň, v utorok 24. októbra 2023 sa pokúsime trochu spomaliť, aby sme tak trošku zrekapitulovali, čo všetko sa za tých desať rokov u nás udialo. O pekné spomienky a príjemné chvíle sa samozrejme chceme podeliť.“ Pobočka LitPark preto ponúkne zaujímavé celodenné aktivity. V doobedňajších hodinách sprístupní výstavu 10. rokov LitParku a z prác detí z košických škôl vytvorí dlhočizné leporelo. „Pomoc nám ponúkli školy, ktoré s nami pravidelne čítajú, konkrétne ZŠ Gemerská, ZŠ Požiarnická, ZŠ Staničná a ZŠ Užhorodská. Dopoludňajší program doplníme o sprievodné aktivity, narodeninovú burzu kníh v čase od 9.00 – 15.00 hod. a zápis zadarmo.“ Aby si to mohli užiť aj tí, ktorí doobeda nemôžu, knižnica ponúkne aj poobedňajší program vo forme divadelného predstavenia Červík Kubo so začiatkom o 16.00 hod. a Literárneho čaju so spisovateľmi o 17.00 hod.

„Čitatelia sa budú môcť v LitParku porozprávať s manželmi Bombarovcami, Michaelou Hajdukovou a Slavomírom Szabóom. Mladších návštevníkov určite poteší prítomnosť láskavého košického dobroducha Bukiho, ktorý deti vždy sprevádza na všetkých nezabudnuteľných aktivitách, ktoré sa dejú v našom meste. Naša narodeninová oslava preto nebude výnimkou.“

plagátik 10 rokov LitParku
Foto: archív KMK

Ako desaťročie zmenilo LitPark

LitPark je stále najväčšou a najnavštevovanejšou pobočkou knižnice. „Po prvom roku fungovania v novom knižničnom systéme sme zaznamenali 1.749 zapísaných čitateľov s návštevnosťou 17.249. Ku koncu roku, predchádzajúceho desiatemu výročiu, to už bolo 3.101 zápisov a návštevnosť prekročila číslo 26.500.“ Aj ďalšie čísla ukazujú rast. Nová centrálna požičovňa v čase svojho otvorenie ponúkala 12 titulov periodík a knižný fond do 15.000 zväzkov. „Teraz máme 22 rôznych titulov časopisov a v policiach až 21.202 kníh,“ rekapituluje na záver riaditeľka knižnice.

tlačová správa

Pridajte komentár