EAST MAG
TPA Slovakia - Juraj Tobák

Juraj Tobák a Klaus Krammer z TPA Slovakia: Firemné hodnoty sú pre nás najvzácnejšie

Klaster Košice IT Valley sa neustále rozrastá o nových členov. Sme veľmi radi, že aj dnes vám môžeme predstaviť jedného z nich. Ide o spoločnosť TPA Slovakia, ktorú určite poznáte. Pôsobí v 12 európskych krajinách, má viac ako 1500 pracovníkov v 30 pobočkách a stará sa o finančné potreby svojich klientov. 

Viac nám o histórii spoločnosti, plánoch či prepojení s Košice IT Valley porozprávali Klaus Krammer, ktorý je zodpovedný za outsourcingové projekty a Juraj Tobák, ktorý sa zameriava na digitálne účtovníctvo či automatizáciu. 

REKLAMA

Kedy vznikla spoločnosť TPA a aký je jej príbeh? 

Spoločnosť TPA bola založená pred viac ako 40 rokmi v rakúskom Langenlois. Dnes je jednou z popredných spoločností, ktoré sa špecializujú na dane a audity. Počas 40 rokov sa TPA Group etablovala ako úspešný hráč v strednej a juhovýchodnej Európe. Okrem Slovenska pôsobí TPA Group napríklad v Albánsku, Bulharsku, Českej republike, Chorvátsku, Maďarsku, Čiernej Hore, Poľsku, Rakúsku, Rumunsku, Slovinsku či Srbsku. 

Na čo konkrétne sa špecializuje vaša spoločnosť?

V prvom rade sa špecializujeme na oblasť finančníctva. Portfólio našich služieb je celkom rozsiahle – poskytujeme predovšetkým daňové poradenstvo, účtovníctvo a mzdy, finančné audity… Našou filozofiou je motto „Face to Face Business” , čo znamená, že sa snažíme klientovi čo najviac priblížiť odbornosťou. Ponúkneme im naše know-how a znalosti v širokej škále odvetví. Nakoľko sme od roku 2016 nezávislým členom Baker Tilly Europe Alliance, sme schopní našim klientom poskytovať aj celosvetovú sieť daňových poradcov, audítorov a konzultantov. 

Klaus Krammer, partner TPA Slovakia zodpovedný za outsourcingové projekty
Klaus Krammer, partner TPA Slovakia zodpovedný za outsourcingové projekty

Ktoré projekty v TPA Slovakia vnímate ako najvýznamnejšie? 

Skupina TPA sa okrem štandardných poradenských služieb v oblasti účtovníctva, auditu a daní stala implementačným a distribučným partnerom ERP riešení ako Helios Inuvio a ABRA Flexi. Aj preto rozširuje svoje rady o Business konzultantov, ERP developerov, Integrátorov, Data Analystov.

Ako prebieha daňové poradenstvo? Čo všetko obsahuje?

Zameriavame sa na komplexné ekonomické poradenstvo, od compliance s ohľadom na dane, audit a účtovníctvo až po poradenstvo pri implementácii nových technológií, business procesov, nastavení manažérskeho reportingu a poradenstvo pri finančnom riadení firiem.

Koľko ľudí a tímov tvorí firmu?

V TPA Slovensko pracuje približne 120 ľudí. Tí tvoria nasledovné tímy: účtovný, auditný, daňový, mzdový a ERP Services. 90 našich špecialistov pracuje v Bratislave a v našej pobočke v Košiciach máme 30 kolegov. 

Čo si najviac ceníte na kolektíve svojich kolegov?

Zrejme najvýstižnejšie je odpovedať zdôraznením našich firemných hodnôt. Tie si identifikovali zamestnanci spoločne a sami a myslím, že presne vystihujú to, čo je na kolektíve TPA najvzácnejšie. V TPA Slovakia je tím profesionálov a špecialistov, ktorí pracujú v tíme, nepoznajú ja, ale orientujú sa a pracujú tímovo. V tíme sa, samozrejme, nezabúda na ľudskosť, ktorá je vo vzťahu s klientom u nás alfou a omegou. Ľudskosť je, samozrejme, prítomná aj v tíme. Kolegovia si pomáhajú, radia sa. Obdivujem ich neutíchajúcu energiu pri práci a vzdelávaní sa. Je skvelé sledovať súdržnosť pracovných tímov i to, že popri vážnych či pracovných záležitostiach sa dokážeme zabaviť a vzájomne si pomôcť. 

Juraj Tobák z Tpa Group
juraj Tobák, partner TPA pre digitálne účtovníctvo, automatizáciu, externé finančné riadenie a optimalizáciu procesov predovšetkým pre e-commerce spoločnosti.

Akú budúcnosť vidíte vo vašich službách/ produktoch?

Prostredníctvom využívania najnovších digitálnych trendov sa snažíme neustále zvyšovať efektivitu a rýchlosť spracovania účtovných dát a ich presnosť a poskytovať kvalitné a včasné informácie pre manažérske rozhodovanie v spoločnostiach. Tieto spoločnosti tak získavajú konkurenčnú výhodu, dokážu rýchlejšie reagovať na dynamicky meniace sa podmienky na trhu. Taktiež dokážu zvyšovať svoj ekonomický rast udržateľným spôsobom a celkovo tak prispievať k zvyšovaniu HDP.

Na aký firemný úspech ste najviac hrdí?

TPA Slovakia už druhý rok obhájila kategóriu Best Tax & Financial Advisory. CIJ Award sa odovzdáva už mnoho rokov a vo viacerých krajinách sveta. Kategória Best Tax & Financial Advisory však bola tento rok na Slovensku udeľovaná iba druhýkrát a je preto pre nás veľkou poctou, že sme toto ocenenie získali dvakrát po sebe, a to v rokoch 2021 a 2022.

TPA Group na Ekonomickej unvierzite v Bratislave
Tpa Group na Ekonomickej univerzite v Bratislave
Zdroj foto: Tpa Group

Využívate v rámci poradenstva aj nejaké technológie?

Pracujeme s mnohými typmi technológií.  Naším cieľom je, aby práca pre nás a našich klientov bola stále efektívnejšia. Radi by sme vyzdvihli najmä technológie API, RPA, OCR, BI, AI, Cloudové technológie.

Čo hovoríte na využívanie AI vo vašom segmente?

Umelá inteligencia má v tomto segmente svoje miesto.  V našej spoločnosti ju využívame pri návrhoch KPI pre našich klientov, nastavení procesov, checklistov pre zvyšovanie kontroly, a to zapracovaním Best Practices odporúčanými AI.

Spolupracuje vaša spoločnosť TPA Slovakia s nejakou košickou univerzitou, prípadne s niektorou z univerzít na Slovensku?

Aktívne spolupracujeme s Ekonomickou univerzitou v Bratislave. Nakoľko má svoje pracoviská aj v Košiciach, tak sme v úzkom kontakte s Podnikovohospodárskou fakultou v Košiciach. Zúčastňujeme sa na DOD a kariérnych veľtrhoch, ako sú Kariérna cesta či Dni absolventov a radi zavítame aj na PROEDUCO ako vystavovatelia s cieľom prehĺbiť vzťah so študentmi. Radi sa s nimi porozprávame o aktuálnych trendoch v tomto segmente a tiež sa im takýmto spôsobom chceme dostať do povedomia. V rámci spolupráce s Ekonomickou univerzitou sme rozbehli aj rôzne prednášky.

Zapojili sme sa aj do súťaže FUTURETON, ktorá zapája mladých ľudí do diskusie o budúcnosti Slovenska. Študenti majú vypracovať projekt na jednu z troch tém, ktoré aktuálne rezonujú v spoločnosti. Ako dôveryhodný zamestnávateľ a spoločensky zodpovedná firma sme boli už tri roky po sebe súčasťou IDEATON-u. Ten je určený pre študentov/ ľudí, s cieľom angažovať ich do spoločenských tém a podporiť vzdelávanie.

FUTURETON a TPA Group
FUTURETON

Prečo ste sa rozhodli stať sa súčasťou klastra Košice IT Valley?

Naším záujmom je podporiť vytváranie lepších podmienok pre IT priemysel na východnom Slovensku, nadviazať spolupráce s ďalšími lokálnymi firmami a prispieť k rozvoju tohto regiónu.

Aký význam vidíte v tomto združení?

Je ním určite vzájomné prepojenie odborníkov z rôznych business oblastí s kladným vzťahom k inováciám, rozvoju, IT technológiám. Zdieľanie best practices a tým zvyšovanie pridanej hodnoty a produktivity práce, zvyšovanie odbornosti zamestnancov spoločností v tomto klastri. Zároveň sme identifikovali potenciál pre tvorbu nových produktov prepojením rôznych disciplín s informačnými technológiami.

Ako vnímate košický región, prípadne Košický kraj, čo sa týka IT oblasti?

Košický kraj, ale hlavne región Košíc, v ostatných rokoch vďaka príchodu zahraničných IT spoločností výrazne zvýšil pridanú hodnotu a produktivitu práce, ktorú vytvárajú zamestnanci. Zároveň ale pomohol vytvoriť ekosystém, kde postupom času začali vznikať ďalšie, už lokálne, IT spoločnosti, prípadne ostatné spoločnosti začali viac využívať IT technológie vo svojej prevádzke. To všetko im poskytlo konkurenčnú výhodu v regióne, a tak sa dokázali presadiť nielen v regionálnej, ale často aj v globálnej konkurencii. 

Týchto spoločností je v Košiciach a okolí stále viac. Zaraďujú sa tu aj e-commerce spoločnosti, ktorých gro biznisu je založené na ich IT frontende, ale primárne na IT backende, a procesy v danej spoločnosti sú na to naviazané. V regióne Košíc, ale dá sa povedať celého východného Slovenska, pôsobí väčšie množstvo e-commerce spoločností, ktoré svojou veľkosťou a sofistikovanosťou prekonávajú e-commerce projekty v CEE regióne a niektoré začínajú konkurovať aj celoeurópskym hráčom. 

Veľká časť týchto e-commerce spoločností používa ERP ABRA Flexi, ktorý im pomáhame implementovať a následne prevádzkovať. Jeho výhodou je, že je to cloudový EPR software, s možnosťou developovania alebo napojenia už jestvujúcich API pluginov. Vďaka tomu je možné prevádzkovať všetky interné procesy real time, čo poskytuje ďalšiu konkurenčnú výhodu v rýchlosti, ako sa dáta spracujú, analyzujú, vizualizujú a následne slúžia pre manažment na prijímanie operatívnych, ale aj strategických rozhodnutí.

Simona Ďurkovič

Pridajte komentár