fbpx
EAST MAG
prednostka Muchová
Prednostka Tatiana Muchová. Foto: archív AGEL

Myslíte si, že rádiológ len popisuje röntgenové snímky? Mýlite sa

Úloha rádiológa v zdravotníckom zariadení je významnejšia, ako sa na prvý pohľad môže zdať. Čím presne sa títo špecialisti zaoberajú a ako sa ich práca zmenila v porovnaní s minulosťou, opisuje pri príležitosti dnešného (8. november) Svetového dňa rӧntgenológie a rӧntgenológov prednostka Kliniky rádiológie Nemocnice AGEL Košice-Šaca Tatiana Muchová.

Rádiológ je neodmysliteľnou súčasťou každého zdravotníckeho zariadenia, keďže aj vďaka jeho prínosu je možné stanoviť diagnózu pomocou zobrazovacích modalít. „Mnohí si myslia, že rádiológ len popisuje röntgenové snímky, ale jeho úloha spočíva v odhalení patológie, choroby, v ľudskom tele, navrhuje aj ďalšie zobrazovacie vyšetrenia, aby sa čo najviac priblížil k stanoveniu diagnózy. Využívame aj možnosti intervenčnej rádiológie, vstupujeme do tela pacienta priamo. Zavádzame napríklad rôzne vodiče, katétre, môžeme odobrať vzorku podozrivého tkaniva, mininvazívne rozšíriť zúženú cievu či odstrániť malé ložisko, napríklad z prsníka pomocou vákuovej mamotómie,“ uviedla prednostka Kliniky rádiológie Tatiana Muchová a priblížila, že rádiológia napreduje veľkými krokmi, keďže stále prichádzajú nové diagnostické prístroje, pomocou ktorých sa zlepšuje diagnostika, znižuje sa radiačná záťaž pri rtg prístrojoch či zvyšuje komfort pacientov pri vyšetreniach.

Foto: archív AGEL

Riziko zo žiarenia sa zminimalizovalo

V minulosti sa rádiológ neuberal len jedným špeciálnym smerom. K dispozícii bolo základné vyšetrenie – röntgen. Keď pribudol ultrazvuk, angio (vyšetrenie ciev), CT, MR, mamografia, intervenčná rádiológia, lekári sa postupne začali špecializovať na jednotlivé zobrazovacie modality – CT, MR, mamografia (vyšetrenie prsníkov) či intervencie. „Stále ale platí, že základné vyšetrovacie modality (rtg, CT, USG) ovláda každý rádiológ, sú to modality, ktoré sú k dispozícii pacientom, lekárom iných špecializácií nepretržite. V dávnej minulosti sa rádiologické vyšetrenia robili „zo štítu“, kedy bol lekár či rádiologický technik priamo vo vyšetrovni, a teda v miestnosti so žiarením. V súčasnosti sú rtg prístroje digitalizované, diaľkovo ovládané, kedy personál nie je ohrozený žiarením. Aj pre pacientov sú dávky žiarenia výrazne znížené. Takže strach, obavy z ochorenia následkom práce sú neopodstatnené. Napriek týmto zlepšeniam práce so zdrojmi žiarenia sú rádiologickí pracovníci podrobovaní pravidelným preventívnym prehliadkam častejšie, ako iná populácia. Za dlhé roky mojej praxe som sa vo svojom okolí nestretla s prípadom poškodenia zdravia rádiologického pracovníka,“ vysvetlila prednostka Muchová, ktorá na záver dodala, že základné vyšetrenia a rádiologické výkony narastajú aj vďaka prevencii, čo považuje za vítané, keďže vďaka týmto vyšetreniam je možné odhaliť počiatočné štádiá ochorení, ktoré sú liečiteľné, až vyliečiteľné. Na ich základe sa odporúčajú následné vyšetrenia, ako je CT, MR alebo aj rádiologický intervenčný prístup.

tlačová správa

Pridajte komentár