EAST MAG
Zborov ilustračka
Foto: archív PSK

1,7 mil. eur išlo do obnovy národných kultúrnych pamiatok

Dotačné peniaze Prešovského samosprávneho kraja (PSK) prispeli za tri roky na záchranu 120 národných kultúrnych pamiatok v regióne. Kaštieľov, hradov, chrámov aj infraštruktúry v ich okolí. Kraj na ich obnovu či rekonštrukciu vynaložil vyše 1,7 mil. eur.

Vynovené a dovybavené kaštiele a kultúrne domy, zrekonštruované kaplnky, zvonice i hrady, ako aj meštianske domy. To všetko umožňuje grantový program prešovskej krajskej samosprávy. V období rokov 2021 – 2023 podporil realizáciu tisícok verejnoprospešných projektov v rôznych oblastiach a až 122 projektov v rámci obnovy kultúrnych pamiatok UNESCO a národných kultúrnych pamiatok. Celková výška finančnej podpory do ich rekonštrukcie predstavuje 1,72 milióna eur. 

REKLAMA

„Náš grantový program slúži práve na to, aby sme adresne pomohli tam, kde je pomoc potrebná a doslova žiadaná. Či už pri rozvoji a zveľaďovaní našich miest a obcí, pri podpore projektov organizačných združení a cirkví a aj pri záchrane národných kultúrnych pamiatok. Dobré projekty, ktoré slúžia nám všetkým a  pomáhajú uchovávať naše kultúrne a historické bohatstvo, sa oplatí podporiť. Jedine tak budú stále viditeľné a živé aj pre ďalšie generácie a budeme im mať čo ukázať a ponúknuť. A náš kraj má v tomto smere rozhodne obrovský potenciál, o čom svedčí aj fakt, že tu máme približne štyritisíc pamiatok a štyri lokality UNESCO,“ povedal predseda PSK Milan Majerský.

Foto: Dovybavenie Kaštieľa v Hendrichovciach
Foto: archív PSK

Obnova sa týkala napríklad vežových hodín, pamätníka i záhradného chodníka

V aktuálnom roku získalo podporu kraja nateraz 29 projektov s kultúrno-historickým akcentom, medzi ktoré sa prerozdelila alokácia 130-tisíc eur.  Podporili sa napríklad projektové zámery obnovy vežových hodín, výstavby pamätníka i záhradného chodníka v areáli kultúrnej pamiatky. Taktiež projekt vybavenia interiéru kaštieľa v Radaticiach, obnovy historického stropu v Spišskej Kapitule či kaštieľskej pekárne vo Finticiach.

Vlani sa cez dotačný program prešovskej župy podporilo 48 projektových zámerov. Grantové peniaze v celkovej výške 1,04 mil. eur boli určené na rekonštrukciu viacerých objektov z dávnej či nedávnej histórie. Ako príklad sa môžu spomenúť kultúrne pamiatky Kaštieľ v Uzovskom Šalgove, bývalá škola v areáli kežmarskej baziliky aj v Tichom Potoku. Ale napríklad i viacerých kultúrnych domov obcí, objektu Vozovne v Solivare Prešov, hrobky rodiny Barkóczy a dovybavenia kaštieľa v Hendrichovciach.

Foto: PD pre kúriu v Uzovskom Šalgove
Foto: archív PSK

Kraj v roku 2021 podporil prostredníctvom grantov celkovo 45 projektov zameraných na rekonštrukciu národných kultúrnych pamiatok. Na projekty v tejto oblasti prerozdelil vyše 623-tisíc eur. Smerovali do obnovy historických objektov aj ich inventáru – vitráží, sôch, nástenných malieb, veží, zvonov, oltárov či organu. Krajské peniaze napríklad umožnili pokračovať v obnovách hradov Jasenov a Zborov a sanácii hradobného, parkánového múru v Levoči.

Grantovú schému PSK predstavuje Výzva predsedu, Výzva poslancov, Výzva pre región, ktorá v roku 2023 nebola vyhlásená a novinka od roku 2022 Výzva Participatívny rozpočet. Alokáciu na dotačný program na budúci rok by mali krajskí poslanci schvaľovať na svojom decembrovom rokovaní.

tlačová správa

Pridajte komentár