fbpx
EAST MAG
vlado_seman_pozvanka
Zdroj: archív Krajskej galérie v Prešove

Hranice kultúrnosti a nekultúrnosti preskúmate na výstave diel V. Semana

Krajská galéria v Prešove si pre milovníkov výtvarného umenia tentoraz pripravila výstavu diel Vlada Semana s názvom Power of Misery. Vernisáž sa uskutoční v utorok o 17:00 hod.

Vladimír Seman je multimediálny umelec, grafik a maliar pôsobiaci v Prešove.

“Jeho autorská výstava predstavuje výber z relatívne neznámej digitálno-grafickej tvorby, ktorá ironizuje otázky prežívania kolektívnych zážitkov a iniciuje divákov k participácii v umeleckom diele. Pomocou archetypálnych znakov a subverzívneho jazyka skúma pravidlá a normy súčasnej kultúrnej spoločnosti, čím vytvára priestor pre individuálne určovanie si hraníc kultúrnosti či nekultúrnosti, s odkazom na modernistické tendencie v chápaní individuality a konca Grand Narratives,” naznačil kurátor výstavy Martin Kudla.

Výstava potrvá do 25. februára.

Vladimír Seman (* 1985) sa narodil v Prešove. Študoval na ZSUŠ Prešov odbor Grafická úprava tlačovín a absolvoval Ateliér grafiky a experimentálnej tvorby na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Aktuálne pôsobí ako pedagóg na ŠUP v Prešove. Zaoberá sa maľbou a digitálnou grafikou, čo sa tiež odráža v jeho výstavnej činnosti. Ďalej sa venuje vektorovej grafike, kresbe, ale aj klasickej grafike a výrobe šperkov.

Pridajte komentár