fbpx
EAST MAG
VSG Ako veľmi sa korene pod asfaltom krútia
Foto: archív VSG

Ako veľmi sa korene pod asfaltom krútia? Dozviete sa vo VSG

Východoslovenská galéria pripravuje na štvrtkový podvečer (14. decembra) vernisáž výstavy Viktórie Revickej – Ako veľmi sa korene pod asfaltom krútia. Jej súčasťou bude o 18:00 hod. živá performance, ktorá bude trvať približne 20 minút.

“Viktória Revická vo svojej pohybovej performance skúma prepojenie ľudského a neľudského sveta, odhaľujúc, ako sa dichotómia medzi „prírodou” a „kultúrou” môže transformovať. Autorka kombinuje tóny, hlasy a frekvencie sprevádzané hudobným sprievodom, pohyb a poetický autorský text, ktorý motivuje publikum k úvahám o vzťahoch k živému a neživému svetu,” naznačila kurátorka Štefánia Ďuricová.


Stelesnenie pohybov koreňov stromov

Autorka v projekte „Ako veľmi sa korene pod asfaltom krútia“ upriamuje pozornosť na stromy ako živé entity schopné vzájomnej komunikácie a nabáda publikum k spomaleniu a vedomému vnímaniu okolia. Performance zároveň vyjadruje Revickej pohľad na vzťah medzi ľuďmi a prírodou, kde sa korene stromov stávajú symbolom holistického prežívania prírodných síl.

Dialóg o vzťahu k prírode

Autorka sa vo svojom projekte podľa slov kurátorky nevenuje priamo klimatickej kríze a z nej vyplývajúcej úzkosti, naopak, hľadá formy scitlivovania. Performance „Ako veľmi sa korene pod asfaltom krútia“ je nielen vizuálnym zážitkom, ale aj hlbokým reflexívnym procesom a vytvára priestor pre dialóg o našom vzťahu k prírode.

Viktória Revická je absolventkou Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave. Vo svojej tvorbe sa venuje prevažne performativite, ale pracuje aj s autorským textom, videom, jedlom, fermentáciou a rastlinami. V jej prístupe k tvorbe, sa odzrkadľuje jej záujem o vzťah k okoliu, ekológii, intuícii, fermentačným procesom a spomaleniu. Napája sa na zraniteľnosť živého aj neživého okolia, ktoré nám prostredkováva cez vizuálne metafory a vlastný slovník.

Výstava potrvá do 21. apríla 2024.

Pridajte komentár