EAST MAG
výstava 4 strany sveta
Zdroj: archív MVL

Múzeum predstaví tvorbu umelcov z Poľska

Začiatkom roka 2024 má Múzeum Vojtecha Löfflera tú česť predstaviť vo svojich priestoroch tvorbu štyroch poľských umelcov a pedagógov z prestížnej Akadémie krásnych umení v Krakove. Vernisáž výstavy s názvom 4 Strany Sveta sa uskutoční vo štvrtok 25. januára o 17:00 hod.


Katedra výtvarných umení na Fakulte priemyselného dizajnu na Akadémii krásnych umení
v Krakove má 4 základné ateliéry, ktoré sú piliermi kreatívneho vývoja a tvorby jej študentov.
Tieto ateliéry zahŕňajú bohatú paletu umeleckých disciplín a techník, umožňujúc študentom
rozvíjať svoje umelecké zručnosti a vyjadrovať svoju vlastnú umeleckú identitu.

REKLAMA


Na aktuálnej výstave “4 Strany Sveta” sa Vám pod kurátorským vedením Petra Javorika
predstavia práce štyroch pedagógov z Katedry výtvarných umení, ktorí svojím jedinečným
umeleckým prístupom obohacujú kreatívne prostredie fakulty.

Výtvarná pestrosť

Názov výstavy nesie v sebe symboliku, ktorá reflektuje individuálnu perspektívu každého umelca, ktorý je súčasťou tohto kolektívu. Napriek tomu, že tvoria jednu katedru, každý z nich pristupuje k tvorbe umenia úplne odlišne, čo prispieva k výtvarnej pestrosti.


Gabriela Buzek-Garzyńska predstaví sériu abstraktných malieb s názvom “Jestem z południa”.
Tieto diela, vytvorené v období 2019—2022, zdôrazňujú jej osobitý pohľad na umenie
a využívanie techniky akrylu na plátne. Jej práca nie je len o estetike, ale aj o hlbokom vnímaní
a komunikácii pomocou výtvarných prostriedkov.
Wojciech Kopczyński prináša svoje grafické práce datované do rozsiahleho obdobia od 1997
do 2023. Jeho unikátna technika odhaľuje osobitý prístup k výtvarnému vyjadreniu, ktorý sa
neustále vyvíja a reflektuje jeho bohatú umeleckú kariéru.
Kaja Kordas predstavuje fascinujúcu kreslenú animáciu pod názvom “Stereotypilla”, vytvorenú
v období 2023—2024. Jej diela nás zavedú do dynamického sveta, kde kreslené formy ožívajú
a komunikujú s divákom prostredníctvom pohybu a vizuálnych efektov.
Miłosz Pobiedziński prináša svoje umelecké dielo pod názvom “Kolekcia umelca”, ktoré
predstavuje priestorovú inštaláciu vytvorenú v rozsahu rokov 2005–2015.
Výstavy a výstavná aktivita týchto štyroch umelcov naznačuje ich vysokú úroveň v oblasti
výtvarného umenia. Prezentované umelecké diela a vystavované kolekcie odrážajú nielen
individuálny umelecký prínos každého z nich, ale aj ich schopnosť prispievať k rozmanitosti
a rozvoju výtvarnej scény.


Výstava potrvá do 23. marca.

tlačová správa

komentár: 1