EAST MAG
EDIH Cassovium
Foto: A. Bercik

EDIH Cassovium pomôže menším firmám i samospráve. V oblasti digitalizácie

V priestoroch UVP Technicom sa v týchto dňoch stretli tri kľúčové inštitúcie z východného Slovenska. Technická univerzita v Košiciach (TUKE), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ) a klaster Košice IT Valley sa zišli na podujatí DigITally Yours, aby zástupcom malých a stredných firiem a samospráv zodpovedali otázky ohľadom možnej pomoci. Sieť EDIH ponúka širokú škálu služieb na podporu digitalizácie, vrátane testovacích a experimentálnych zariadení, školení či mentoringu, s cieľom zlepšiť podnikom a organizáciám ich výkonnosť a digitálnu konkurencieschopnosť. To všetko bezplatne.

Súčasťou podujatia boli príhovory významných hostí z Košického kraja a Prešovského kraja, mesta Košice, mesta Prešov, ako aj zástupcov jednotlivých členov konzorcia. Účastníci si vypočuli aj informatívne prednášky o tom, ako môže verejná správa či podnik vyťažiť z EDIH-u čo najviac. Pre zástupcov škôl sa konal samostatný seminár konkrétnej pomoci. Všetci mali tiež možnosť individuálne konzultovať konkrétne potreby, vyskúšať si virtuálnu realitu či si otestovať stupeň digitálnej zrelosti.

Konzorcium EDIH Cassovium je druhým najväčším EDIH-om na Slovensku. Zameriava sa na pomoc s aplikovanými technológiami, ako sú umelá inteligencia, vysokovýkonné výpočty, posilnenie kybernetickej bezpečnosti a mnohé ďalšie. Prínosom je tiež  poradenstvo ohľadom digitálnych technológií, odborná príprava či prepájanie kontaktov. Do portfólia služieb patria aj dátové analytické služby, služby s využitím umelej inteligencie, strojové učenie, internet vecí, implementácia úsporných energetických riešení, robotika, služby automatizácie, kybernetická bezpečnosť, alebo služby zamerané na školenia a upskilling zamestnancov.

160 služieb, každá v max. hodnote 10-tisíc eur

V regióne Košického a Prešovského kraja sa v úvodnej fáze poskytne malým a stredným podnikom dokopy 160 služieb.

EDIH považujeme za veľký úspech, pretože sa nám podarilo v Košiciach postaviť niečo, čo bude na prospech celej spoločnosti. V podstate má za úlohu prepájať znalosti, ktoré sú na univerzitách a firmách s problémami malých a stredných podnikateľov. Veríme v to, že IT a moderné technológie sú príležitosťou pre dobrý a kvalitný život, skonštatoval pre East Mag Juraj Girman, predseda správnej rady IT Valley Košice.

Vznik takýchto EDIH-ov je momentálne v pilotnej fáze. To znamená, že máme pomerne limitované množstvo peňazí, ktoré vieme poskytnúť na trh. To, čo sa sleduje, je množstvo poskytnutých služieb. Aj samotné ponúkané služby budú v tejto fáze v pomerne nízkych hodnotách – bavíme sa o službách do 10-tisíc eur. Ideme poskytnúť 160 služieb v regióne Prešovského a Košického kraja. Proces je nastavený tak, aby malé a stredné podniky nemali veľa byrokracie, keď pomoc chcú získať,” objasnil Miroslav Michalko, riaditeľ UVP Technicom.

Foto: A. Bercik

Univerzity sa zapojili naozaj aktívne

Technická univerzita v Košiciach stála pri samotnom zrode myšlienky založiť v Košiciach EDIH Cassovium. „Zároveň sa realizáciou tohto projektu chceme prihovoriť aj generácii mladých ľudí z regiónu. Presvedčiť ich o tom, že za kvalitnými univerzitami, ktoré realizujú aj významné európske projekty, nemusia cestovať mimo Košíc. TUKE pri poskytovaní služieb v rámci projektu EDIH Cassovium využije široký komplex vzdelávacích, výskumných a inovačných aktivít všetkých deviatich fakúlt TUKE,” uviedol rektor Technickej univerzity v Košiciach, Peter Mésároš.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach zabezpečuje  v rámci EDIH Cassovium konzultačné a vzdelávacie služby v oblasti projektového manažmentu integrácie v európskom výskumnom priestore, aplikácie metód strojového učenia a umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, digitálneho práva a práva duševného vlastníctva, elektrifikácie dopravy, geopriestorových technológií, simulácie, mapovania a 3D modelov krajiny. Poskytujú aj psychologické vzdelávacie služby v súvislosti s adaptáciou na digitálnu transformáciu, prekladateľské a tlmočnícke služby či služby v oblastiach smart city a e-government. „Na EDIH Cassovium participujú odborníci z prírodovedeckej, právnickej, filozofickej fakulty a fakulty verejnej správy, ako aj odborní zamestnanci Rektorátu UPJŠ. Teší nás, že môžeme poskytnúť najnovšie odborné poznatky v oblasti digitálnej transformácie, ktorá sa ukazuje ako nevyhnutný krok v záujme budúcej úspešnosti a konkurencieschopnosti každej spoločnosti,” priblížil rektor UPJŠ, Daniel Pella.

Jednoduchý systém pomoci

„Záujemcovia o získanie podpory pre digitálnu transformáciu svojej firmy prejdú komplexnejším procesom hodnotenia ich aktuálnej digitálnej vyspelosti. Spoločne identifikujeme problémové miesta a výzvy, ktorým musia v rámci svojho podnikania čeliť a je možné ich eliminovať nasadením nových technológií, prístupov, či procesov. V ďalšom kroku navrhneme poskytnutie konkrétnej služby z dostupného portfólia konzorcia projektu. Od príjemcu sa očakáva kooperácia pri prijímaní služby a zároveň možnosť prijať pomoc de-minimis. Snažili sme sa zjednodušiť celý proces tak, aby bolo možné čo najviac priestoru venovať samotným inováciám a poskytnutiu služby,” vysvetlil v krátkosti proces pomoci Miroslav Michalko, generálny manažér projektu EDIH Cassovium.

Pridajte komentár