EAST MAG
situacie_1
Foto: archív galérie

Krajská galéria v Prešove predstaví výber z akvizícií

Výstava ,,Situácie No.I“, je nový výstavný cyklus Krajskej galérie v Prešove, kde inovatívnym spôsobom prezentujú výsledky akvizičnej činnosti, ktorá patrí medzi jednu z hlavných priorít galérie. Návštevníci si tak od 1. februára môžu prezrieť diela, ktoré galéria získala v rokoch 2014 až 2016. Konkrétne ide o 75 diel od 32 autorov.

Divákovi ponúkajú v galérii možnosť nahliadnutia do pomyselného depozitára, ktorý predstavuje nosnú časť odborného výskumu galérie. Predchádza  systematickým hľadaním vystavených diel. Odhaľuje získavanie, spracovávanie diel do zbierkových fondov a teda odborné procesy, ktoré pre verejnosť ostávajú nepoznané. 

REKLAMA

Nadväzujú na vlaňajšiu prehliadku noviniek

“Aktuálna výstava, predstavuje výber z bohatej zbierky akvizícií Krajskej galérie v Prešove za obdobie rokov 2014-2016. Nadväzujeme ňou na minuloročnú prehliadku „noviniek“, teda umeleckých diel z depozitára, nadobudnutých do zbierok galérie v predchádzajúcich rokoch (2010-2013) s úmyslom obnovenia a udržania si tejto prezentačnej koncepcie a formy expozície aj naďalej. Okrem primárneho vizuálneho dojmu z kolekcie výtvarných, grafických či sochárskych diel, sa návštevníkom ponúka možnosť objavovania obsahových i formálnych súvislostí, názorových konfrontácií, ale i situácií vo vzťahu autor-dielo-interpretácia-kontext-pamäťová stopa,” pozývajú kurátori Astrid Derfiňáková a Martin Kudla.

Vzhľadom k rozsahu datovania týchto diel (2. pol. 17. –20. storočie), generačnej, výtvarnej i názorovej rôznorodosti výtvarných umelcov, súbor predstavuje len výber z nadobudnutých zbierok. Autori a ich diela, ktoré absentujú v zostavenej kolekcii, dostanú priestor počas roka v rámci cyklov Dielo mesiaca, či Prebudená minulosť.

Výstava potrvá do 12. mája 2024.

Pridajte komentár