fbpx
EAST MAG
Literarne_Kosice_2024_
Zdroj: archív KMK

Košická knižnica hľadá skryté literárne talenty 

Knižnica opäť vyhlasuje súťaž Literárne Košice, ktorou sa každoročne snaží podnietiť u detí fantáziu a odhaliť skryté nadanie u detí vo veku 10-15 rokov.

„Ani rok 2024  nie je výnimkou a my po roku ponúkame mladým talentom novú príležitosť. Osloviť ich chceme opäť novými kreatívnymi témami, ktoré by ich mali inšpirovať k tvorivosti,“ informuje Kamila Prextová, riaditeľka Knižnice pre mládež mesta Košice. „V predošlom ročníku rezonovali témy Môj detektívny zápisník, Najkrajšia rozprávka môjho detstva a Kam sa podela moja slušná výchova. Do súťaže sa nám zapojilo 31 základných škôl a osemročných gymnázií, ktoré nám zaslali celkovo 228 prác svojich žiakov. Najviac inšpirovala téma Môj detektívny zápisník.“  

29. ročník má nové témy, ktoré majú inšpirovať

Súťažné témy knižnici opäť odporúčala Markéta Andričíková. „Deti budú v roku 2024, v termíne od 1. februára 2024, písať prózu a poéziu na tieto témy: Dobrodružstvá netopiera Pierra, Prečo v dúhe nie je čierna? a Stretnutie, ktoré mi zmenilo život. Propozície ohľadom súťažných prác a podmienok ich doručovania máme zverejnené na webovej stránke knižnice. Zdôrazním len, že práce môžu mať rozsah maximálne tri normostrany. Posledný termín na odoslanie je 22. marec 2024,“ dodáva Kamila Prextová s tým, že výsledky súťaže budú vyhlásené 9. mája 2024.

Porotcovia súťaže:
Markéta Andričíková a Marián Andričík Katedry slovakistiky, slovanských filológií a komunikácie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach,
Ján Gavura a Peter Karpinský z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove.

tlačová správa

Pridajte komentár