EAST MAG
Smiesko_vystava
Foto: archív VSG

Nenechajte si ujsť výstavu fotografií Z. Smieška

Východoslovenská galéria pozýva na vernisáž výstavy ZDENĚK SMIEŠKO – Vidieť. Cítiť. Zaznamenať., ktorá sa uskutoční vo štvrtok 7. marca o 18:00 hodine vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej 27 v Košiciach.

Výstavný projekt monograficky prezentuje fotografa a pedagóga Zdeňka Smieška a predstavuje prierez jeho celoživotnou tvorbou. Prvá samostatná a zároveň retrospektívna výstava sa zameriava výlučne na vlastnú tvorbu Zdeňka Smieška. Verejnosti ponúkne objavný komplexný pohľad na jeho videnie sveta skrze objektív fotoaparátu v rozmedzí rokov 1970 – 2005. Portréty, krajiny, reportážne a voľné fotografie predstavené na výstave v autorskom výbere vychádzajú z fotografovho pozorovania reálneho nemanipulovaného sveta z jeho bezprostredného okolia, kedy veci, osoby, udalosti, krajiny vypovedajú samé za seba cez výrez fotografovho pohľadu. Výstava je doplnená o autorské textové komentáre k jednotlivým sekciám a fotografiám, aby tak podporili autentické výpovede a myšlienkový svet fotografa, ktorý vidí, cíti a zaznamenáva. Divákom priblíži námety a pohnútky fotografickej tvorby ako vnútornej procesnej ceste fotografa k fotografiám.

REKLAMA

Výstava vznikla ako reakcia na úspešnú výstavu undergroundového a neskôr exilového grafika a mail-artistu Igora Ďurišina, ktorú Východoslovenská galéria pripravila v roku 2023, pričom život Igora Ďurišina fotograficky dokumentoval práve jeho priateľ a kolega Zdeněk Smieško. Pri príprave Ďurišinovej výstavy vznikol nápad predstaviť aj vlastnú fotografickú tvorbu Zdeněka Smieška, ktorý žil dlhé roky v ústraní, odovzdaný svojmu fotografickému talentu a pedagogickému poslaniu.

Zdokumentoval i tvorbu košických výtvarníkov

Smieško patril k prvej generácií fotografov, ktorí začali profesionálne v Košiciach pôsobiť a stál aj pri zrode fotografického oddelenia košickej „Šupky“. Za desaťročia pôsobenia na nej vychoval generácie vynikajúcich fotografov, bez neho si napríklad nevieme predstaviť korene slovenskej novej fotografickej vlny 80-tych rokov. Vďaka aktivitám Zdeněka Smieška dnes máme detailne zdokumentovaný život a tvorbu významných košických výtvarníkov, napríklad Juraja a Marie Bartuszovcov, Jozefa Kornúcika, Júliusa Jakobyho, rodiny Blažovcov a mnohých ďalších. Z hľadiska skúmania kultúrneho prostredia v regióne považujeme ako inštitúcia za dôležité verejnosti prezentovať fotografickú tvorbu Zdeněka Smieška, ako v regionálnom kontexte, tak aj z hľadiska vedecko-výskumného a dokumentačného. Chceme predstaviť bohatú tvorbu pána Smieška pre nových divákov ale i pre budúce generácie umelcov, bádateľov a teoretikov umenia.

Fotografický archív Zdeněka Smieška obsahuje tisíce negatívov a fotografií, ktoré budú vo výstavnom projekte prezentované v úzkom výbere autora, vzhľadom k možnostiam výstavných kapacít. Inštalácia pozostáva z takmer stovky veľkoformátových čiernobielych a sépiových fotografií, ktoré sú digitálne spracované a následne vytlačené na fotografický papier.

Tento projekt finančne podporil nadačný fond PROACTIVA. Výstava potrvá do 2. júna 2024.

tlačová správa

Pridajte komentár