EAST MAG
knižnica
Foto: archív PSK

Hľadajú sa najlepšie knihy Prešovského kraja za rok 2023

Otvorenie Týždňa slovenských knižníc 2024 so sebou už tradične prináša aj vyhlásenie prestížnej krajskej ceny za regionálnu literatúru Kniha roka PSK. V poradí 7. ročník čitateľskej súťaže sa zameria na ocenenie knižnej tvorby Prešovského samosprávneho kraja (PSK), ktorá bola vydaná v uplynulom roku. Nominácie na Knihu roka PSK 2023 sú otvorené do 30. apríla.

Prešovská krajská samospráva, Krajská knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove a regionálne knižnice v Poprade, Levoči, Vranove nad Topľou, Humennom, Svidníku, Bardejove a Starej Ľubovni vyhlásili 7. ročník čitateľskej súťaže Kniha roka PSK. V tej o prestížny titul zabojujú knihy a publikácie vydané od januára do decembra 2023. Podmienkou ich zaradenia medzi nominácie je ako obvykle spätosť s regiónmi PSK. Buď tematicky alebo osobou autora textovej či obrazovej časti. Župné knižnice ich prijímajú do 30. apríla.

REKLAMA

„Krajská čitateľská súťaž sa teší stúpajúcemu záujmu, čo nás veľmi teší, pretože sa v literárnej tvorbe určite máme čím pochváliť. Prispieva jednak  k propagácii a podpore vydávania regionálnej literatúry a zároveň zviditeľňuje knižné diela, ktoré sú späté s naším krajom, ktoré sú o jeho regiónoch, ľuďoch a tradíciách. Je to pre kraj výborná reklama, pretože kniha je niečo, čo sa navždy zachová pre ďalšie generácie,“ povedal v súvislosti so spustením aktuálneho ročníka súťaže Kniha roka PSK jeho predseda Milan Majerský.

Nominovať knižky je možné v piatich kategóriách

Čitateľská verejnosť, ale aj redaktori, vydavatelia, distribútori kníh či knižnice a autori môžu tipy na toto ocenenie predkladať v 5 kategóriách. Konkrétne ide o Beletriu pre deti a mládež, Beletriu pre dospelých, taktiež  o Náučnú a Populárno-náučnú literatúru a napokon aj kategóriu Ukrajinskej a rusínskej literatúry (nominovať je možné knihy vydané za roky 2022-2023).

Medzi nominácie budú zaradené výlučne tlačené knihy – graficky a knihársky spracované do viazanej alebo brožovanej publikácie a s prideleným ISBN. Predkladatelia nominácií musia ich dva výtlačky doručiť osobne do svojich regionálnych knižníc. Zároveň do uvedeného dátumu vypĺňajú elektronickú prihlášku k nominácii, ktorá je dostupná na webovom sídle prešovskej knižnice. Čas na nominovanie majú takmer dva mesiace – od 4. marca do 30. apríla 2024.

Došlé nominácie bude posudzovať odborná porota. Zameria sa pritom na obsahovú, literárnu, výtvarnú a grafickú stránku kníh, ako aj úroveň ich polygrafického spracovania. V každej kategórii  následne udelí tri miesta. Zároveň odovzdá Cenu verejnosti, o víťazovi ktorej rozhodne čitateľská online anketa. Naplánovaná je od 1. júna do 31. augusta 2024.

Podmienky literárnej súťaže Kniha roka PSK 2023 s prihlasovacím formulárom nájde verejnosť  na webových stránkach ich vyhlasovateľov i partnerov. Slávnostné udeľovanie ocenení sa uskutoční v septembri 2024.

PODMIENKY SÚŤAŽE

Pridajte komentár