EAST MAG
nové počítače
Foto: archív PSK

Prešovská škola vyučujúca ukrajinské deti má novú výpočtovú techniku

Približne 140 detí z Ukrajiny, ktoré sú v rámci základného a stredného vzdelávania integrované v prešovskej spojenej škole, dostalo v týchto dňoch novú výpočtovú techniku. Používať ju budú v novozriadenej počítačovej miestnosti a počas výučby. Nové notebooky a tablety si prevzali od svojho zriaďovateľa Prešovského samosprávneho kraja (PSK). Výpočtovú techniku za 51-tisíc eur župe daroval Úrad vysokého komisára OSN pre utečencov.

Spolupráca prešovskej krajskej samosprávy a Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR) zameraná na pomoc ukrajinským odídencom pokračuje. Tentoraz má podobu novej výpočtovej techniky za približne 51-tisíc eur. Notebooky, tablety a ďalšiu IKT techniku budú využívať ukrajinské deti, ktorí sa vzdelávajú v Spojenej škole T. Ševčenka s vyučovacím jazykom ukrajinským v Prešove. Konkrétne ide o približne 140 žiakov.

REKLAMA

„Je veľmi dôležité aj naďalej pomáhať a byť solidárni so slabšími, ktorí bojujú o existenciu. Od začiatku vojnového konfliktu sme sa snažili vojnovými utečencom z Ukrajiny vytvoriť v našom kraji čo najlepšie a najbezpečnejšie prostredie. Pomáhali sme im s ubytovaním ošatením a  stravovaním, ale aj začlenením do škôl a pracovného procesu,“  vyjadril sa predseda PSK Milan Majerský v pondelok 4. marca počas preberania daru od kancelárie UNHCR v Košiciach. Ako uviedol, práve tento úrad v gescii OSN má s pomocou pre utečencov veľké skúsenosti a je nápomocný v krízových situáciách.

 „Aktuálne je výsledkom našej spolupráce nová technika a je jasné, že najlepšie využitie nájde práve v  prešovskej spojenej škole, kde máme najviac ukrajinských žiakov. Vzdelávaním, ktoré im na Slovensku poskytujeme, suplujeme značne zdecimované ukrajinské školstvo a aspoň sčasti im nahrádzame to, čo potrebujú pre svoju budúcnosť,“ dodal predseda PSK.

Foto: archív PSK

Pomôže to riešiť jazykovú bariéru

Vďaka UNHCR v Košiciach do vybavenia prešovskej Spojenej školy T. Ševčenka  pribudli programovateľné roboty Qoopers, interaktívne dotykové panely, podlahy, ako aj zostavy Triptych A, ktoré poslúžia k oživeniu výučby, rovnako ako aj tablety a notebooky.  

„Podporujeme Slovensko, nevynímajúc ani miestne samosprávy, ktoré hrajú kľúčovú úlohu v pomoci utečencom. Tento náš dar je výsledkom konkrétnych diskusií s vedením PSK o tom, aké sú potreby, ktoré skutočne podporia región a strednú školu. Práve táto spojená škola je v rámci Slovenska unikátnym príkladom inklúzie detí z iného akademického prostredia do vzdelávacieho procesu. Presnejšie ide o príklad inovácie prostredníctvom interaktívneho hrania, ktoré môže pomôcť riešiť jazykovú bariéru,“  poznamenala vedúca kancelárie UNHCR v Košiciach Oana Curtiss.

Úrad Vysokého komisára OSN pre utečencov s kanceláriou v Košiciach odovzdaním vecného daru v podobe výpočtovej techniky nadviazal na spoluprácu s PSK v roku 2023. Zameraná bola na nákup nového  nábytku, a zaradenia, ako aj tzv. bielej techniky pre školský internát pri Strednej odbornej škole ekonomiky, hotelierstva a služieb  J. Andraščíka v Bardejove, kde prešovská krajská samospráva doteraz poskytuje útočisko približne 40 ukrajinským odídencom.

Pridajte komentár