EAST MAG
Ján Mathé
Foto: archív VSG

Ako vzniklo v Košiciach nové múzeum – vila ateliér Mathé?

Príďte na prednášku o novozaloženom múzeu sochára Jána Mathého, ktorú povedie Miroslav Kleban, kurátor múzea. Na prednáške sa vo štvrtok o 17:00 hod. v priestoroch Východoslovenskej galérie v Košiciach dozviete viac o živote a dielach umelca, ako aj o procesoch spojených so zriadením nového múzea.

Desať rokov po úmrtí košického sochára Jána Mathého a presne na sté výročie narodenia sa z jeho vily a ateliéru zároveň stalo múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Košice. Založenie múzea bolo niekoľkoročnou snahou manželky sochára, prof. Evy Mathéovej, ktorá celú nehnuteľnosť aj s obsahom odkázala ako dar mestu Košice. Na základe darovacej zmluvy sa mesto zaviazalo vo vile manželov Mathéovcov zriadiť múzeum, ktoré bude uchovávať, zhodnocovať a prezentovať umelecký odkaz sochára Jána Mathého. Od roku 2022 tak majú Košice nové múzeum, ktoré sa postupne stáva ďalšou zastávkou na kultúrnej mape Košíc a dotvára tak ucelenejší obraz o sochárskej tradícii mesta.

REKLAMA

Vstup na toto podujatie je voľný.

Pridajte komentár