EAST MAG
Porota súťaže Cena Vojtecha Lofflera
Porota v zložení poslanec Peter Gacík (zľava), koordinátorka súťaže Ivana Jarošíková z oddelenia kultúry, vicestarosta Vladimír Eperješi a riaditeľ Múzea Vojtecha Lofflera Ivan Baláž. Foto: MČ Košice - Staré Mesto

Víťazi súťaže o Cenu Vojtecha Löfflera sú už známi

O Cenu Vojtecha Löfflera súťažilo v tomto roku 756 amatérskych umelcov. Najmladší účastník je 3-ročný chlapček, najstaršia 76-ročná talentovaná seniorka.

Ohromujúci počet prihlásených výtvarných diel potvrdzuje, že takáto súťaž Košiciam veľmi chýbala. MČ Košice-Staré Mesto dala šancu predviesť svoj výtvarný talent stovkám amatérov.

REKLAMA

Komisia zložená z riaditeľa Múzea Vojtecha Löfflera Ivana Baláža, zástupcu starostu Vladimíra Eperješiho a člena komisie kultúry a športu poslanca Petra Gacíka mala veľmi ťažkú úlohu.

Výstava finalistov a vybraných diel sa uskutoční v máji 2024.

Víťazi jednotlivých kategórií:

🟡 Predškolský vek – ( počet prihlásených prác 146 )

1. miesto Jakub Majcher, MŠ Belehradská 6

2. miesto Vikinka Latzková, MŠ Laborecká 2

3. miesto Teo Kalafus, MŠ B. Němcovej 4

Cena poroty: Sebastián Beľušár , ZUŠ Irkutská 1

🟡 II. kategória (5.-8. ročník) – ( počet prihlásených prác 266 )

1. miesto Katarína Kučová, ZUŠ-výtvarný odbor Kováčska 43

2. miesto Filip Kozák, ZŠ Hroncova 23

3. miesto Forišová Ema, SZŠ Dneperská 1

🟡 III. mládež od 15 rokov do 19 rokov – (počet prihlásených prác 85)

1. miesto Ema Znamenačková, SZUŠ Krosnianska 6

2. miesto Mária Nagyová, SOŠ Veterinárna Košice – Barca, Námestie mladých poľnohospodárov 2

3. miesto Michaela Liptáková SPŠ Stavebná a geodetická, Lermontovova 1

🟡 Verejnosť od 20 rokov bez obmedzenia veku – (počet prihlásených prác 28 )

1. miesto Marek Kováč

2. miesto Ing. Karin Mikulášová

3. miesto Valéria Kovassyová

Cena poroty: Gabriela Paluchová

Mená súťažiacich, ktorých vydarené diela budú vystavené na výstave v Múzeu Vojtecha Löfflera aj napriek tomu, že nevyhrali jednu z cien, nájdete tu.

Foto v galérii: MČ Košice – Staré Mesto

tlačová správa

Pridajte komentár