EAST MAG
Stretnutie vynálezcov na TUZVO_foto Ing. Miroslav Rusnák (1)
Foto: archív My Machine/M. Rusnák

Deti si vysnívali vynálezy, stredoškoláci a vysokoškoláci im ich vyrobia

Kúzelný stojan na knihy, ktorý sám otáča stránky. Terapeutické antialergické sedadlo nielen pre choré deti. Automatické záhradné polievacie hodiny s kŕmidlom pre vtáčiky. Zajačí futbal či futbalový stôl na školské prestávky. To sú niektoré z vynálezov, ktoré si v tomto ročníku programu MyMachine vysnívali deti a vyrobia ich pre nich študenti stredných odborných škôl v spolupráci s vysokoškolskými študentmi z technických a dizajnových fakúlt.

Vzdelávací program MyMachine, ktorý na Slovensku funguje už ôsmy rok, má tri fázy: v prvej si deti zo základných škôl nakreslia svoje vysnívané vynálezy, na základe týchto kresieb vysokoškolskí študenti pripravia v druhej fáze technické koncepty a tie sa stanú podkladom pre stredoškolských študentov, ktorí v tretej fáze vyrobia funkčné prototypy.

REKLAMA

„MyMachine je o prepájaní mladých žiakov zo základných škôl so staršími študentmi zo stredných a vysokých škôl. Najkrajším momentom je radosť z vynálezov a z tvorby celého konceptu,“ uviedla Silvia Mašlárová z Banskobystrického samosprávneho kraja, ktorý je jedným z partnerov programu MyMachine. „Je úžasné, že spoluprácou vieme detské predstavy preniesť do reálneho sveta,“ doplnil študent Damián zo Strednej odbornej školy technickej z Humenného.

Foto: archív My Machine

Zaujímavý program na univerzitách

V priebehu februára sa na 4 univerzitách konali Stretnutia vynálezcov MyMachine, na ktorých mali deti príležitosť vidieť proces plánovania ich vynálezov naozaj zblízka. Vysokoškolskí študenti predstavili deťom technické koncepty ich budúcich vynálezov, ktoré deti ešte mohli spripomienkovať. Univerzity si zároveň pripravili zaujímavý program, ktorého cieľom je priblížiť deťom štúdium technických smerov a možno ich aj neskôr k nemu inšpirovať.

Na pôde Strojníckej fakulty Technickej univerzity v Košiciach si žiaci zahrali robotický futbal a pozreli si vodíkový autobus s priehľadnou podlahou, športové vodíkové auto pod visiacou zemeguľou či technologické laboratórium, v ktorom si študenti vylepšujú svoje technické zručnosti.

Na Technickej univerzite vo Zvolene študenti a študentky Drevárskej fakulty a Fakulty techniky previedli deti prehliadkou Dizajnéria, virtuálnej jaskyne a predstavili im virtuálnu realitu.

Na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave si deti po prezentácii prezreli univerzitné ateliéry a dielne Fakulty architektúry a dizajnu, zistili, ako funguje fréza a mohli si vyskúšať ako sa ovláda robotická ruka z dielne Strojníckej fakulty.

Na Fakulte elektrotechniky a informačných technológií na Žilinskej univerzite v Žiline čakala na deti naozaj podnetná prehliadka: v Audiolabe si vyskúšali generátor signálu, audiokameru, osciloskop aj zvukomer. V Multimedia labe zistili, ako funguje strih a mohli si to aj sami vyskúšať. V jednej z dielní si prezreli malú vodnú elektráreň, ktorú vyrobili študenti v rámci diplomovej práce, a hrali sa s bleskami z Teslovej cievky.

Foto: archív My Machine

Podnecujú detskú zvedavosť a kreativitu

A práve o to v MyMachine ide – cez nezabudnuteľné zážitky podnietiť detskú zvedavosť a kreativitu a inšpirovať deti k tomu, aby sa možno neskôr samy stali „vynálezcami“. Stretnutiami vynálezcov sa ukončila druhá fáza programu a prehupol sa do tretej, v ktorej sa koncept posúva do rúk študentov stredných odborných škôl. Deti sa postupne pozrú na proces výroby ich vynálezov a nakoniec sa stretnú v závere školského roka na slávnostnom odovzdávaní hotových vynálezov MyMachine EXPO.

MyMachine na Slovensko priniesla Karpatská nadácia v roku 2016 a počas 8 rokov do neho zapojila už viac ako 2000 detí a študentov z celého Slovenska. Základné a stredné školy, ktoré majú záujem o program, sa môžu do konca mája prihlásiť na www.mymachine.sk/skoly.  

Viac informácií o programe nájdete tu.

tlačová správa

Pridajte komentár