EAST MAG
Ozveny zvnútra výstava plagát
Zdroj: archív VSG

Výstava v galérii bojuje proti spiatočníckym myšlienkam

Východoslovenská galéria otvára vo štvrtok 28. marca skupinovú výstavu slovenských a maďarských súčasných umelkýň Ozveny zvnútra. Vernisáž sa uskutoční o 18:00 hod. v priestoroch na Alžbetinej ulici.

Výstava skúma vzťah medzi architektonickým priestorom, konkrétne domom alebo bytom a ženami v ňom cez optiku výtvarného umenia. Výstava prezentuje historické, sociálne a kultúrne kontexty, v ktorých umelkyne v postsocialistickom regióne rozvíjali svoju tvorbu, skúma bohaté dedičstvo, spoločné dejiny a jedinečnosť kultúrnych identít Slovenska a Maďarska. Výstavný priestor bol “rekonštruovaný” dielami autoriek, ktoré reflektujú každodenné strasti a slasti života žien v ich domovoch.

REKLAMA

Mužský a ženský priestor

Dispozícia domu sa rozdelila medzi ženské obyvateľky a mužských obyvateľov. Žena sa spájala s kuchyňou, kúpeľňou, jedálňou či spálňou; za mužský priestor sa považovala pracovňa, miestnosť pre koníčky či zabávanie hostí. Tieto priestory boli taktiež chápané ako „verejné” a „súkromné”, pričom súkromná sféra bola spájaná so ženami a verejná s mužmi. Tieto paradigmy začali byť kritizované feministickými teóriami, prostredníctvom ktorých sa spochybňovali idey o dominancii mužov vo verejnej sfére, ktorá predstavovala moc, autoritu a silu, feminizmus požadoval rovnosť vo všetkých sférach.

Kritika tradicionalistických názorov

„Cieľom výstavy je otvoriť diskusiu o spiatočníckych tradicionalistických myšlienkach šíriacich sa po Európe, ktoré stoja v opozícii voči demokratickému a feministickému progresivizmu,” hovoria kurátorky Štefánia Ďuricová a Korinna Tánczos. Kurátorky sa prostredníctvom výstavy pokúšajú dôvtipnou kritikou a odľahčeným humorom podnietiť diskusiu s aktuálnymi témami a otázkami týkajúcimi sa postavenia žien v spoločnosti, ktorá bude rezonovať ďaleko za múrmi galérie.

House of Mine

Ozveny zvnútra je posledná z troch výstav, ktoré sa uskutočňujú v rámci projektu s názvom House of Mine. Jeho cieľom je prostredníctvom výstav, prednášok a workshopov skúmať rôzne úrovne základného konceptu domu a domova. Od vnútorného sveta, cez fyzickú formu domova až po náš spôsob správania sa v spoločnosti.

Vystavujúce autorky a dvojice

Anna Daučíková, Lucia Dovičáková, Andrea Fajgerné Dudás, Viktória Hitka, Judit Horváth Lóczi, Svetlana Fialová, Anetta Mona Chișa & Lucia Tkáčová, Martina Chudá & Peter Lančarič, Judit Kele, Daniela Krajčová, Eszter Magyar (makeupbrutalism), Kata Mach, Eva Moflárová, Mara Oláh OMARA, Anna Eszter Tóth, Jana Želibská

Výstava potrvá do 25. augusta.

tlačová správa

Pridajte komentár