EAST MAG
zreštaurovaný plagát
Foto: archív Podtatranského múzea v Poprade

V Poprade reštaurovali vzácne plagáty

Podtatranské múzeum v Poprade v rámci svojho dlhodobého programu každoročne reštauruje predmety z vlastných zbierok. Na prelome rokov 2023 – 2024 reštaurovalo 6 ilustrovaných plagátov s motívom Vysokých Tatier.

Ich autormi sú Jaroslav Votruba, František Podolay, Vojtech Kubašta, Ľuboš Kopáč, Kdýr – Kuneš. Pochádzajú z obdobia okolo r. 1940 – 1958. Múzeum disponuje pomerne rozsiahlou zbierkou viac než 700 ks ilustrovaných či textových plagátov s previazaním na región, cieľom je postupné reštaurovanie tých, ktoré sú v zlom technickom stave.

REKLAMA

Niektoré z reštaurovaných plagátov pochádzajú z pozostalosti Alojza Lutonského (sú značené osobnou pečiatkou Al. Lutonský), ktorý bol výraznou osobnosťou, pôsobil na Slovensku na poli turistiky, cestovného ruchu, horskej záchrannej služby, výstavby horských dopravných a športových zariadení. Bol tiež jaskyniarom, horolezcom, publicistom, autorom kníh, brožúr sprievodcovského a propagačného charakteru, redaktorom periodík.

Foto v galérii: archív Podtatranského múzea v Poprade

Stav plagátov pred reštaurovaním

Predmety boli v nevyhovujúcom technickom stave, vyžadovali kompletný reštaurátorský zásah po hmotnej i estetickej stránke. Vykazovali výrazné mechanické a biologické poškodenia. Na dielach sa nachádzal depozitný prach a špina, zatečené miesta, mapy, trhliny a stopy po nevhodnej adjustáži. Na mnohých miestach absentovala samotná hmota papiera. Papierové podložky boli poskladané, zvlnené či mechanicky poškodené, dochádzalo tak k degradácii spôsobenej deštrukciou samotného podkladu. V minulosti neboli plagáty fumigované, dezinfikované ani odkyslené. Boli bez vhodnej adjustáže, ich prezentácia bola výrazne problematická. Cieľom projektu bolo prinavrátiť predmetom pôvodnú podobu, zastaviť tak proces ďalšej degradácie. Po odbornom ošetrení boli prezentované v rámci temporárnej výstavy, následne bude časť z nich zaradená do stálej expozície v Poprade.

Reštaurované boli plagáty (2023-2024):
• VYSOKÉ TATRY – NAVŠTEVUJTE CHATY KLUBU SLOVENSKÝCH TURISTOV A LYŽIAROV, Fr. Podolay, 1940
• Přistupte za člena Klubu ČS turistů, Ľuboš Kopáč, pol. 20 stor.
• TURISTA – OCHRANCA PRÍRODY – nenivočí, nepoškodzuje, neplaší, V. Kubašta, pol. 20. stor.
• KÍMÉLJÉTEK A TERMÉSZETET – KIMÉLJÉTEK A TÁTRAI NÉMZETI PARKOT!, Jaroslav Votruba, 1954
• VYSOKÉ TATRY – VISUTÁ LANOVKA NA LOMNICKÝ ŠTÍT ● 2634 m n. m., pol. 20. stor.
• VYSOKÉ TATRY – VEĽKÁ CENA SLOVENSKA, MEDZINÁRODNÉ LYŽIARSKE PRETEKY V ZJAZDOVÝCH DISCIPLÍNACH, Tatranská Lomnica – Starý Smokovec 22.-26. III. 1958, KDÝR – KUNEŠ, 1958

tlačová správa

Pridajte komentár