EAST MAG
SFK_foto Jakub Šimoňák
Foto: ŠfK/Jakub Šimoňák

Dvořákov husľový koncert si šetrili na KHJ

Košická hudobná jar (KHJ) hostí zajtra, v utorok 4. júna, súbor Schola Gregoriana Pragensis pod vedením Davida Ebena. S programom Sedem dní na Karlovej univerzite vokalisti vystúpia v Seminárnom kostole sv. Antona Paduánskeho. Dva dni na to v Dome umenia zaznejú pod taktovkou Alexandra Liebreicha diela Mendelssohna Bartholdyho, Brahmsa i Dvořákov Koncert pre husle a orchester a mol v podaní výnimočnej Kristīne Balanas. Oba koncerty sa začnú o 19:00.

„Dvořákov husľový koncert je krásne festivalové dielo. My sme si ho tak trochu šetrili a zaradili do programu KHJ aj preto, že slávime Rok českej hudby. Zážitok umocní mladá Lotyška Kristīne Balanas, momentálne je považovaná za jednu z najväčších virtuózok husľovej hry a myslím si, že jej kariéra bude svetová,“ hovorí generálna riaditeľka Štátnej filharmónie Košice (ŠFK) Lucia Potokárová. Vo štvrtok 6. júna sa návštevníci môžu tešiť i na dirigenta Alexandra Liebreicha. V súčasnosti pôsobí ako hudobný riaditeľ Orquestra de Valencia, jeho debutové hosťovanie v ŠFK je ovocím viacročnej snahy vedenia inštitúcie.

Zdroj: archív ŠfK

Shakespearovská esencia v overtúre

Nemecký dirigent s koreňmi na Morave má podľa vlastných slov blízko nielen k stredoeurópskej kultúre, ale i k programu šiesteho festivalového večera. „Mendelssohnova hudba stále skrýva mnohé tajomstvá, hoci jej názov pozná každý. Predohra Sen noci svätojánskej je jednoducho geniálna, zahŕňa celý Shakespearov príbeh. Do ‚hudobnej básne‘ sú zapojené všetky vrstvy spoločnosti, od kráľovskej v Titanii a Oberonovi cez Lysandra, Hermiu a Puka až po sedliakov imitujúcich divadelnú hru. V magickej predohre je zobrazená poetická rozmanitosť snov,“ vysvetľuje Liebreich a pokračuje: „V programe máme aj Dvořákov husľový koncert – konečne! Majstrovské dielo, ktoré stojí v tieni obľúbeného violončelového koncertu. Symfónia č. 3 F dur Johannesa Brahmsa s melodikou, ktorá symbolizuje ‚pastorálnu ideu‘, nás núti premýšľať o Beethovenovej 6. a 8. symfónii, ale aj o niektorých ‚F-durových‘ melódiách v Schumannovej Rýnskej. Brahms bol vždy môj spoločník. Od mojich prvých dirigentských krokov som sa ponoril do jeho hudby s jeho štyrmi symfóniami. Aké poetické – ukončiť koncert tichými poslednými taktmi, keď sa začína tichými úvodnými taktmi Mendelssohna.“

Večer v spoločnosti svätcov

Do nadpozemskej sféry prenesie poslucháčov v utorok 4. júna Schola Gregoriana Pragensis. Súbor patrí medzi popredných svetových interpretov stredovekej duchovnej hudby, spolupracoval so špičkovými telesami podobného charakteru, ale napríklad i so zborom japonských budhistických mníchov Gjos tendai šómjó. Na KHJ prichádzajú pražskí vokalisti pod vedením Davida Ebena s programom Sedem dní na Karlovej univerzite.

Zdroj: archív ŠfK

Koncert prináša náčrt hudobného sveta študenta pražskej univerzity, ako ho zachytávajú dokumenty z polovice 15. storočia. Vinie sa postupne od pondelka do nedele podľa ustanovenia univerzitného kolégia. Pondelok patril zomrelým a dobrodincom, štvrtok Božiemu telu a piatok Svätému Krížu. Niektoré dni sa niesli v spoločnosti svätcov – v utorok to bola sv. Katarína, deň na to sv. Martin, sobota bola o Panne Márii a týždeň vrcholil nedeľnou Slávnosťou. Oficiálne časti spojené s bohoslužbou striedajú skladby spojené so zábavou a spoločenským životom v kolégiu.

Štátna filharmónia Košice

Štátna filharmónia Košice (ŠFK) bola založená v roku 1968 ako druhý profesionálny symfonický orchester koncertného typu na Slovensku. Prvý koncert novovzniknutého telesa sa uskutočnil v apríli 1969 pod vedením vtedajšieho šéfdirigenta Bystríka Režuchu. Orchester Štátnej filharmónie Košice tvorí viac než 80 profesionálnych hudobníkov, ktorí koncertujú nielen doma, ale aj v zahraničí. Od svojho vzniku koncertoval orchester ŠFK na významných medzinárodných hudobných festivaloch a v dôležitých kultúrnych centrách. Ako prvý slovenský symfonický orchester sa predstavil v USA.

WEB | FB STRÁNKA

Pridajte komentár