EAST MAG
stav po cisteni emulzia
Foto: archív VSM

Múzeum pokračuje v ošetrovaní a digitalizácii sklenených negatívov

Východoslovenské múzeum v Košiciach v uplynulom roku úspešne pokračovalo v niekoľkoročnom projekte zameranom na ochranu a spracovanie zbierkových predmetov. Podarilo sa odborne konzervovať a následne digitalizovať 390 sklenených negatívov.

Od roku 2009 múzeum ošetrilo dokopy už 2700 negatívov a digitalizovaných je takmer 6000 z vyše 11 000 kusov. Sklenené negatívy vo fonde historickej a umeleckej fotografie Východoslovenského múzea v Košiciach pochádzajú prevažne z rokov 1880 – 1950. Väčšinu záberov vyhotovili priamo košickí prípadne východoslovenskí fotografi.  

“Nepriaznivé klimatické podmienky, mechanické vplyvy a vek sa podpísali pod zlý stav týchto zbierkových predmetov. Odborné ošetrenie skleneného nosiča a emulznej vrstvy negatívov odstránilo špinu, nánosy a hlavne striebornú vrstvu na emulzii. Negatívy, ktoré boli prasknuté alebo zlomené na viaceré časti sa po očistení podlepili podkladovým sklom. Ošetrenie sklenených negatívov prebiehalo v Reštaurátorských a konzervátorských dielňach Východoslovenského múzea. Takto ošetrené zbierkové predmety boli zabalené do nového obalového materiálu a odovzdané na digitalizáciu,” informovala múzejná pedagogička Katarína Ščerbanovská.

Foto: archív VSM

Široké využitie

Vysoké rozlíšenie a kvalita záberov sú veľmi dôležité pri druhostupňovom spracovaní a následnom využití. Východoslovenské múzeum v Košiciach, podobne ako iné kultúrne a pamäťové inštitúcie používa a sprístupňuje takéto zábery na rôzne účely. Využívajú sa v publikáciách, na výstavách, veľkoplošných baneroch, v dokumentárnych a propagačných reláciách, záverečných prácach, prezentáciách a pod. Tematicky výber záberov je prispôsobovaný potrebám múzea a skúsenostiam s požiadavkami externých bádateľov.

“Minulý rok sme do súboru vybrali zábery z medzivojnových výstav, interiéry obchodov, architektúru, portréty, skupinové fotografie, pomníky a pamätné tabule a rôzne ďalšie motívy. Niekoľko záberov sme použili v tohtoročnej publikácii Obrázky z prvorepublikových Košíc: hotely, reštaurácie a obchody 1918 – 1938. Reprodukcie našich záberov z tohto projektu a z roku 2017 boli v spolupráci s mestom Košice použité na exteriérovej výstave okolo Urbanovej veže a v parku pred Národným divadlom,” dodala.

Foto: archív VSM

Pridajte komentár