EAST MAG
splavovanie Hornádu
Foto: FB KSK

Počuli ste o slovenskom unikáte na Hornáde?

Tešíte sa už na leto? Ak ste odpovedali, že slnko a vodu beriete všetkými desiatimi, mali by ste vedieť o veľkej novinke na rieke Hornád. Nič podobné na Slovensku doposiaľ nebolo. Unikátny Kajak sharing ponúka splav riekou Hornád, ktorá sľubuje až deväť zastávok v dvoch krajinách.

Informuje o tom Košický samosprávny kraj na svojom FB profile. Stačí k tomu údajne málo.

“Plavidlo si profesionáli aj menej zdatní športovci rezervujú na https://www.kajak.app/# Následne si pre neho spolu s príslušenstvom prídu k nadrozmerných smart schránkam. Tie sú umiestnené po prúde rieky vo Veľkej Lodine a v Kysaku a následne v Košiciach sa nachádza priestor pre bezkontaktné odovzdanie lodí v areáli lodenice www.splavujeme.sk.”


Foto: FB KSK

Kde sú hlavné zastávky?

Pod Košicami je opäť možné začať splavovať v Ždani a ďalší kontajner sa nachádza v Trstenom pri Hornáde. Posledný kontajner na slovenskej strane je umiestnený v Milhosti.

Splavujúci však môžu pokračovať aj ďalej do Maďarska, kde sa automatizované kontajnery nachádzajú v obciach Hidasnémeti, Pere a Hernádkércs.

Pred plavbou sa odporúča tréning s inštruktorom.

Projekt sa zrealizoval vďaka príspevku z cezhraničného projektu REJOICE a podpory Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu bol vyše 1 900 0000 €, z čoho príspevok z EFRR predstavoval viac ako 1 600 000 €.


Foto: FB KSK

Pridajte komentár