EAST MAG
knižky
Foto: archív Súkromného gymnázia Katkin park v Košiciach

V Košiciach sa krstilo v júni snehom. Svet uzrela inkluzívna knižka pre deti

V Súkromnom gymnáziu Katkin park v Košiciach sa v piatok konala výnimočná udalosť – krst detskej inkluzívnej knižky O statočnej Saške (a zlatom záchode) od autorky Darky Šefčík Starnovej. Podujatie prilákalo pozornosť mnohých, no najviac žiarila prítomnosť zlatej paralympioničky Alexandry Rexovej.

Knižka O statočnej Saške (a zlatom záchode) je detská inkluzívna knižka o príbehu Alexandry Rexovej určená pre deti predškolského a mladšieho školského veku.

Prístupne sprostredkúva problematiku inklúzie zdravotne či inak znevýhodnených detí do bežného kolektívu na príklade životného príbehu zrakovo znevýhodnenej lyžiarky Alexandry Rexovej. Súčasne približuje tému parašportu či konkrétne paralyžovania.

Ku knihe je ponúknutá audioverzia aj metodika s najčastejšími otázkami a niekoľkými aktivitami.

Foto: archív Súkromného gymnázia Katkin park v Košiciach

Krst tejto knižky nebol len literárnym sviatkom, ale aj možnosťou poukázať na zaujímavé skĺbenie spolupráce viacerých inštitúcií a jedincov, na prvý pohľad možno nie s úplne rovnakým zameraním, no so záujmom o dôležité spoločenské hodnoty. Ako autorka knihy v diskusii uviedla, knihu vydalo OZ VIVA – centrum umenia za významnej podpory zo CSR programu košickej pobočky IT firmy SYNTAX SYSTEMS a tiež podpory REXA & ROMAN PARTNERS s.r.o.

Kniha je úzko spätá s aktivitami prevenčného projektu Nedaj sa, hovor o tom. O audioverziu a aj hudobné spríjemnenie udalosti sa postarali známi košickí nevidiaci raperi Norbert a Henrich Wilnrotterovci (NH6), pričom hlasom knihy v slovenskom jazyku je známa herečka Divadla Jonáša Záborského v Prešove Slavomíra Fulínová a anglickým hlasom študentka herectva Súkromného konzervatória v Košiciach (SKKE) Valentyna Maksimova. O anglickú verziu knihy aj metodiky sa postarali študenti bilingválnej sekcie hostiteľskej školy. Autorka sa poďakovala za spoluprácu aj ilustrátorke Chiare Helységovej, ktorej tvorba žne úspech doma i v zahraničí, a všetkým poradným hlasom psychológov, poradenských centier či samotným materským školám, ktoré sú otvorené s knihou a metodikou pracovať.

Foto: archív Súkromného gymnázia Katkin park v Košiciach

Projekt s výnimočnou hodnotou

Alexandra Rexová, ktorá so svojimi športovými úspechmi a odhodlaním predstavuje živý dôkaz toho, že aj napriek prekážkam možno dosiahnuť veľké veci, prehovorila k účastníkom o dôležitosti vytrvalosti a viery v seba samého. Jej prítomnosť dodala podujatiu zvláštny význam a podčiarkla hodnoty, ktoré knižka nesie. Navyše vidieť cenné medaily zo Svetového pohára bolo veľkým zážitkom nielen pre študentov.

„Som nesmierne rada, že som mohla byť súčasťou tejto krásnej udalosti. Knižka O statočnej Saške (a zlatom záchode) je skutočne výnimočná a verím, že môj príbeh inšpiruje mnohé deti, aby nikdy nevzdávali svoje sny,“ povedala Alexandra Rexová počas krstu.

„Krst knižky O statočnej Saške (a zlatom záchode) bol významným krokom smerom k šíreniu inkluzívnych hodnôt v našej spoločnosti. Veríme, že kniha bude mať u čitateľov veľký úspech,“ povedal Dominik Dupľák, spoluautor projektu Nedaj sa, hovor o tom, ktorý sa venuje na školách prevencii šikanovania a iného rizikového správania a ktorého súčasťou je aj tento výnimočný príbeh Alexandry Rexovej.

Foto: archív Súkromného gymnázia Katkin park v Košiciach

Nebolo jednoduché v júni zohnať umelý sneh na pokrstenie knihy, no Perinbaba nezaháľala a masívnym krupobitím sa zrejme snažila dopomôcť tomuto nápadu. Nakoniec sa ale umelý sneh našiel v jednej zo škôlok a nič už nebránilo slávnostnému aktu.

tlačová správa

Pridajte komentár