fbpx
EAST MAG
Eye tracking
Zdroj: unsplash.com

Eye Tracking v marketingu

Objavte silu sledovania očí v podnikaní a zistite, ako poskytuje vhľad do správania a zapojenia zákazníkov prostredníctvom monitorovania vzorcov pohľadu. Technológia sledovania očí sa v posledných rokoch stala čoraz populárnejšou a má potenciál zrevolucionalizovať spôsob, akým podniky pristupujú k svojim činnostiam.

Podľa výskumu MarketsandMarkets sa očakáva, že globálny trh so sledovaním očí dosiahne do roku 2023 hodnotu 1,188 miliardy USD, pričom počas predpovedaného obdobia bude rásť s CAGR 27,4%. Tento úspech možno pripísať rastúcemu dopytu po technológii sledovania očí v zdravotníctve, prieskume trhu a hernom priemysle.

Stredne veľké firmy môžu ťažiť z softvéru na sledovanie očí tým, že ho používajú na vykonávanie prieskumu trhu a testovanie použiteľnosti.

U nás v online marketingovej agentúre iFOCUS používame “syntetický eye tracking” (neuromarketing) za pomoci softwéru, ktorý zo zozbieraných dát dokáže určiť percentuálnu mieru pozornosti na konkrétnom vizuále alebo videu. Mieru pozornosti následne vizuálne označí na vizuále, prípadne doplní analýzu grafickým výstupom – graf a číselné hodnoty distribúcie.

Štúdia spoločnosti UserZoom zistila, že sledovanie očí je najúčinnejším nástrojom na identifikáciu problémov s použiteľnosťou v mobilných aplikáciách. Okrem toho môže sledovanie očí posúdiť efektívnosť reklamných kampaní tým, že meria, ako dlho sa zákazníci pozerajú na reklamu a na ktoré prvky sa sústreďujú.

Podniky môžu používať zariadenie na sledovanie očí na zlepšenie bezpečnosti a produktivity na pracovisku.

Podľa Národnej rady pre bezpečnosť stojí únava pracovníkov amerických zamestnávateľov ročne viac ako 130 miliárd USD. Využitím technológie sledovania očí môžu spoločnosti monitorovať úroveň únavy zamestnancov a identifikovať, kedy sú pracovníci vystavení riziku nehôd alebo chýb.

Okrem toho môže sledovanie očí zlepšiť školiace programy poskytovaním spätnej väzby o výkonnosti a zapojení zamestnancov v reálnom čase.

Sledovače očí môžu poskytnúť cenné informácie pre podniky všetkých veľkostí.

Využitím tejto technológie môžu majitelia malých podnikov, stredné firmy a veľké podniky lepšie pochopiť správanie a preferencie zákazníkov, optimalizovať svoje produkty a služby a zlepšiť bezpečnosť a produktivitu na pracovisku.

Začnime s definíciou sledovania očí.

Čo je sledovanie očí (eye tracking)?

Sledovanie očí (eye tracking) je meranie a zaznamenávanie pohybov a pozícií očí osoby, zvyčajne pomocou špecializovaného hardvéru a softvéru.

Používa sa v rôznych oblastiach, ako sú psychológia, neuromarketing, neuroveda, interakcia človek-počítač a prieskum trhu, aby sa lepšie pochopilo, ako ľudia vnímajú a ako užívatelia interagujú so svojím prostredím.

Dôležitosť sledovania očí (eye tracking) pre marketérov

Sledovanie očí je nevyhnutný nástroj pre marketérov, pretože im umožňuje pochopiť a analyzovať správanie spotrebiteľov a robiť informované rozhodnutia o reklame, dizajne UX a užívateľskej skúsenosti.

V e-commerce sledovanie očí odhalilo, že používatelia sa predovšetkým zameriavajú na obrázky produktov, popisy a ceny.

Tu sú niektoré kľúčové dôvody, prečo je sledovanie očí dôležité pre marketérov:

  • Pochopenie, kam sa spotrebitelia pozerajú: Sledovanie očí poskytuje informácie o tom, kam sa spotrebitelia pozerajú na stránke alebo produkte, čo môže pomôcť marketérom optimalizovať vizuálnu pozornosť.
  • Meranie vizuálnej pozornosti a zapojenia: Meraním toho, ako dlho a ako často sa spotrebitelia pozerajú na konkrétne oblasti stránky alebo produktu, môžu marketéri zhodnotiť úroveň ich vizuálnej pozornosti a zapojenia, čo informuje rozhodnutia o správach, rozložení a vizuálnom dizajne.
  • Zlepšenie užívateľskej skúsenosti: Sledovanie očí môže pomôcť identifikovať problémy s použiteľnosťou a oblasti, kde sa používatelia môžu zaseknúť alebo zmiasť, čo môže viesť k zlepšeniam užívateľskej skúsenosti a dizajnu užívateľského rozhrania.
  • Optimalizácia reklamy: Sledovanie očí môže marketérom pomôcť určiť efektivitu reklamných kampaní meraním, ktoré reklamy získavajú najviac vizuálnej pozornosti a ktoré typy správ a vizuálov rezonujú so spotrebiteľmi.
  • Získanie konkurenčnej výhody: Používaním sledovania očí na získanie hlbších poznatkov o správaní spotrebiteľov môžu marketéri získať konkurenčnú výhodu prostredníctvom analýzy konkurencie, identifikácie nových príležitostí a vývoja efektívnejších marketingových stratégií.

Celkovo je sledovanie očí nevyhnutným nástrojom pre marketérov, ktorý im môže pomôcť lepšie pochopiť správanie spotrebiteľov a robiť rozhodnutia založené na údajoch, ktoré vedú k efektívnejším marketingovým kampaniam a lepšej užívateľskej skúsenosti.

Pochopenie základov sledovania očí (eye tracking)

Sledovanie očí sa stalo cenným nástrojom v rôznych oblastiach, ako sú psychológia, marketing a interakcia človek-počítač. Zahŕňa sledovanie a zaznamenávanie pohybov očí s cieľom pochopiť ľudské správanie, kognitívne procesy a vizuálnu pozornosť.

Sledovanie očí môže poskytnúť vhľad do toho, ako ľudia interagujú so svojím prostredím, produktmi a rozhraniami, a môže pomôcť zlepšiť dizajn a použiteľnosť týchto vecí.

Pre malé aj veľké podniky môže byť investícia do zariadenia na sledovanie očí nákladovo efektívnym spôsobom, ako pochopiť správanie a preferencie zákazníkov.

Odborníci hovoria, že výskum sledovania očí môže identifikovať, ktoré prvky webovej stránky sú pre návštevníkov najatraktívnejšie, čo môže byť použité na optimalizáciu dizajnu webovej stránky a zlepšenie zapojenia.

Okrem toho môže sledovanie očí pomôcť majiteľom malých podnikov zlepšiť ich marketingové úsilie identifikáciou, ktoré prvky reklamy najviac pritiahnu pozornosť zákazníkov.

Ako funguje sledovanie očí (eye tracking)?

Sledovanie očí funguje tak, že používa zariadenie, ktoré zaznamenáva pohyby očí osoby, keď sa pozerá na rôzne objekty alebo obrázky. Toto zariadenie môže na sledovanie pohybov očí využívať rôzne metódy, vrátane kamier, senzorov a infračerveného svetla.

Analýzou údajov zo sledovania očí je možné určiť, kam sa osoba pozerá, ako dlho sa na niečo pozerá a ako sa jej pohľad pohybuje po scéne alebo rozhraní.

Tieto informácie môžu byť použité na získanie poznatkov o ľudskom správaní a kognícii a na navrhovanie lepších produktov a rozhraní.

Typy zariadení na sledovanie očí (eye tracking)
Existuje niekoľko typov zariadení na sledovanie očí, vrátane:

  • Diaľkové systémy na sledovanie očí: Tieto používajú kamery na sledovanie pohybu očí z diaľky bez nutnosti akéhokoľvek kontaktu s očami.
  • Systémy na sledovanie očí namontované na hlave: Tieto sa nosia na hlave a zvyčajne používajú kamery a infračervené svetlá na sledovanie pohybov očí.
  • Nosiace systémy na sledovanie očí: Tieto sú integrované do nositeľných zariadení, ako sú okuliare alebo slúchadlá, a môžu sledovať pohyby očí v prirodzenejšom prostredí.
  • Systémy na sledovanie očí namontované na stole: Tieto sú zvyčajne pripojené k monitoru počítača a môžu sledovať pohyby očí, keď osoba používa počítač.
  • Mobilné systémy na sledovanie očí: Sú prenosné a môžu byť použité na sledovanie pohybov očí v reálnom svete.

Rôzne typy zariadení na sledovanie očí majú svoje výhody a nevýhody v závislosti od aplikácie a kontextu, v ktorom sa používajú.

Eye Tlacking v marketingu
Zdroj: unsplash.com

Ako môžu marketéri využiť sledovanie očí (eye tracking)?

Systém na sledovanie očí umožňuje marketérom získať cenné poznatky o správaní a preferenciách spotrebiteľov. Analýzou údajov o pohybe očí môžu marketéri pochopiť, ako ľudia pozerajú na produkty, reklamy a iné marketingové materiály.

Existuje niekoľko spôsobov, ako môžu marketéri využiť sledovanie očí:

Testovanie užívateľskej skúsenosti

Marketéri môžu využiť sledovanie očí prostredníctvom testovania užívateľskej skúsenosti na získanie poznatkov o tom, ako používatelia interagujú s ich digitálnym obsahom. Sledovanie očí môže poskytnúť cenné údaje o tom, kam sa používatelia pozerajú, na čo sa sústredia a čo môžu prehliadnuť.

Tieto informácie môžu ovplyvniť rozhodnutia o dizajne, umiestnení obsahu a vylepšeniach užívateľského rozhrania, čo vedie k zaujímavejšej užívateľskej skúsenosti. Okrem toho môže byť sledovanie očí použité pri A/B testovaní na porovnanie efektívnosti rôznych dizajnových možností a optimalizáciu rozloženia webovej stránky alebo aplikácie pre maximálne zapojenie používateľov.

Testovanie reklám

Marketéri môžu využiť sledovanie očí pri testovaní reklám na získanie poznatkov o tom, ako používatelia interagujú s ich reklamným obsahom. Sledovanie očí môže poskytnúť cenné údaje o tom, ktoré prvky reklamy upútajú pozornosť diváka, ako dlho sa na každý prvok pozerá a ktoré prvky môžu byť ignorované.

Tieto informácie môžu marketérom pomôcť optimalizovať ich reklamy pre maximálny dopad tým, že zdôraznia najdôležitejšie správy a dizajnové prvky.

Sledovanie očí môže tiež testovať rôzne varianty reklám, čo umožňuje marketérom porovnať, ktoré verzie majú lepší výkon, a robiť rozhodnutia založené na údajoch o tom, ktoré reklamy spustiť. Okrem toho môže sledovanie očí pomôcť identifikovať potenciálne problémy s umiestnením reklám, ako je cielenie reklám a umiestňovanie reklám v oblastiach, kde sa používatelia pravdepodobne nepozrú.

Prieskum trhu

Marketéri môžu využiť sledovanie očí pri prieskume trhu na získanie poznatkov o tom, ako zákazníci interagujú s ich produktmi, službami alebo marketingovými materiálmi. Sledovanie očí môže poskytnúť cenné údaje o tom, čo zaujme pozornosť spotrebiteľa, čo udrží jeho pozornosť a čo môže prehliadnuť.

Tieto informácie môžu marketérom pomôcť optimalizovať ich produkty, marketingové správy a reklamné kampane tak, aby lepšie oslovili ich cieľové publikum.

Sledovanie očí môže byť tiež použité na testovanie rôznych marketingových materiálov alebo variantov balenia produktov, čo umožňuje marketérom porovnať, ktoré verzie majú lepší výkon, a robiť rozhodnutia založené na údajoch o tom, ktoré dizajny použiť.

Okrem toho môže sledovanie očí pomôcť identifikovať potenciálne problémy s umiestnením produktov alebo rozložením predajne, ako sú produkty, ktoré je ťažké nájsť, alebo displeje, ktoré nepritiahnu pozornosť nakupujúcich.

Aké sú výhody technológie sledovania očí?

Technológia sledovania očí sa stala čoraz cennejším nástrojom v rôznych odvetviach.

Schopnosť presne sledovať pohyby očí poskytla výskumníkom a firmám nový spôsob, ako získať poznatky o ľudskom správaní a lepšie pochopiť, ako ľudia interagujú so svojim prostredím.

Poskytovaním objektívnych, nenáročných a reálnych údajov môžu sledovače očí pomôcť organizáciám robiť rozhodnutia založené na údajoch, optimalizovať užívateľské skúsenosti a zlepšovať dizajn produktov a marketingových materiálov.

Ako sa technológia stáva prístupnejšou a cenovo dostupnejšou, očakávame, že v budúcnosti uvidíme viac inovatívnych aplikácií technológie sledovania očí. Tu sú niektoré ďalšie výhody sledovačov očí:

Zlepšené cielenie kampaní

Zariadenie na sledovanie očí môže pomôcť inzerentom a marketérom identifikovať, ktoré časti ich reklám alebo marketingových materiálov priťahujú najväčšiu pozornosť ich cieľového publika.

Pochopením, kam sa ľudia pozerajú, môžu podniky vytvárať efektívnejšie reklamné kampane prispôsobené záujmom a preferenciám ich cieľového publika.

Lepšie pochopenie správania spotrebiteľov

Sledovač očí môže poskytnúť cenné poznatky o tom, ako spotrebitelia interagujú s produktmi a službami.

Monitorovaním, kam sa ľudia pozerajú a ako dlho sa pozerajú na konkrétne oblasti, môžu podniky lepšie pochopiť správanie a preferencie spotrebiteľov, čo môže pomôcť pri vývoji produktov a marketingových stratégiách.

Vylepšená užívateľská skúsenosť

Technológia sledovania očí môže byť použitá na zlepšenie užívateľských rozhraní, aby boli intuitívnejšie a ľahšie použiteľné.

Pochopením, kam sa používatelia pozerajú a ako interagujú s produktom, môžu dizajnéri vytvoriť efektívnejšie rozhrania prispôsobené potrebám a preferenciám používateľov. To môže viesť k lepšej užívateľskej skúsenosti, zvýšeniu zapojenia používateľov a vyššej úrovni spokojnosti.

Autor článku: iFOCUS

Pridajte komentár