fbpx
EAST MAG
rola ženy
Foto: archív Amerického centra v Košiciach

Postavenie žien dokážeme zlepšiť zmenou myslenia v spoločnosti, spoluprácou a vzdelávaním

Postavenie ženy v súčasnosti je pomerne často diskutovanou témou. Aký názor na rolu ženy v 21. storočí majú úspešné ženy z ekonomickej diplomacie, biznisu, priemyslu, vedy, výskumu či školstva? Panelová diskusia s medzinárodnou účasťou organizovaná Košickou regionálnou komorou SOPK priniesla do Košíc jedinečný priestor na zdieľanie skúseností a názorov o výzvach a príležitostiach žien v modernom svete.

Takéto stretnutia sú v otázke posilnenia postavenia žien v spoločnosti kľúčové a zaslúžia si adekvátnu pozornosť. „Verím, že dnešnou diskusiou spopularizujeme a posunieme kritickú konverzáciu o úlohe žien a vytvoríme prostredie, v ktorom môžu ženy aj muži rovnako prosperovať. Veľké ďakujem patrí CIPE, Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia, s.r.o. a veľvyslankyni Kanady na Slovensku H.E. Cheryl Cruz, ktorej vízia a iniciatíva nás podnietili konať,“ uviedla v úvode Jana Končeková, riaditeľka Košickej regionálnej komory SOPK.

Panelové diskusie sa venovali dvom nosným témam – rodovej rovnosti, pokroku v dosahovaní rovnakých príležitostí pre ženy vo všetkých oblastiach života, vrátane práce, politiky a rodiny, ako aj prekonávaniu rodových stereotypov a predsudkov, ktoré ovplyvňujú ženy v ich profesijnom aj osobnom živote.

H. E. Safa A. M. Khaldi, veľvyslankyňa Palestíny na Slovensku a H. E. Apoorva Srivastava, veľvyslankyňa Indickej republiky na Slovensku. Foto: archív Amerického centra v Košiciach

Potreba vzájomnej spolupráce medzi krajinami

Podľa Indexu rodovej rovnosti Európskej únie zažívame skvelé obdobie. Skúsenosti zo sveta sú však rôzne. Veľvyslankyne z Talianska a Severného Macedónska sa zhodli, že každá krajina má za sebou dlhú cestu k rovnosti, no aj napriek tomu je potrebná opatrnosť, aby sa nebrala za samozrejmosť.

Je dôležité, aby sa krajiny učili zo skúseností iných a vzájomne si vymieňali vzájomné ponaučenia a odporúčania. Podľa veľvyslankyne Španielska na Slovensku, H.E. Lorey Arribalzaga Ceballos: „Na zachovanie a rozšírenie práv žien je potrebné spoločné a sústavné úsilie. Ohliadnutie sa späť a zistenie, ako ďaleko sme sa už dostali, nám dodáva optimizmus a silu napredovať.“

Napredovanie v oblasti rodovej rovnosti je naprieč krajinami výrazné, no ako dodala v závere diskusie veľvyslankyňa Severného Macedónska na Slovensku, H.E. Evgenija Ilieva: „Ako ženy musíme spolupracovať, podporovať sa navzájom, nezávidieť si a prestať sa navzájom negatívne porovnávať. Zároveň je dôležité zamerať sa aj na mladú generáciu a zmeniť stereotypy v učebniciach, ktoré sa týkajú žien a ich úlohy v domácnosti.

„Je nevyhnutné poskytnúť im vzor, čím by sa mohli stať. Mali by sme byť pre mladé dievčatá inšpiráciou,“ dodala veľvyslankyňa Talianska na Slovensku, H.E. Catherine Flumiani.

H.E. Evgenija Ilieva, veľvyslankyňa Severného Macedónska na Slovensku. Foto: archív Amerického centra v Košiciach.

Každá krajina má v oblasti rodovej rovnosti špecifiká

Špecifiká jednotlivých krajín v oblasti rodovej rovnosti sú rôznorodé. V Indii popri implementácii zákona o zastúpení žien v parlamente a verejnom živote bojujú aj v otázke ich finančnej nezávislosti, v otázke interupcií dievčat pred narodením či za samozrejmé veci, ako sú toalety.

Na blízkom východe je pre ženy taktiež stále ťažké bojovať za svoje postavenie a kariéru. Popri všetkom čelia aj okupantskému systému. „Ak sa obzrieme späť, pokročili sme výrazným smerom, zúčastňujeme sa ako ženy volieb, máme množstvo žien v diplomacii, na ministerstvách či v parlamente. Kľúčovými vecami sú tu najmä vzdelávanie a sebadôvera,“ priblížila situáciu vo svojej krajine veľvyslankyňa Palestíny na Slovensku, H.E. Safa A.M. Khaldi.

Aj v Bosne a Hercegovine je to ťažké. Ženy čelia veľkým výzvam, pretože žijú v krajine, kde je najväčším problémom genocída, vraždenie žien partnerom, zneužívanie a týranie. „Ako krajina máme navyše málo ľudí, ktorí by rodovú rovnosť presadzovali a zároveň sa medzi sebou navzájom ako ženy nepodporujeme. Až keď sa začneme podporovať, môžeme sa stať tým, čím chceme,“ hovorí najmladšia účastníčka diskusie Sajra Kustura, poradkyňa pre mládež za Bosnu a Hercegovinu v OSN.

Zmena myslenia je nevyhnutná

V druhej časti panelovej diskusie vystúpili úspešné ženy z domácej pôdy. Priniesli účastníčkam hodnotné vhľady do ich kariéry a osobných životov v súvislosti s vývojom spoločnosti aj technológií. Diskutujúce sa zhodli, že v otázke rodovej rovnosti je dôležité zmeniť myslenie žien aj mužov, aby túto tému prijali za prirodzenú. Kariéra žien často vo veľkej miere závisí práve od ich partnerov či od podpory mužov v ich práci a okolí. Ak ženy dostanú príležitosť, vedia ju využiť naplno.

V súvislosti s tým Mária Janošková, projektová riaditeľka pre Slovensko v skupine Manuvia Group, dodáva: „Na trhu práce je potrebné pozerať sa na ľudí ako na profesionálov, nie ako na mužov a ženy. Je však v záujme samotných zamestnávateľov vychádzať ženám v ústrety, prispôsobovať im pracovné podmienky a personalizovať pracovné roly ich osobnostiam. Ženy sa im za to odvďačia vysokou iniciatívou, lojalitou a angažovanosťou. Toto je cesta.“

Téma diverzity je prítomná naprieč mnohými spoločnosťami. Ženy čoraz častejšie pracujú na rôznych aj manažérskych pozíciách. V oblasti líderstva vidí Michaela Eštok Dutková z Deutsche Telekom IT Solutions Slovakia v ženách veľkú výhodu: „Ako ženy máme v sebe prirodzenú starostlivosť, empatiu a to pri mnohých pozíciách pomáha.”

Zároveň je v súčasnosti cítiť veľký vplyv technológií na prácu žien. Ženy majú obrovské možnosti, aj na materskej dovolenke majú prístup k digitálnemu vzdelávaniu či online tréningom a vedia si flexibilne nastaviť svoj čas.

Generačne sa pohľad na muža a ženu začína meniť

Staršie generácie síce vychovávali dnešných mladých ľudí, takže sa otázka rodového stereotypu prirodzene odovzdáva ďalej, no stále v čoraz menšej miere. „Vidíme to nielen v rodinách, ale aj v školstve. Veľa vecí je stále zaškatuľkovaných. Dokonca aj názvy odborov na školách niekedy evokujú, že ženy by sa na tieto odbory nemali hlásiť. Príchodom nových generácií sa pohľad bude meniť, pretože aj napriek tomu, že nie sme rovnakí, sme si rovní. Ktokoľvek môže byť čímkoľvek,“ uviedla v závere diskusie Ľudmila Elbert, prorektorka Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Rola ženy v 21. storočí je dynamická a plná potenciálu. Spojením síl, zmenou myslenia, vzdelávaním a sebadôverou môžu ženy dosiahnuť ešte väčšie úspechy. Je však rovnako dôležité starať sa aj o seba, aby si pozícia super ženy v dnešnej spoločnosti nevybrala svoju daň.

tlačová správa

Pridajte komentár