fbpx
EAST MAG
House Of Mine
Foto: archív VSG

Galéria si uvedomuje, že na inklúziu úprava priestorov nestačí. Nový prístup spísala v knihe

Východoslovenská galéria v Košiciach má ambíciu stať sa inkluzívnou a prístupnou pre všetkých bez rozdielu a inšpirovať k zmene aj iných. V knihe House of Mine prináša nový pohľad na prístupnosť k návštevníkom zo zraniteľných skupín. Kniha v slovenskom aj anglickom jazyku je pre inštitúcie k dispozícii bezplatne.

Galéria dlhodobo skúmala inkluzívne prístupy a potreby zdravotne znevýhodnených, nevidiacich, slabozrakých, nepočujúcich či sociálne vylúčených ľudí. Na základe výsledkov predpokladá, že na to, aby kultúrna inštitúcia týchto ľudí prilákala, mala by aplikovať viacero individuálnych riešení.

Foto: archív VSG

Galéria prispôsobuje program pre rôznorodé publikum

Podľa jednej z autoriek Štefánie Ďuricovej je potrebné dať priestor na prezentáciu rôznym komunitám, viesť diskusie o inklúzii a iných spoločenských témach. Kultúrne inštitúcie sa tak podľa jej slov: „musia vymaniť z elitnej pozície výlučne kultúrnej  inštitúcie. Ponúknuť rôznorodý program, iné typy výstav a sprievodných aktivít, ktoré oslovia rôzne typy diváctva je možné, avšak vyžaduje si to vnímavý personál a otvorenú komunitu.“

Východoslovenská galéria preto hlavný výstavný program neustále prispôsobuje. Náhľad do výstavna tému domova, ktoré v rámci rovnomenného projektu vznikli, prezentuje práve v prvej časti publikácie.

Zuzana Kupcová. Foto: archív VSG

Sprístupňovanie nie je len o úprave priestorov

Galéria sa nad inklúziou zamýšľala už dlhšie. Urobila drobné zásahy do priestoru, vytvorila novú infografiku a označenia, a neskôr vypracovala aj debarierizačný audit. Ako sa však vo výskume podľa spoluautorky knihy Zuzany Kupcovej ukázalo: „Nestačí mať len formálne prístupný priestor. Prístupnosť by mala byť hlavne aj o citlivom prístupe a pochopení individuálnych potrieb každého, kto do galérie príde.“

Inklúzia je proces, v ktorom neexistuje zovšeobecňovanie. Je potrebné pracovať so zvukom, tlmočením do posunkového jazyka, komunikáciou ako takou či zjednodušovaním textov. „Tých riešení je veľmi veľa. Galéria sa musí pri každom jednom podujatí alebo výstave zamyslieť nad tým, čo dáva zmysel aj pre potenciálnych divákov, ktorí tam môžu prísť, ale aj čo je v možnostiach galérie v tomto bode urobiť,“ uvádza Zuzana Kupcová.

Foto: archív VSG

Kniha je pre inštitúcie dostupná zadarmo

Všetky zistenia, ako aj praktické rady prináša práve druhá časť knihy vo forme rozhovorov s inšpiratívnymi ľuďmi z organizácií venujúcich sa práci so zraniteľnými skupinami. „Chceli sme, aby v knihe zaznel hlas tých, ktorí nás inšpirovali k zmene,“ dodáva Zuzana Kupcová.

Východoslovenská galéria túto inšpiráciu posúva ďalej. Knihou House of Mine chce inšpirovať k zmene aj ďalšie inštitúcie a spoločne tak prispieť k rozvoju inkluzívnej kultúry na Slovensku aj v zahraničí. Veď práve umenie a kultúra majú obrovskú silu spájať ľudí bez rozdielu.

Záujemcovia si môžu knihu bezplatne vyžiadať emailom na mackanicova@vsg.sk alebo telefonicky na 055 6817 521.

Foto: archív VSG

tlačová správa

Pridajte komentár