EAST MAG
namakany den 2018

Na Technickej univerzite sa minulý týždeň riadne namakali

Začiatkom mája sa na pôde Technickej univerzity v Košiciach konal prvý ročník podujatia Namakaný deň. Tohtoročná udalosť je voľným pokračovaním akcie Arduino day, oslavy internetu vecí a zároveň slovenskou verziou “Makers Day” – dňa tvorcov.

Viac ako 300 nadšencov a vývojárov sa v stredu 9. mája 2018 stretlo v univerzitnej knižnici, aby pracovalo s produktami ako Raspberry PiArduinoMicro:bit a inými nástrojmi slúžiacimi na protypovanie internetu vecí. Na svoje si prišli aj vyznávači svojpomocnej výroby – “makači”, ktorí chceli predviesť svoje schopnosti.

“Pre účastníkov bol pripravený bohatý program v troch sekciách: Edu, ktorý bol určený hlavne učiteľom; DIY, kde sa účastníci prišli pochváliť tým, čo urobili. Main, kde účastníci rozprávali o rozličných témach súvisiacich s oblasťou IoT – internetu vecí”, povedal Mirek Biňas – odborný asistent na Fakulte elektrotechniky a informatiky a zároveň spoluorganizátor akcie.

Pre tých, ktorí sa chceli aj niečo prakticky naučiť, bolo pripravených 6 workshopov. Na nich si mohli účastníci vyskúšať základy práce s prototypovacou doskou Arduino, základy práce s micro:bit-mi alebo si mohli vyskúšať jazyk Python v prostredí sveta Minecraft priamo na vývojovej doske Raspberry Pi.

Zaujímavosťou akcie boli aj praktické ukážky využitia internetu vecí. Učiteľ odborných predmetov na SPŠ Poprad Miroslav Tesař priniesol robotické sudoku: “Toto zariadenie rozpozná zadanie herného plánu, nájde riešenie akejkoľvek náročnosti a výsledné riešenie uloží prostredníctvom polohovacieho systému do herného poľa.”

Z košickej strednej priemyselnej školy elektrotechnickej priniesli študenti Adam Ujházi, Eva Kupcová a Richard Ševc model inteligentnej križovatky, ktorý zaujal návštevníkov akcie.

“Táto akcia je skvelou ukážkou kvality Technickej univerzity v Košiciach, konkrétne Katedry počítačov a informatiky. Som rád, že ju výraznou mierou podporili aj  IT spoločnosti v rámci regiónu” zareagoval Pavol Miroššay výkonný riaditeľ Košice IT Valley.

Vytváranie prepojení medzi strednými školami a univerzitou je podľa neho kľúčom k búraniu kvalitatívnych predsudkov, ktoré panujú medzi študentami stredných škôl a vysokými školami na východnom Slovensku.

“Teším sa, že sa nám každým rokom darí posúvať pomyselnú laťku kvality hore a verím, že budúci ročník bude ešte lepší”, uzavrel Mirek Biňas.

Namakaný deň 2018 bol namakaný aj preto, pretože ho aktívne podporili aj tieto namakané spoločnosti: Katedra počítačov a informatiky, SOS electronic s.r.o., NESS KDC, IT Valley Košice, Computer Networks Laboratory, Eastcode Sessions, fpt, IBM, SDAJ, T-Systems, beesli Všetkým týmto namakaným spoločnostiam za ich vklad ďakujeme.

Pavol Miroššay

Bývalý výkonný riaditeľ združenia Košice IT Vallley.
pavol.mirossay@itvalley.sk

Články môžu vyjadrovať autorov subjektívny názor a postoj.

Pridajte komentár