EAST MAG
upjs

Návrat Fantóma: objav nového druhu Archaeopteryxa – ikonického pravtáka

Viac ako 120 rokov bol Archaeopteryx považovaný za ikonickú skamenelinu dokazujúcu pôvod vtákov z dinosaurov. Existenciu tohto tvora dokazuje dvanásť nekompletných kostier objavených v južnom Nemecku. Medzi ne patrí aj kostra ôsmeho exempláru, ktorý zmizol krátko po svojom objave a dostal prezývku Fantóm.

Medzník v štúdiu

V súčasnosti bol Fantóm opäť oživený medzinárodnou skupinou vedcov, ktorú vedie doc. RNDr. Martin Kundrát, Ph.D. z Centra pre interdisciplinárne biovedy Technologického a inovačného parku Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (UPJŠ). Naša práca predstavuje historický medzník v štúdiu tohto výnimočného tvora. Po prvýkrát sme prenikli do vnútra mnohých kostí a zubov Archaeopteryxa odhaľujúcich nepoznaný život tohto pravtáka,“ uviedol Martin Kundrát. V novej štúdii použili špičkové postupy analytického zobrazovania vrátane synchrotrónovej mikrotomografie. Tento technologický úspech dosiahli v spolupráci s európskym pracoviskom synchrotrónovej radiácie vo francúzskom Gernobli. Uskutočnili sme niekoľko skenovacích experimentov organizovaných Dr. Paul Tafforeau. V skutočnosti bola synchrotrónová mikrotomografia jediným spôsobom na ʽvyspovedanieʼ Fantóma. Samotný exemplár je totiž silne stlačený, zachované kosti rozlámané a mnohé stále ukryté vo vápenci,“ zdôraznil Kundrát.

Nový druh Archaeopteryx albersdoerferi

Výskumný tím vedený Martinom Kundrátom, zložený z pracovníkov TIP – UPJŠ, univerzity v Uppsale (Per Ahlberg a Benjamin Kear), Manchesteri (John Nudds) a Čínskej akadémie geologických vied (Lü Junchang) odhalil množstvo prekvapujúcich anatomických detailov a unikátnu trojrozmernú mikroštruktúru kostí Fantóma neprístupných konvenčným technikám. „Chvíľu potrvá než odborná komunita strávi všetky nové informácie. Jedná vec je však istá. Kamenný Fantóm predstavuje prvý exemplár Archaeopteryxa, ktorý podstúpil modernú digitálnu pitvu,“ dodal Kundrát.
Štúdia odlišuje Fantóma od všetkých známych archeopteryxov. „
Pomenovali sme ho Archaeopteryx albersdoerferi, čím vyjadrujeme poďakovanie Raimundovi Albersdörferovi za poskytnutie tejto unikátnej skameneliny pre výskum. Ako vlastník Fantóma zaviazal kontraktom sám seba, aby nemohol typový exemplár predať inej ako verejnej inštitúcii. V súčasnosti je Fantóm zapožičaný a uložený v bavorských štátnych geologických a paleontologických zbierkach v nemeckom Mníchove.

Archaeopteryx albersdoerferi žil v inom období ako ostatní zástupcovia jeho rodu. Všetky pred ním popísané exempláre Archaeopteryxa pochádzajú z vápencov solnhofenského súvrstvia, kým Fantóma našli v lome neďaleko mesta Daiting v Bavorsku a je jediným Archaeopteryxom objaveným vo vápencoch mladšieho súvrstvia Mörnsheim. Nový druh Archaeopteryx albersdoerferi sa považuje za stratigraficky najmladšieho z bavorských archaeopteryxov a posúva existenciu týchto prehistorických operencov bližšie ku koncu jurského obdobia.

 

tlačová správa

Pridajte komentár