EAST MAG
SPSE

Žiaci Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej pocestujú do Číny

Festival vedy a techniky AMAVET patrí medzi jedno z hlavných podujatí v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Prezentácia 90 najlepších vedátorských prác z krajských kôl a následné celoslovenské vyhodnotenie výhercov sa konalo 8. a 9. novembra 2018 v areáli výstaviska INCHEBA v Bratislave.

Svoje zastúpenie na podujatí mala aj Stredná priemyselná škola elektrotechnická (SPŠE), ktorá sídli v Košiciach na Komenského 44. Študenti 4. ročníka – Viliam Podhajecký a Richard Maguľak, postúpili so svojím projektom rádiovo ovládaného autíčka v kategórii Elektronika a mechanika na medzinárodnú súťaž CASTIC do Číny.

SPŠE Košice AMAVET
foto k článku: SPŠE Košice 

Na 21. ročníku Fesivalu vedy a techniky AMAVET boli prezentované krajské víťazné projekty z oblasti vedy a techniky. Takmer 150 žiakov základných a stredných škôl spolu so zahraničnými účastníkmi z Mexika, Belgicka, Ruska a Španielska súťažilo v jedenástich kategóriách. Svoje projekty obhajovali formou posterových prezentácií aj výstavnými exponátmi pred členmi komisie, zloženej z vedcov, vysokoškolských pedagógov a ďalších odborníkov.

SPŠE Košice AMAVET

Tí najlepší získali možnosť obhájiť svoj projekt a reprezentovať školu, ako aj Slovensko, na prestížnych národných a svetových vedeckých súťažiach a fórach vedeckovýskumnej činnosti mládeže. Naši študenti postúpili do celosvetovej súťaže CASTIC (China Adolescents Science and Technology Innovation Contest), ktorá sa bude konať na budúci rok,“ informoval riaditeľ SPŠE Štefan Krištín.

SPŠE Košice AMAVET

SPŠ elektrotechnická Košice

Stredná priemyselná škola elektrotechnická
Komenského 44, Košice

E-mail: spse@spseke.sk
Telefónne číslo: 055/7968151, 055/63 312 03, vrátnica - 055/6332311

Pridajte komentár