EAST MAG
Hack Day Košice

Na východ prichádza v histórii Slovenska prvý študentský hackathon najvyššej svetovej úrovne

V dňoch 30 – 31. marca 2019 sa uskutoční v Košiciach svetoznáma informatická súťaž hackathon – Hack Kosice 2019. Stretne sa na nej 150 slovenských a medzinárodných študentov, ktorí si zmerajú sily v technologickej nápaditosti a inovatívnosti. Viac ako 3 mesiace pred samotnou akciou organizátori evidujú prihlášky študentov z viac ako 30 krajín sveta. Medzinárodný dosah odzrkadľuje atraktívnosť celého podujatia, ktorému sa ako prvému slovenskému hackathonu podarilo získať prestížnu medzinárodnú akreditáciu Major League Hacking (MLH).

Čo je to hackathon?
Koncepcia hackathonov predstavuje celosvetovo populárnu príležitosť na získavanie odborných a praktických skúseností popri aktívnej realizácii vlastného nápadu. Ide o víkendové podujatie, na ktorom študenti počas 24 hodín postavia a otestujú technologický prototyp svojho nápadu. Účastníci pracujú v malých tímoch a následne verejne zdieľajú svoje dômyselné a mnohokrát nekonvenčné riešenia. Vytvárajú tak jedinečnú atmosféru inšpirujúcu k vlastnému sebarozvoju a hlbšiemu angažovaniu sa v tomto smere.

Hack Kosice – prvý slovenský MLH hackathon
Hack Kosice už dnes možno nazývať výnimočným podujatím. Okrem priamej podpory prezidenta Slovenskej republiky Andreja Kisku podčiarkuje prestíž celého projektu aj medzinárodná akreditácia od svetovej organizácie Major League Hacking (MLH), ktorá ročne zastrešuje viac ako 200 hackathonov vo vyše 16 krajinách sveta. Nálepka MLH zaraďuje Hack Kosice 2019 do najvyššej kvalitatívnej triedy študentských hackathonov na svete a zvyšuje tak jeho medzinárodný dosah. Jej získanie predstavuje skutočný úspech pre organizátorov, ktorým sa tak podarilo zviditeľniť slovenskú hackerskú komunitu v celosvetovom merítku.

Slovenskí študenti v počte prihlášok zaostávajú
Od oficiálneho otvorenia prihlášok v novembri minulého roka sa na prvý slovenský MLH hackathon prihlásil značný počet medzinárodných študentov. Zastúpení sú dokonca účastníci z krajín ako Kanada, Čína, Nepál, Azerbajdžan či USA. Avšak atraktívnosť tohto podujatia za hranicami ostro kontrastuje s relatívne nízkym počtom domácich prihlášok.
Juraj Mičko, projektový líder Hack Kosice 2019, sa k vzniknutej situácii vyjadril: ,,Na Slovensku máme veľký počet talentovaných a inteligentných študentov, ktorých inovatívnosť a originalita je na svetovej úrovni. Preto je prekvapujúce, že neevidujeme vyšší podiel domácich prihlášok. Veríme, že sa nám podarí prilákať viac našich študentov, a tak odprezentovať to najlepšie, čo na Slovensku máme.”

Hack Kosice 2019 – hackathon aj pre Teba!
Hack Kosice je pre študentov širokého spektra profesionálneho a akademického zamerania. Účasť prinesie množstvo cenných skúseností nielen študentom IT, ale aj študentom inžinierstva, designu, marketingu, businesu, manažmentu a iných vedných odborov. Prihlásiť sa možno ako jednotlivec alebo v tímoch, s nápadom alebo bez.

Pavol Drotár v mene organizačného tímu zhrnul cieľ prvého slovenského MLH hackathonu: ,,Cieľom Hack Kosice je vytvoriť jedinečnú atmosféru medzinárodnej kvality podnecujúcu k intelektuálnemu rozvoju účastníka-hackera, ako aj k celkovému rozvoju oblasti IT skrz tvorbu inovatívnych riešení na súčasné technologické problémy.”

tlačová správa

Pridajte komentár