EAST MAG

Šanca pre mladých začať svoju IT kariéru

21. január, Košice – Duálne vzdelávanie je v Košiciach voľbou mnohých študentov po maturitnej skúške. Aktuálne je spustené v poradí už 7. prihlasovanie na štúdium, ktoré venuje až 70 % výučby praktickým skúsenostiam.

Možnosť kvalitného duálneho vzdelávania zameraného na IT v košickom regióne ponúka Stredná odborná škola (SPŠ) elektrotechnická v Košiciach v spolupráci so spoločnosťou T-Systems Slovakia.

REKLAMA

Trojročné pomaturitné vyššie odborné duálne vzdelávanie je určené pre absolventov stredných odborných škôl alebo gymnázií. Dôležitou podmienkou pre prijatie je ukončené stredoškolské štúdium s úspešne vykonanou maturitnou skúškou, ktorá nie je staršia ako 5 rokov. Tento rok sme zjednodušili proces prihlasovania na štúdium, ktorý spočíva vo vyplnení elektronickej prihlášky na webe SPŠ elektrotechnickej v Košiciach, alebo cez link na webe T-Systems Slovakia. Novinkou je aj to, že uchádzač prikladá k prihláške len kópie ročníkových vysvedčení zo štúdia na strednej škole, ktoré nemusia byť overené. Zjednodušila sa tak administrácia v procese prihlasovania a navyše, s prihlasovaním sa na toto štúdium nie sú spojené žiadne poplatky,” informoval Štefan Krištín, riaditeľ SPŠ elektrotechnickej v Košiciach.

Aktuálne duálne študuje 80 študentov. Okrem kvalitného IT vzdelávania ich počas troch rokov štúdia motivuje aj firemné prostredie, štipendium a platená prax. Dualistom sa počas štúdia venujú pedagógovia a lektori z firmy.

duálne vzdelávanie T-Systems Slovakia

„Veľkou výhodou je možnosť otestovať si naše vedomosti vo virtuálnom prostredí v dual-labe, k akému by sme sa inde dostali len ťažko. Vďaka týmto technológiám pracujeme s reálnymi serverovými operačnými systémami, teda simulujeme to, čo budeme vykonávať v zamestnaní. Keď sa niečo pokazí, snažíme sa sami prísť na riešenie a tým rozvíjať naše praktické zručnosti a posúvať sa vpred,” zhodnotil Michal Borza, študent 2. ročníka duálneho vzdelávania.

Absolventom duálu garantujeme pracovnú pozíciu vo firme. Vzhľadom na to, že počas štúdia sa spoznajú s budúcimi kolegami a firemným prostredím, je pre nich prechod od statusu študenta k zamestnancovi veľmi jednoduchý. Teší nás, že si model duálneho vzdelávania našiel svoje miesto medzi firmami a vzdelávacími inštitúciami v regióne,” skonštatoval Daniel Giebel, generálny riaditeľ T-Systems Slovakia.

Termín podávania prihlášok na duálne vzdelávanie je do 20. mája 2019. Prijatých bude 30 uchádzačov, ktorí sa v priebehu štúdia budú špecializovať na pozície sieťový špecialista, systémový špecialista alebo aplikačný špecialista.

Uchádzač musí zvládnuť prijímací pohovor, na ktorom sa preveria jeho jazykové znalosti, komunikácia a motivácia študovať IT.

Spoločnosť ponúka alternatívne riešenia aj pre zvyšných záujemcov, ktorí prejavia chuť preniknúť do sveta IT, hľadaním uplatnenia v rámci firmy.

T-Systems Slovakia

Spoločnosť vstúpila do života košického regiónu v januári 2006 pod názvom T-Systems Slovakia s.r.o. a od svojho začiatku je s regiónom nerozlučne spätá. To dokázala hneď v roku 2007, keď sa stala jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley.
Za posledné desaťročie vyrástla spoločnosť z nuly na druhého najväčšieho zamestnávateľa na východe krajiny. Zároveň patrí do prvej pätnástky najväčších zamestnávateľov na Slovensku, s viac ako 3 900 zamestnancami. Aj vďaka vysokokvalifikovaným a motivovaným zamestnancom je firmou s najrýchlejšie rastúcou pridanou hodnotou v rámci IT odvetvia na Slovensku. Cieľom spoločnosti je proaktívne vyhľadávať nové cesty, ako napredovať a kontinuálne sa transformovať na spoločnosť poskytujúcu inovatívne typy služieb.
V rámci strategických aktivít sa spoločnosť transformuje na moderného poskytovateľa služieb Informačných a komunikačných technológií kráčajúc v ústrety budúcnosti založenej na digitálnych technológiách. Tieto kroky realizuje s cieľom posunúť podnikanie z projektovo riadeného modelu na model inovatívne a produktovo orientovanej firmy. Spoločnosť obsluhuje z Košíc viac než 700 korporátnych zákazníkov, ale tiež klientov z oblasti verejnej správy a verejných inštitúcií najmä v priestore Európskej únie.

Pridajte komentár