EAST MAG

Záverečná konferencia v rámci projektu „Valorizácia ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji

Dňa 7. 2. 2019 Združenie IT Valley v spolupráci s EZÚS Via Carpatia organizovalo záverečnú konferenciu v rámci projektu „Valorizácia ľudského potenciálu generácie 20+ a 50+ v Košickom samosprávnom kraji“.

Účastníkmi konferencie boli predovšetkým jednotliví zástupcovia IT sektora, zamestnanci Združenia IT Valley, zástupcovia mesta Košice, zástupcovia univerzít a zástupcovia jednotlivých odborov Košického samosprávneho kraja.

REKLAMA

V rámci konferencie boli odprezentované vízie a spôsoby ako znížiť odliv mladých ľudí z Košického samosprávneho kraja.  Súčasťou konferencie bola občianska a odborná diskusia o potrebe aktívneho  prepájania a spolupráce mladej a staršej generácie, zavádzanie nových IT možností do života obyvateľov nad 50+ a spoločné hľadanie inovatívnych sociálnych  a technologických riešení  na problémy seniorov  generáciou mladých ľudí.

Realizované s finančnou podporou Úradu Vlády Slovenskej republiky, program podpora regionálneho rozvoja.

tlačová správa

Pridajte komentár