EAST MAG

NEBĽABOC! – Ako si zlepšiť nielen komunikačné schopnosti

V Tabačke sa opäť rozbieha intenzívny workshop komunikačných schopností NEBĽABOC! Pre veľký záujem bude otvorený nielen pre firmy, ale aj jednotlivcov. Znova ho povedie dvojica divadelných hercov, režisérov, performerov, autorov námetov a divadelných hier, pedagógov Konzervatória Jozefa Adamoviča v Košiciach Jana Wernerová a Peter Kočiš. Prvý workshop sa uskutoční už nasledujúcu sobotu 9. marca 2019.

Workshop, príznačne nazvaný NEBĽABOC!, je určený všetkým, ktorí chcú alebo potrebujú využívať možnosti svojho tela, dychu, reči a hlasu ako pracovného nástroja a výrazového prostriedku. Za cieľ si kladie naučiť, ako byť v rámci osobnej či pracovnej komunikácie schopným a zrozumiteľným rečníkom. Ponúka nástroje na zvládnutie verejnej prezentácie i návod, ako sa na ňu pripraviť.

Sebaisté vystupovanie vedie k zlepšeniu bežného života, stáva sa jeho nevyhnutnou súčasťou, zvyšuje charizmu a v neposlednom rade vedie k všeobecnému porozumeniu a vzájomnej slušnosti,“ konštatuje Jana Wernerová a Peter Kočiš dodáva: „Chceme sa podeliť s tým, čo sme sa za tie roky o divadle naučili a pomôcť aj ostatným, aby sa z nich stali umelci svojho vlastného života.“

Medzi absolventov ich interaktívneho tréningu osobného rozvoja patrí aj intermediálna umelkyňa a riaditeľka Východoslovenskej galérie v Košiciach Dorota Kenderová: „Workshop bol skvelou skúsenosťou nielen preto, že som sa naučila spôsoby, techniky a cvičenia, ktoré pri dôslednom tréningu môžu naozaj výrazne zlepšiť hlas a verejný prejav, ale aj pre zistenie, že tento problém nemám len ja.

Lektori využívajú pri zlepšovaní komunikačných schopností účastníkov workshopu základné herecké techniky. Naučia ich, napríklad, ako sa zbaviť fyzického napätia pred verejnou prezentáciou, pracovať s dychom, intenzitou a intonáciou hlasu, správne artikulovať či pracovať s mikrofónom. V cene 6-hodinového workshopu je zahrnutý prenájom priestorov, technické vybavenie, pracovné materiály a malé občerstvenie. Koná sa v Tabačke vždy v sobotu, od 10:00 do 17:00 hod. vrátane hodinovej obedňajšej prestávky.

Zatiaľ tri známe termíny sú 9. a 30. marec a 27. apríl 2019. Prihlášku záujemcovia nájdu na webstránke www.naperone.sk.

tlačová správa

Pridajte komentár