fbpx
EAST MAG

Do celosvetovej kampane Light It Up Blue sa zapojila aj UPJŠ

Za Svetový deň povedomia o autizme bol 2. apríl vyhlásený v roku 2007. Každoročne sa pri tejto príležitosti koná po celom svete viacero osvetových projektov. Tento rok sa do celosvetovej kampane opäť zapojila aj Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

Z iniciatívy Spolku medikov mesta Košice zorganizovala podujatie pod spoločným názvom Rozsvieť modrú pod záštitou rektora UPJŠ Pavla Sováka. Po minuloročnom úspechu rovnomenného podujatia pripravili študenti 2. ročník tejto akcie, ktorá sa uskutočnila 2. apríla 2019 v areáli UPJŠ v Košiciach.

Hlavným cieľom akcie Rozsvieť modrú bolo vyjadrenie podpory a spolupatričnosti autistom a ich rodinám. Zároveň sme chceli zvýšiť povedomie verejnosti o autizme, ale aj iných mentálnych poruchách, ktoré sa vyskytujú v našej spoločnosti, a prispieť tak k odstráneniu ich takzvanej stigmatizácie. My, študenti a reprezentanti našej alma mater, sme sa rozhodli bojovať so stigmatizáciou ľudí s diagnózou autizmus, pretože autisti rozhodne nepatria do ,autu‘,” uviedla organizátorka Eva Baranová zo Spolku medikov mesta Košice a Lekárskej fakulty UPJŠ.

Vďaka podujatiu Rozsvieť modrú vyjadrili študenti a zamestnanci univerzity podporu autistom a ich rodinám prostredníctvom modrého oblečenia a modrej nálepky s heslom „Light It Up Blue“. Univerzitné podujatie Rozsvieť modrú sa konalo aj v budove Minerva, kde sa od 13. do 20. hodiny uskutočnil popoludňajší program venovaný prezentáciám, videám a aktivitám súvisiacich s problematikou autizmu.

Vo večerných hodinách sa v rámci podujatia rozsvietil namodro Dóm sv. Alžbety. Košická dominanta sa tak pripojila k ďalším budovám a pamiatkam, ktoré podporili kampaň Light It Up Blue! Týmto krokom vyjadrila univerzita spolu s mestom Košice spolupatričnosť s ľuďmi trpiacimi autizmom.

Zároveň majú záujemcovia možnosť zapojiť sa do Light It Up BLUE photography challenge 2019, ktorá prebieha do 9. apríla 2019. Študenti a zamestnanci UPJŠ, ktorí zverejnia svoju fotografiu s hashtagmi #lightitupblue, #SMMK, #UPJS, môžu vyhrať zaujímavé ceny.

tlačová správa

Pridajte komentár